Loading...

Pirátská strana Mariánské Lázně

Pirátská strana Mariánské Lázně
Pirátská strana Mariánské Lázně2018-10-01T11:21:31+00:00

Otevřeli jsme radnici občanům a budeme v tom pokračovat.

Za uplynulé 4 roky jsme zavedli a nadále zachováme:

 • Pravidelné přímé přenosy ze Zastupitelstva města

 • Setkávání starosty s občany, jeho otevřený a veřejný kalendář

 • Komise města volně přístupné občanům

 • Transparentní účty a rozpočet

 • Strategické a územní plánování se spoluúčastí veřejnosti

Poslední 4 roky jsme pracovali na tom, aby se naše město zvedlo a aby se neděly zákulisní dohody a transfery peněz někam do spřátelených rukou. Součástí toho boje bylo rozsvítit na radnici a nechat vás, naše občany, nahlédnout nám politikům pod ruce. Otevřeli jsme hospodaření města, zpřístupnili komise, kde se o penězích rozhoduje, a zveřejňujeme pravidelně zápisy z rady města, včetně jmenovitého hlasování. Povedlo se nám prosadit změny v MHD včetně nového odbavovacího systému, zachovali jsme fungování pohotovosti v maximální možné míře a zahájili strukturální investice, kterých se všichni báli posledních 30 let (veřejné osvětlení, filtrace a trubky v bazénu, ledová plocha v zimním stadion). Napříč stranami v zastupitelstvu jsme se dohodli také na rekonstrukci radnice. Další tvrdá práce nás však čeká – abychom se těmto výzvám mohli postavit, potřebujeme vaši důvěru.

 • Sportovní investice přes 100 milionů do příspěvků jednotlivým sdružením a nezbytného vybavení sportovních areálů.
 • Rekonstrukce chodníků každý rok v hodnotě 11,5 Milionu a další mimořádné investice do infrastruktury – například rekonstrukce cesty do Velké Hleďsebi nebo Goethovo náměstí a mnohá další místa
 • Rekonstrukce veřejného osvětlení s plánem na 10 let – postupný přechod na LED svítidla ušetří městu každý rok náklady na elektřinu
 • Za parkování lze platit mobilní aplikací
 • Nový odbavovací systém v MHD – nyní můžete platit kartou a zachovali jsme cenu přepravného za 12 Kč.
 • Nová dětská hřiště a pravidelné výměny prvků a vylepšování těch stávajících
 • Rekonstrukce Antoníčkova pramene
 • Areál Labutího jezírka je kompletně revitalizován
 • Senior TAXI, které slouží k levné přepravě po našem městě pro naše seniory a držitele karty ZTP
 • Pro každého občana kontrolovatelné rozdělování veřejných prostředků přes komise města se zajištěním maximální průhlednosti
 • Dokončení diskuze o rekonstrukci radnice s jednohlasným výsledkem skrze celé zastupitelstvo

V následujících letech se zaměříme zejména na:

 • Rozvoj města a dopravy kvůli možné nominaci do UNESCO

 • Zachování pohotovosti a jednání o možném převzetí nemocnice městem

 • Zachování současné úrovně školství v Mariánských Lázních

 • Další opravy městských komunikací a chodníků (s ročním rozpočtem aspoň ve výši 12.000.000)

 • Rozvoj MHD (zachování trolejbusů)

 • Další rozvoj cyklotras a chytré elektromobilty, včetně nabíjení elektrokol

 • Projekt „rozpočet ve vašich rukou“ aneb participiativní rozpočtování

 • Nebudeme zbytečně zadlužovat naše město

Program Pirátské strany pro období 2018 – 2022

Váš podíl na rozhodování o městě se jmenuje participativní rozpočet

 • Vy navrhujete!
 • Vy podporujete!
 • Vy rozhodujete!

Jsme zastánci zastupitelského systému s co nejširší občanskou kontrolou. U zásadních rozhodnutí o životě v našem městě, se proto chceme opřít o Váš názor a pokud to bude možné prosadit i uspořádání referenda.
Jako další etapu spolurozhodování o chodu města pak chceme prosadit, aby mohli občané navrhovat své vlastní investiční projekty (tzv. participativní rozpočtování).

Více informací v článku zde >>

 • Přes tlaky na nás vyvíjené, chceme zachovat maximální otevřenost radnice občanům města
 • Zachováme pravidelné reporty starosty na sociálních sítích
 • Zachováme vydávání Zpravodaje města jako necenzurovaného informačního kanálu pro občany města a jejich názory
 • Zachováme přímé přenosy ze Zastupitelstva na youtube.com
 • Nadále budeme okamžitě řešit připomínky občanů k vedení města
 • Zachováme účast veřejnosti na jednání odborných komisí rady města a umožníme tak kontrolu práce členů komise veřejností
 • Zachováme otevřené účty, na kterých mohou občané kontrolovat hospodaření
 • Otevřený rozpočet nadále zůstane na stránkách města

Motto: Vedení města se může tvářit, jako že město vede, ale ve skutečnosti je mu vedení pouze svěřeno do rukou občany a tak má každý jednotlivý občan právo se přesvědčit, co jeho zvolení zástupci dělají a proč.

 • Připravíme město Mariánské Lázně na vstup mezi kulturní dědictví UNESCO
 • Budeme usilovat o výstavbu odstavných parkovišť na kraji města a odlehčit tak samotnému centru. To bude se záchytnými parkovišti propojeno MHD
 • Nadále budeme apelovat na vlastníky, aby se o své nemovitosti starali. Případná spolupráce se stavebním odborem a udělování maximálních pokut
 • Spolupracovat s balneologickým institutem a podporovat jeho rozvoj – vytvořit systém hodnocení institucí nabízejících lázeňskou péči pro zpřehlednění míry kvality nabízených služeb
 • Absolutní prioritou je zachování všech současných škol v Mariánských Lázních. Budeme nadále aktivní při komunikaci s Karlovarským krajem nad zachováním místních středních škol – gymnázia, obchodní akademie i hotelové školy
 • Budeme podporovat rozvoj základních škol, aby nejlépe připravily děti na studium na středních školách i další úskalí života
 • Budeme nadále podporovat Mariánskolázeňsko – dobrovolný svazek obcí a jeho spolupráci se školami
 • Budeme i nadále prosazovat zachování trolejbusové dopravy ve městě doplněnou o další bezemisní a nízkoemisní způsoby přepravy. Při obnově vozového parku chceme maximálně využít možnosti dotací.
 • Dále rozšíříme možnosti využití karty Mariánka i na další zařízení města (bazén, sportoviště, knihovna)
 • Nastartujeme spolupráci s UITP – Internation Union of Public Transport – působí v 96 státech, zapojíme se do jejich programů na provoz trolejbusů
 • Budeme usilovat o vybudování “chytrých” zastřešených zastávek. Ty budou sloužit i jako informační bod pro veřejnost
 • Nadále budeme podporovat rozvoj elektromobility
 • Vybudujeme veřejné stojany na kola, které budou umožňovat i nabíjení elektrokol
 • Zavedeme elektronickou žádost o rezidentní parkovací kartu, aby již nebylo nutné navštěvovat úřad
 • Budeme prosazovat rekonstrukce komunikací a křižovatek, které zvýší bezpečnost a nebudou přítěží pro jednotky IZS
 • Zvýšíme příspěvek z rozpočtu města na opravy a rekonstrukce místních komunikací a chodníků
 • Budeme pokračovat v projektu propojení ulic Chebská a Husova, který jsme nastartovali
 • Budeme pokračovat na spolupráci v rekonstrukci ulice Hlavní od křižovatky s ulicí Palackého směrem k nádraží
 • Vybudujeme parkovací místa a chodník u nemocnice
 • Dále učiníme maximum pro pokrytí očekávaných investičných výdajů pomocí dotačních titulů – rekonstrukce budovy radnice, obnova vozového parku MHD, rekonstrukce objektu LIL a Domu Chopin
 • Objekt Taormina – předpokládáme jeho přestavbu na malometrážní byty – tzv. startovací byty pro mladé rodiny, nebo lékaře, kteří by chtěli pracovat v naši nemocnici
 • Budeme pokračovat v opravě budovy Městského úřadu a zkvalitnění služeb i dostupnosti v místě
 • Budeme rozvíjet další plochy pro individuální bydlení a výstavbu – lokality u Pily a v ulici Ke Kasárnům. V těchto lokalitách chceme pozemky nabízet občanům města za zvýhodněných podmínek
 • Budeme hledat vhodný dotační titul pro vybudování tribuny v areálu Viktoria
 • Areál průmyslové zóny za Černým mostem – nabídneme pozemky města případným investorům za účelem podpory zaměstnanosti v Mariánských Lázních.

Hlavní je však minimální dopad na kvalitu životního prostředí a žití ve městě

 • Dále budeme vést maximální snahu o zachování vyrovnaných rozpočtů. Případné schodky jsou přijatelné pouze jako důležité investiční akce!
 • Nelze akceptovat schodkový běžný rozpočet z důvodu mandatorních výdajů
 • Prosadíme změnu místních poplatků za ubytovací kapacity na co nejvyšší možnou mez. To přinese do městského rozpočtu další desítky milionů Kč, které bude možné využít na rozvoj infrastruktury města – silnic, parků, …
 • Zachováme současnou výši příspěvků do fondu sportu a na kulturu, včetně financování Západočeského symfonického orchestru
 • Nadále budeme usilovat o převzetí nemocnice městem, jak jsme se snažili v roce 2017
 • Zachováme pohotovost v Mariánských Lázních a budeme hledat další možnosti financování a spolupráce
 • Budeme usilovat o využití zbývající části areálu u nemocnice – v současnosti probíhá studie proveditelnosti na tuto oblast – nabídka možnosti výstavby sociálních projektů případným investorům (pečovatelské domy, alzheimer centra, lázeňská zařízení)
 • Budeme nadále vyjednávat s Krajem o zahrnutí nemocnice v M.L. do systému nemocnic KV kraje
 • Prosadíme vybudování veřejného ovocného sadu, kde si každý bude moci vysadit strom – např. při příležitosti narození potomka
 • Budeme řešit situace v DPS (dům s pečovatelskou službou) a vypíšeme výběrové řízení na nového ředitele/ředitelku.

Důvod: Ukončení projektu „Rozvoj kvality poskytování sociálních služeb v Mariánských Lázních“ ke dni 30.9.2018 – s tímto projektem nastupovala současná ředitelka do funkce.

 • Budeme usilovat o vybudování nových bytů s pečovatelskou službou
 • Budeme preferovat rozvoj mobilních pečovatelských služeb na území města s důrazem na důstojné stáří v rodinném prostředí
 • Městská policie je zde kvůli bezpečnosti občanů, nikoliv dávání botiček

Představení kandidátů České pirátské strany

Pirátský blog

Mýty a fakta o Pirátech