Městská hromadná doprava Mariánské Lázně

//Městská hromadná doprava Mariánské Lázně

Městská hromadná doprava Mariánské Lázně

V roce 2016 se nám podařilo zachránit a zachovat trolejbusovou dopravu. S tím souvisela i potřeba postupné obnovy vozového  parku, na kterou společnost MDML žádala o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj.

Ačkoli tato dotace přidělena nebyla a nákup nových 8 trolejbusu tak realizován nebyl, další rozvoj je plánován stále ekologickým směrem. Obnova tedy bude muset částečně probíhat z vlastních financí, nicméně stále počítáme s možností čerpání dalších dotací, o které bude město žádat. Například i ve spolupráci s organizací „Internation Union of Public Transport“. Tato organizace by mohla být městu nápomocná při vyjednávání s ministerstvem dopravy, potažmo ministerstvem pro místní rozvoj a od spolupráce si slibujeme velký posun v této věci.

HISTORIE

Před rokem 2014 jsme kritizovali zastaralý způsob odbavení v mincových automatech, který neumožňoval přestupní tarify a další variabilitu cestování dle požadavků obyvatel i turistů. Proto se tehdejší starosta Ing. Petr Třešňák rozhodl odstartovat projekt moderního elektronického systému, který je založen na již ověřené Plzeňské kartě. Pro naše město byl pro kartu zvolen název Mariánka.

ROZVOJ KARTY MARIÁNKA

Kromě moderního způsobu platby v MHD včetně možnosti nákupu přestupních jízdenek má systém mnoho dalších možností využití, ať už přístupové karty pro žáky do škol, nebo další možné platby a slevy v rámci městských nebo i soukromých zařízení. Navíc se intenzivně pracuje i na dalších funkcionalitách této karty – do budoucna bude možné ji využívat také při cestování v rámci ČD (České dráhy) a jako zvýhodněnou vstupenku do městských sportovišť a institucí (bazén, zimní stadion, divadlo).

Součástí nového odbavovacího systému je také moderní způsob hlášení v dopravních prostředcích a to nejen vizuální v podobě displejů, ale také hlasový.

Při platbě kartou Mariánka (a to včetně Plzeňské i Karlovarské karty) a bankovní kartou navíc zůstaly zachovány původní ceny jízdného.

Dále bylo také zavedeno bezplatné jízdné pro držitele Jánského plakety, což jsou dobrovolní dárci krve, kteří za sebou mají více než 40 odběrů. Těmto lidem je třeba opakovaně vznášet hold za jejich činnost, která zachraňuje lidské životy a jsme rádi, že jsme jejich přínos mohli takto ocenit.

ROZVOJ MHD

Městská hromadná doprava získává na důležitosti také díky předpokládanému vstupu Mariánských Lázní do UNESCA. Bude potřeba na okrajích města vytvořit odstavná parkoviště a zajistit přesuny hostů pomocí MHD do centra města. Už i k tomuto kroku je nakročeno. Centrální parkoviště bylo převedeno pod správu města.

V rámci MHD bylo v posledních několika letech mnoho uděláno, ale mnoho nás také ještě čeká. Občané musí mít přístup ke kvalitně fungujícímu systému hromadné dopravy a je naším úkolem jim toto zajistit. Pevně věříme, že jsme na dobré cestě.

By |2018-09-14T15:55:04+00:00Září 14th, 2018|BLOG|Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Městská hromadná doprava Mariánské Lázně

About the Author: