piratsky tym

Nejnovější zprávy

73. až 82. Rada města: nové ředitelky, nové silnice a chodníky, nová cyklotrasa…..a co ještě?

73. až 82. Rada města: nové ředitelky, nové silnice a chodníky, nová cyklotrasa…..a co ještě?

V posledních měsících se toho děje opravdu mnoho. Pozadu nezůstávají ani jednání rady města, z nich Vám přinášíme pravidelný souhrn těch nejdůležitějších tisků.

Hned dvě z příspěvkových organizací města mají z rozhodnutí rady nové ředitelky. V MŠ Křižíkova je to paní Mgr. Alena Rubická a novou ředitelkou městské knihovny je paní Mgr. Taťána Baťková. Rada města také podpořila podání žádostí o dotace do 14. výzvy „Mas 21 – IROP – Vzdělávání– III.“ Na projekty vybudování nových učeben v ZŠ Úšovice a ZŠ Vítězství. Ke změně došlo také na městském hřbitově. Údržbu veřejné zeleně má nově na starosti společnost Marian Valko, pohřební služby a kamenictví. Vedle stálého evergreenu letošního roku, kterým je krajská oprava Chebské, opravovalo město silnice a chodníky v řadě ulic. Rozhodnutím rady města se také prodlužuje do konce roku poskytnutí slevy na nájemném pro nájemníky v městských nebytových prostorách, kteří jsou zasaženi stávající nepříznivou situací. Potíže jsme zaznamenali u výběrového řízení na zpracovatele projektové dokumentace na rekonstrukci radnice. Velkou otázkou je, co bude letos s Vánočními trhy? Zatím jsme je nezatratili a přípravy pokračují. V běhu je také budování cyklotrasy v úseku Drmoul – Chodová Planá. Bude navazovat na cyklostezku v Chodové plané. Velkou radost máme z toho, že se nám v poměrně krátké době podařilo najít nového nájemce do nebytového prostoru na Chebské – bývalý bar/herna stararena. A když jsme u radosti, velkou nám dělá vedení domova s pečovatelskou službou v čele s paní ředitelkou Roubalovou, které se se situací ohledně Covidu vypořádalo dobře nejen po stránce zdravotní, ale také po stránce finanční

Pokračovat ve čtení

66. až 72. Rada města: příprava rekonstrukce radnice se posouvá do další fáze

66. až 72. Rada města: příprava rekonstrukce radnice se posouvá do další fáze

V dubnu a květnu tohoto roku se konalo několik dalších jednání rady města (většina z nich tentokrát v elektronické podobě) a z nich Vám přinášíme pravidelný souhrn těch nejdůležitějších tisků.

Na základě pravomocí, které na radu města delegovalo zastupitelstvo, schválila rada města proplacení akce “rouška“. Městská rada také provedla rozpočtová opatření, na jejichž základě byla nakoupena desinfekce do veřejných prostor a jeden ozonový generátor, který byl předán do domova s pečovatelskou službou. Když jsme u desinfekce – společnost Sativa – Manufacture jí zdarma rozdávala a rozdává mezi lidi a rada města tuto činnost finančně podpořila. Městská rada dále souhlasila s odkladem splátky nájemného pro provozovatele golfového hřiště. Ačkoli šlo o nájemné za rok 2019, vnímáme to jako vstřícný krok, kterým chceme provozovatelům odlehčit v těžké době. Rozhodovalo se také o rekonstrukci chodníku podél Úšovického potoka u Ferdinandova pramene. Narazili jsme na překážku, ale chodník bude! A nejen ten u Ferdinandky, opravovat se budou i další chodníky ve městě. Posouváme se také dále v projektu opravy radnice města. Rada povrdila svým usnesením výběr dodavatele projektové dokumentace. Od oprav a jejich plánování k zábavě…akce pro děti Kapsa plná pohádek se v letošním roce nakonec uskuteční! Během letních měsíců Vás toho v kultuře čeká v Mariánských Lázních mnohem více, ale nechte se překvapit…..

Pokračovat ve čtení

13. Zastupitelstvo města: Popandemický marketing a Mariánské Lázně v Živém kraji

13. Zastupitelstvo města: Popandemický marketing a Mariánské Lázně v Živém kraji

Snad naposledy, v neobvyklých podmínkách online zasedání, se konalo 13. zastupitelstvo města.

Co se 19. května odehrálo (a nechce se vám číst celý článek):

👉 Město se snaží podpořit marketingové aktivity k přilákání domácích turistů
👉 Propad financí může být až 50 milionů korun pro letošní rok
👉 Pro vánoční trhy se opět počítá se 400 tisíci korunami

Pokračovat ve čtení

59. – 65. Rada města: opravy a investice se nezastavují, město vychází vstříc svým nájemníkům a další…

59. – 65. Rada města: opravy a investice se nezastavují, město vychází vstříc svým nájemníkům a další…

I přes aktuální situaci v ČR a ve světě se rada města nadále pravidelně schází a zajišťuje spolu s úředníky městského úřadu chod města. Na posledních jednáních městské rady bylo probíráno mnoho důležitých tisků. Jednotlivá usnesení jdou chronologicky po sobě. Podařilo se nám najít nového partnera do jednoho z našich dlouhodobě nevyužívaných nebytových prostorů - č. 492/11, v ul. Chebská. Došlo také k založení oblastního svazu malého fotbalu „Karlovarský malý fotbal, z.s.. Již v minulosti město podniklo nákup elektřiny na burze komodit prostřednictvím Karlovarského kraje. Protože se tento krok osvědčil, budeme ho z rozhodnutí rady města opakovat i v dalším období. V letošním roce nás čeká řada investic do infrastruktury ve městě.

Pokračovat ve čtení

11. Zastupitelstvo města: Nové Trolejbusy budou!

11. Zastupitelstvo města: Nové Trolejbusy budou!

Poprvé v roce 2020 se sešlo mariánskolázeňské zastupitelstvo. Co se 18. února událo podstatného a důležitého si můžete přečíst v našem souhrnu.

👉 Nové trolejbusy budou!
👉 Připravujeme vodovod do Sklářů
👉 Nový přechod v Úšovicích
👉 Mariánské Lázně v destinační agentuře
👉 Schálení dotací na kulturu a sport 2020

Pokračovat ve čtení

Projekty

 • Revitalizace parků

  Revitalizace parků

  V roce 2019 se dovršilo několikaleté snažení odboru životního prostředí o propojení parků skrze celé území Mariánských Lázní.

 • UNESCO – Rozvoj města

  UNESCO – Rozvoj města

  Mariánské Lázně dlouhodobě usilují o vstup do exkluzivní rodiny UNESCO.

 • Opravy sportovišť

  Opravy sportovišť

  Do městských sportovišť a dětských hřišť jsou každoročně investovány vysoké částky.

 • Opravy chodníků

  Opravy chodníků

  Na opravy chodníků se každoročně vyčleňuje část rozpočtové položky na opravy komunikací.

 • PaRo participativní rozpočet

  PaRo participativní rozpočet

  Participativní rozpočet je dobrým nástrojem pro zapojení občanů do dění ve městě a dává lidem možnost o části investic rozhodovat přímo.

 • Opravy silnic

  Opravy silnic

  Na opravy komunikací - tedy silnic a chodníků - se každoročně investují v Mariánských Lázních nemalé prostředky.

 • Opravy městských staveb

  Opravy městských staveb

  Ve vlastnictví města je v současnosti několik strategických objektů, které vyžadují větší rekonstrukce.

poslanecka kancelar
sleduj nas
podpor nas
pridej se
hoax
 

Piráti Mariánské Lázně