Pilotní ročník participativního rozpočtu v Mariánských Lázních jde do finále!

Poprvé v historii Mariánských Lázní mohou lidé přímo rozhodnout, kam půjde část městských peněz. První ročník participativního rozpočtu vrcholí tento týden hlasováním a těsně před Vánocemi tak některé z podpořených projektů přinesou originální dárek občanům.

Jen ještě jednou krátké shrnutí – participativní rozpočet se poprvé použil v brazilském městě Porto Alegre v roce 1989 (jeho tamní podoba je dnes mnohem širší a zasahuje do všech sfér samosprávy včetně školství a zdravotnictví). Evropské verze je jednodušší. Základním principem je, že určitá část peněz z rozpočtu města (v ČR nejčastěji do 100 korun na obyvatele) se dá k dispozici občanům. Ti nejprve zašlou návrhy, co by rádi ve svém okolí vylepšili, podpořili. Úředníci pak zjistí, jestli je projekt realizovatelný (například jestli nápad může být veřejně přístupný). No a nakonec se o návrzích hlasuje. Vlastně to není finální stádium – to přichází až s realizací vítězných nápadů.

Zkušenosti z celé Evropy ukazují, že se velmi často povedlo tímto poměrně jednoduchým způsobem zapojit občany do veřejného dění, ale zejména do starosti o jejich nejbližší okolí. O podpořené projekty se lidé často starají, protože je berou za své, jako něco, o co se zasloužili. Svědčí o tom i rostoucí popularita participativního rozpočtu i v České republice, když k březnu 2019 bylo zapojeno na šest desítek měst, obcí a městských částí.

Do tohoto seznamu přibyly v letošním roce i Mariánské Lázně. Pilotní ročník počítá s částkou půl milionu korun, přičemž maximální částka pro jeden podpořený projekt byla stanovena na 300 tisíc korun. Podle výše spadá návrh do jedné ze tří kategorií (0-50 tisíc; 50-100 tisíc; 100-300 tisíc), pro každou z nich byla vyčleněna určitá část výše zmíněných půl milionu.

Během přípravné fáze proběhla dvě setkání pracovní skupiny pro participativní rozpočet, ta pracuje ve složení Lukáš Jadlovský, Andrea Sasková, Martin Kalina a Denisa Wacková, která má celý proces na starost. Na setkání se zájemci mohli podrobně seznámit s kompletním postupem a začátkem prosince i se zaslanými projekty.

Těch se v prvním ročníku sešlo sedm, z čehož pět postoupilo do hlasování. Možná vám to nepřijde jako oslňující počet, ale obdobná či nižší čísla vykazovala v pilotním ročníku i ostatní města.

No a jaké projekty se ucházejí o občanskou podporu?

Malovaná hřiště

Lze je s nadsázkou označit jako dětská hřiště bez prolézaček. Hry a atrakce jsou namalovány na zem a umožňují tak vtipnou a osvědčenou zábavu pro děti (i jejich rodiče).

malovana hriste

Knihobudky

Ty jsou už fenoménem v celé republice. Je to jakýsi antikvariát na ulici, kdy lidé v budce nechají knihy, co už mají přečtené a vezmou si za ně z budky jiné. Projekt počítá se čtyřmi budkami.

knihobudka

Nasvětlení kašny v parku u nemocnice

Příjemně osvětlená kašna zkvalitní a zpříjemní veřejný prostor.

kasna osvetleni

Psí hřiště

Oplocené hřiště pro volný pohyb psů s překážkami pro jejich trénink a odpočinkovou zónou pro jejich páníčky. Počítá se s možným vybudováním na místě bývalé malé ZOO u úšovické školy.

psi hriste

Veřejné posezení s grilem a ohništěm

Veřejné grily bývají na západ od našich hranic příjemným místem k setkávání veřejnosti. Podobné před nedávnem instalovali v Chebu. V Mariánských Lázní je navrženo místo vedle Mlékárenského rybníku za Vorou.

verjny gril

Podrobnější informace a fotky všech projektů můžete najít na stránkách participativního rozpočtu https://www.zdraveml.cz/paro/.

O tom, který projekt bude podpořen, rozhodnete pouze vy! A to prostřednictvím aplikace Mobilní rozhlas. Věříme, že pilotní ročník ukáže, že lidem není lhostejné jejich nejbližší okolí. A druhý ročník, kde by se mělo rozdělovat celý milion, přinese určitě ještě více projektů.

Pro další informace o aktivitách Zdravého města Mariánské Lázně sledujte jejich FB, nebo se koukněte na stránky https://www.zdraveml.cz/.

Piráti Mariánské Lázně

Nejčtenější zprávy

 • Revitalizace parků

  Revitalizace parků

  V roce 2019 se dovršilo několikaleté snažení odboru životního prostředí o propojení parků skrze celé území Mariánských Lázní.

 • UNESCO – Rozvoj města

  UNESCO – Rozvoj města

  Mariánské Lázně dlouhodobě usilují o vstup do exkluzivní rodiny UNESCO.

 • Opravy sportovišť

  Opravy sportovišť

  Do městských sportovišť a dětských hřišť jsou každoročně investovány vysoké částky.

 • Opravy chodníků

  Opravy chodníků

  Na opravy chodníků se každoročně vyčleňuje část rozpočtové položky na opravy komunikací.

 • PaRo participativní rozpočet

  PaRo participativní rozpočet

  Participativní rozpočet je dobrým nástrojem pro zapojení občanů do dění ve městě a dává lidem možnost o části investic rozhodovat přímo.

 • Opravy silnic

  Opravy silnic

  Na opravy komunikací - tedy silnic a chodníků - se každoročně investují v Mariánských Lázních nemalé prostředky.

 • Opravy městských staveb

  Opravy městských staveb

  Ve vlastnictví města je v současnosti několik strategických objektů, které vyžadují větší rekonstrukce.

 

Piráti Mariánské Lázně