Ukliďme svět, ukliďme Česko, ukliďme Mariánky

Dnes proběhla akce Ukliďme svět, ukliďme Česko. Tato dobrovolnická akce, která probíhá na celém území České republiky si klade za cíl uklidit nelegální černé skládky a nepořádek.

Mariánské Lázně se této akce účastní pravidelně již čtvrtým rokem a každý rok se sejde více a více dobrovolníků. Letos se zde sešlo skvělých 40 lidiček, včetně dětí z dětského domova.

Akce začala v 9 hodin na parkovišti u Lidlu, kde hlavní organizátor pan Nečas s paní Křížovou sdělili základní bezpečnostní informace, trasu úklidu, rozdali všem přítomným rukavice a pytle a všichni se vydali na úklid.

Úklid tentokrát probíhal na 3 místech, 1. Louka nad Rudolfkou mezi tratí na K.V. a zahrádkami vedle nemocnice a dále podél potoka směrem k Ferdinadce, 2. Cesta z Vory podél zahrádek směrem na Hamrníky k bývalé skládce a 3. lokalita od křižovatky pod Chebskou, přes parkoviště Tesca, Lidlu a hlavně les podél trati na K.V. pod sídlištěm Panská pole a od mostu zpět lesem po druhé straně k čerpací stanici MOL.

Bohužel (bylo by lepší kdyby lidé ty odpadky nevyhazovali tam kam nepatří) i letošní rok se nasbíralo desítky plných pytlů, převážně pet lahví, všemožných obalů, flašek, pneumatik atd.

Starosta města Martin Kalina, který se akce také zúčastnil, k tomu dodal “Akce ukliďme Česko byla dnes nad očekávání úspěšná. Sešlo se 40!!! lidí. Posbírali jsme hodně odpadků. Mám radost z čistějšího města, a zároveň vztek, když vidím, co jsou někteří lidé schopni vyhodit do přírody.”

Po skončení úklidu se pak všichni společně sešli v přírodním parku Prelát a každý účastník dostal odměnu za dobře odvedenou práci špekáček, který si opekli na místním tábořišti.

Je zřejmé, že takový jednorázový úklid nevyřeší globální problém s odpadem, ovšem je určitě prospěšný a mimo jiné alespoň upozorňuje na tento problém a ukazuje lidem, že je to velký celosvětový problém, který je potřeba řešit.

Několik fotografií z akce

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

 • Revitalizace parků

  Revitalizace parků

  V roce 2019 se dovršilo několikaleté snažení odboru životního prostředí o propojení parků skrze celé území Mariánských Lázní.

 • UNESCO – Rozvoj města

  UNESCO – Rozvoj města

  Mariánské Lázně dlouhodobě usilují o vstup do exkluzivní rodiny UNESCO.

 • Opravy sportovišť

  Opravy sportovišť

  Do městských sportovišť a dětských hřišť jsou každoročně investovány vysoké částky.

 • Opravy chodníků

  Opravy chodníků

  Na opravy chodníků se každoročně vyčleňuje část rozpočtové položky na opravy komunikací.

 • PaRo participativní rozpočet

  PaRo participativní rozpočet

  Participativní rozpočet je dobrým nástrojem pro zapojení občanů do dění ve městě a dává lidem možnost o části investic rozhodovat přímo.

 • Opravy silnic

  Opravy silnic

  Na opravy komunikací - tedy silnic a chodníků - se každoročně investují v Mariánských Lázních nemalé prostředky.

 • Opravy městských staveb

  Opravy městských staveb

  Ve vlastnictví města je v současnosti několik strategických objektů, které vyžadují větší rekonstrukce.

Piráti Mariánské Lázně