2. Komise UaD: Řešení cyklostezky v úseku Crystal-Chebská

Pravidelná série reportů pokračuje zprávou z komise urbanistiky a dopravy, která tentokrát zasedla 27.2.2019 a mimo členů se ji tentokrát zúčastnila i veřejnost. Je to pozitivní signál, že občané mají zájem se na chodu města podílet a společně ho rozvíjet. 👍

🚴 Řešení cyklostezky v úseku Crystal-Chebská
💡 Koncepce veřejného osvětlení
💿 Návrh okružní křižovatky na ul. Plzeňská
🏫 Návrh rozdělení kvóty z Programu regenerace MPR a MPZ v roce 2019
🚑 Územní studie dopravního řešení a využitelnosti lokality U Nemocnice

Pokračovat ve čtení

Pozor hlášení: Komise zdravého města ožila!

Minulé úterý proběhlo první setkání členů Komise Zdravého města. Že netušíte, že taková komise vůbec existuje? Ano, Mariánské Lázně jsou už několik let součástí Národní sítě Zdravých měst a tahle komise je taková místní základna. Nicméně nejde jen o ekologii, čistotu ovzduší apod., jak by název  Zdravá města tak trochu napovídal.

Pokračovat ve čtení

Komise urbanistiky a dopravy 24.1.2019

Dne 24.1.2019 se konala ustavující schůze komise urbanistiky a dopravy v Mariánských Lázních. Předsedou komise byl jednohlasně zvolen Ing. Tomáš Prinz, který má již předchozí zkušenosti s členstvím v komisi a může tak zajistit plynulý přechod agendy do nového funkčního období.

Pokračovat ve čtení

Komise sociálních věcí a zdravotnictví 17.1.2019

Dne 17. 1. 2019 se poprvé sešla nově založená komise sociálních věcí a zdravotnictví v Mariánských Lázních. Celá komise se hned pustila do práce a řešila zřízení pozice „Koordinátor komunitního plánování“, díky které se budou rychleji a efektivněji řešit potřeby vás, občanů a zlepší se přehlednost sociálních a další služeb.

Pokračovat ve čtení

Nejčtenější zprávy

 • Revitalizace parků

  Revitalizace parků

  V roce 2019 se dovršilo několikaleté snažení odboru životního prostředí o propojení parků skrze celé území Mariánských Lázní.

 • UNESCO – Rozvoj města

  UNESCO – Rozvoj města

  Mariánské Lázně dlouhodobě usilují o vstup do exkluzivní rodiny UNESCO.

 • Opravy sportovišť

  Opravy sportovišť

  Do městských sportovišť a dětských hřišť jsou každoročně investovány vysoké částky.

 • Opravy chodníků

  Opravy chodníků

  Na opravy chodníků se každoročně vyčleňuje část rozpočtové položky na opravy komunikací.

 • PaRo participativní rozpočet

  PaRo participativní rozpočet

  Participativní rozpočet je dobrým nástrojem pro zapojení občanů do dění ve městě a dává lidem možnost o části investic rozhodovat přímo.

 • Opravy silnic

  Opravy silnic

  Na opravy komunikací - tedy silnic a chodníků - se každoročně investují v Mariánských Lázních nemalé prostředky.

 • Opravy městských staveb

  Opravy městských staveb

  Ve vlastnictví města je v současnosti několik strategických objektů, které vyžadují větší rekonstrukce.

 

Piráti Mariánské Lázně