2. Komise UaD: Řešení cyklostezky v úseku Crystal-Chebská

Pravidelná série reportů pokračuje zprávou z komise urbanistiky a dopravy, která tentokrát zasedla 27.2.2019 a mimo členů se ji tentokrát zúčastnila i veřejnost. Je to pozitivní signál, že občané mají zájem se na chodu města podílet a společně ho rozvíjet. 👍

🚴 Řešení cyklostezky v úseku Crystal-Chebská
💡 Koncepce veřejného osvětlení
💿 Návrh okružní křižovatky na ul. Plzeňská
🏫 Návrh rozdělení kvóty z Programu regenerace MPR a MPZ v roce 2019
🚑 Územní studie dopravního řešení a využitelnosti lokality U Nemocnice

Řešení cyklostezky v úseku Crystal-Chebská

V rámci cyklostezky komise pečlivě prošla všechny navrhovaná řešení a vybrala nejefektivnější návrh, který legalizuje aktuální stav kdy chodník, který vede podél knihovny bude uzpůsoben pro smíšený provozu cyklistů a chodců a poskytne bezpečný průjezd centrální části města. Zároveň komise požádala o přezkum současného stavu v úseku Bohemia-Pacifik a přípravu koncepce pro cílové body cyklostezek (stojany a servis pro kola).

Koncepce veřejného osvětlení

Mariánské Lázně mají část veřejné osvětlení za hranicí své životnosti a neodpovídá tak moderním trendům. Městské osvětlení nemá jednotný standard, často způsobuje zbytečné světelné znečištění a provoz je poměrně neefektivní. Modernizací osvětlení se dá například snížit spotřeba elektrické energie o více než 40% to v současnosti znamená úsporu více než 1,5 mil. Kč ročně. Komise vzala na vědomí zpracovanou koncepci a zároveň vyzvala zpracovatele, aby se pokračovali v zařazení prvků smart city v rámci veřejného osvětlení (inteligentní osvětlení, senzory dopravy, životního prostředí, parkování)

Návrh rozdělení kvóty z Programu regenerace MPR a MPZ v roce 2019

Nejvýznamnější podíl z fondu regenerace získá budova Lil, Panorama a souboru budov Balmoral a Osborne také neodejde s prázdnou. Tyto projekty komise podpořila.

Návrh okružní křižovatky na ul. Plzeňská

Komise i přes výhrady schválila záměr vybudování okružní křižovatky v lokalitě Černý Most na Plzeňské ulici. Hlavní kritiku si vysloužil Projektové řešení by mohlo více odpovídat moderním trendům a být snazší na údržbu. Zároveň společnost Elektrometall, která tvoří významnou část nákladní dopravy v lokalitě, omezuje výrobu a přesouvá se na Balkán a tak se dá očekávat pokles přepravních výkonů. Ovšem i tak pro zlepšení obslužnosti lokality má kruhový objezd pozitivní dopad.

Územní studie dopravního řešení a využitelnosti lokality U Nemocnice

V neposlední řadě se na komisi prezentovala studie řešení obslužnosti areálu nemocnice, kde je uvažováno budoucí rozšíření. Komise doporučila předělat studii primárně s ohledem na ekonomičnost řešení.

To je vše z posledního jednání komise urbanistiky a dopravy a další jednání se koná 20.3.2019 od 17:00 v budově Terezián na Ruské ulici. Zváni jsou členové komise, ale i široké veřejnost.

Z komise UaD Šimon Barczi

MUML.cz Komise urbanistiky a dopravy

Máte nějaké další otázky k tématu? Chtěli byste doplnit další informace? Napište nám do komentářů váš názor.

Nejčtenější zprávy

 • Revitalizace parků

  Revitalizace parků

  V roce 2019 se dovršilo několikaleté snažení odboru životního prostředí o propojení parků skrze celé území Mariánských Lázní.

 • UNESCO – Rozvoj města

  UNESCO – Rozvoj města

  Mariánské Lázně dlouhodobě usilují o vstup do exkluzivní rodiny UNESCO.

 • Opravy sportovišť

  Opravy sportovišť

  Do městských sportovišť a dětských hřišť jsou každoročně investovány vysoké částky.

 • Opravy chodníků

  Opravy chodníků

  Na opravy chodníků se každoročně vyčleňuje část rozpočtové položky na opravy komunikací.

 • PaRo participativní rozpočet

  PaRo participativní rozpočet

  Participativní rozpočet je dobrým nástrojem pro zapojení občanů do dění ve městě a dává lidem možnost o části investic rozhodovat přímo.

 • Opravy silnic

  Opravy silnic

  Na opravy komunikací - tedy silnic a chodníků - se každoročně investují v Mariánských Lázních nemalé prostředky.

 • Opravy městských staveb

  Opravy městských staveb

  Ve vlastnictví města je v současnosti několik strategických objektů, které vyžadují větší rekonstrukce.

 

Piráti Mariánské Lázně