Komise sociálních věcí a zdravotnictví 17.1.2019

Dne 17. 1. 2019 se poprvé sešla nově založená komise sociálních věcí a zdravotnictví v Mariánských Lázních. Celá komise se hned pustila do práce a řešila zřízení pozice „Koordinátor komunitního plánování“, díky které se budou rychleji a efektivněji řešit potřeby vás, občanů a zlepší se přehlednost sociálních a další služeb.

Všichni v komisi jsme se shodli na tom, že se při řešení oblasti sociálních věcí vydáme tímto směrem. Inspiraci a podporu čerpáme od zkušených kolegů z Aše, protože se jim podařilo do města přivést nové služby, např. dluhové poradenství.

Rozdělili jsme si hned několik úkolů pro jednotlivé členy jako například: chceme navázat mezinárodní spolupráci s Německem, díky které bychom mohli čerpat zkušenosti, finance na další rozvoj služeb. Chceme taky zařídit, aby lidé v ML měli možnost dojít si do lékárny pro léky i během během státních svátků, apod.

Předsedkyní komise jsem byla navržená já, Karolina Vejmělková, protože jsem sociální pracovnice a mám pětiletou zkušenost. Navíc, protože jsem zároveň radní města, dokáže komise rychle předat důležité informace rovnou vedení města. Díky tomu může město rychle reagovat na potřebné změny, které komise doporučí.

Hosty komise byli pan starosta Kalina, pan místostarosta Pelc a pan radní Kajlík, za což jim děkujeme. Vážíme si zájmu a aktivity vedení města.

Další termín komise je v jednání, budeme vás o něm informovat. A protože je jednání komise veřejné, budeme moc rádi, když se ho kdokoliv z vás, občanů města ML, zúčastní. Máme společný cíl, aby se nám tu všem žilo lépe.

Za Piráty ML Karolina Vejmělková

Piráti Mariánské Lázně