Komise urbanistiky a dopravy 24.1.2019

Dne 24.1.2019 se konala ustavující schůze komise urbanistiky a dopravy v Mariánských Lázních. Předsedou komise byl jednohlasně zvolen Ing. Tomáš Prinz, který má již předchozí zkušenosti s členstvím v komisi a může tak zajistit plynulý přechod agendy do nového funkčního období.

 Přesto, že volba předsedy byla jediným pevným bodem jednání, členové komise přesto otevřeli témata kterým se v nadcházející době chtějí věnovat. Tak, aby co nejdříve mohla fungovat jako pružný a kredibilní poradní orgán rady města.

Mezi nejdůležitější témata bude patřit revitalizace centrálního parkoviště u Úšovické křižovatky, analýza proveditelnosti průtahu Chebská X Husova, revitalizace “vnitrobloku mezi ulicemi Dřevěná X Bezejmenná, cyklodoprava do okolních obcí a samozřejmě také témata 21. století tedy sdílená mobilita, kterou v krátkosti představil Ing. Šimon Barczi MDP.

Další již plnohodnotná schůze byla domluvena na středu 27.2.2019 od 17:30 v budově Terezian (Ruská 14) na kterou je mimo členy komise zvána také široká odborná veřejnost.

Z komise UaD sepsal pirát Šimon Barczi

Nejčtenější zprávy

 • Revitalizace parků

  Revitalizace parků

  V roce 2019 se dovršilo několikaleté snažení odboru životního prostředí o propojení parků skrze celé území Mariánských Lázní.

 • UNESCO – Rozvoj města

  UNESCO – Rozvoj města

  Mariánské Lázně dlouhodobě usilují o vstup do exkluzivní rodiny UNESCO.

 • Opravy sportovišť

  Opravy sportovišť

  Do městských sportovišť a dětských hřišť jsou každoročně investovány vysoké částky.

 • Opravy chodníků

  Opravy chodníků

  Na opravy chodníků se každoročně vyčleňuje část rozpočtové položky na opravy komunikací.

 • PaRo participativní rozpočet

  PaRo participativní rozpočet

  Participativní rozpočet je dobrým nástrojem pro zapojení občanů do dění ve městě a dává lidem možnost o části investic rozhodovat přímo.

 • Opravy silnic

  Opravy silnic

  Na opravy komunikací - tedy silnic a chodníků - se každoročně investují v Mariánských Lázních nemalé prostředky.

 • Opravy městských staveb

  Opravy městských staveb

  Ve vlastnictví města je v současnosti několik strategických objektů, které vyžadují větší rekonstrukce.

 

Piráti Mariánské Lázně