Komise urbanistiky a dopravy 24.1.2019

Dne 24.1.2019 se konala ustavující schůze komise urbanistiky a dopravy v Mariánských Lázních. Předsedou komise byl jednohlasně zvolen Ing. Tomáš Prinz, který má již předchozí zkušenosti s členstvím v komisi a může tak zajistit plynulý přechod agendy do nového funkčního období.

 Přesto, že volba předsedy byla jediným pevným bodem jednání, členové komise přesto otevřeli témata kterým se v nadcházející době chtějí věnovat. Tak, aby co nejdříve mohla fungovat jako pružný a kredibilní poradní orgán rady města.

Mezi nejdůležitější témata bude patřit revitalizace centrálního parkoviště u Úšovické křižovatky, analýza proveditelnosti průtahu Chebská X Husova, revitalizace “vnitrobloku mezi ulicemi Dřevěná X Bezejmenná, cyklodoprava do okolních obcí a samozřejmě také témata 21. století tedy sdílená mobilita, kterou v krátkosti představil Ing. Šimon Barczi MDP.

Další již plnohodnotná schůze byla domluvena na středu 27.2.2019 od 17:30 v budově Terezian (Ruská 14) na kterou je mimo členy komise zvána také široká odborná veřejnost.

Z komise UaD sepsal pirát Šimon Barczi

Piráti Mariánské Lázně