Ohlédnutí za rokem 2019 a přání do nového roku poslance Petra Třešňáka

Vážení přátelé,
dovolte mi, abych vám s koncem roku 2019 poděkoval za podporu a do roku 2020 Vám popřál hlavně pevné zdraví a také splnění vašich přání.

Veliké díky samozřejmě patří celému kolektivu, nejen v Poslaneckém klubu Pirátů, našemu krajskému sdružení v Karlovarském kraji, asistentům a všem, kteří se na naší práci aktivně podílejí a to včetně našich rodin a partnerů.

S koncem roku přichází tradiční čas zamyšlení se nad tím, co se povedlo či nepovedlo. A to nejen z pozice poslance zvoleného za Piráty v Karlovarském kraji.

 Kompletní výčet všech Pirátských úspěchů je buď zde https://www.facebook.com/... nebo na konci tohoto textu.

👉 V létě jsem předložil obsáhlou novelu na volbu Vás, pojištěnců do správních rad zdravotních pojišťoven tak, abyste mohli nejen být voleni ale také volit pomocí elektronické nebo korespondenční volby.

👉 Pokud jde o věci, které přímo ovlivní žití v Karlovarském kraji, určitě zmíním návrhy změny novelizovaného zákona o místních poplatcích, který podpořila jak paní hejtmanka, tak vedení měst lázeňského trojůhelníku a který nakonec prošel sněmovnou. To umožní těmto městům vybrat více peněz oproti původnímu návrhu novely.

👉 Nesmím zapomenout ani na boj za to, aby peníze z emisních povolenek šly zpět do našeho kraje. Můj návrh bohužel vládní koalice poněkud okleštila, přesto věřím, že ministerstvo nakonec navrhne vyhlášku, která umožní krajům postiženým těžbou a spalováním uhlí získat prioritně projekty právě z tohoto 100 miliardového balíku.

👉 U jednoho z nejdůležitějších zákonů roku, schvalování státního rozpočtu, jsem navrhl vrácení peněz do programů pro adiktologii tak, aby byla zachována výměna injekčních stříkaček alespoň na současné úrovni, a aby pracně budovaná síť středisek zůstala zachována. Bohužel i zde jsem narazil na mlčení koaliční většiny, které je to bohužel jedno.

👉 Aktivně podpořil jsem i návrh na zvýšení rozpočtu pro živou kulturu, aby například symfonické orchestry a divadla mohly být lépe financovány přímo ze státního rozpočtu. Bohužel opět to vládní poslanci neodhlasovali. Po diskuzi s panem ministrem na podvýboru sice dojde k drobnému navýšení, avšak jen formou rozpočtového opatření.

👉 Pro mariánskolázeňské bude zajímavé i to, že ve sněmovně se poměrně hodně řešil stav lázeňského domu Merkur. Ministerstvo vnitra se rozhodlo objekt prodat z důvodu toho, že v Mekuru není vlastní stravovací zařízení a vybudování by stálo z jejich pohledu příliš mnoho peněz (asi 300 milionů), situace mě o to více mrzí, že právě tato klientela je pro město velmi důležitá a oživovala nejen společenský život.

👉 Nejen předkládání a schvalování zákonů bývá součástí náplní práce poslance. Na podzim jsem podal trestní oznámení na gang, který zneužil sociálních sítí, aby vytáhl peníze z našich občanů. K tomuto trestnímu oznámení se pak přidali lidé z celé ČR, kteří získali negativní zkušenosti s jejich působením. Pevně doufám, že se případ povede úspěšně vyšetřit.

V roce 2020 mě čeká mnoho práce, ať už je to zákon o očkování, energetický zákon, který by měl mimo jiné obsahovat opatření “proti šmejdům”, aby se předešlo uzavírání nevýhodných smluv a občané byli chráněni před špatnými cenami energií. Vláda také avizovala, že konečně rozhodne o finální podobě investorského modelu výstavby jaderného bloku v Dukovanech. Zde je i rolí nás opozice takto zásadní věc kontrolovat z pozice členů “Stálého výboru pro výstavbu nových jaderných zdrojů”.

Petr Třešňák
poslanec Pirátů zvolený za Karlovarský kraj

A co vše se ještě Pirátům v Poslanecké sněmovně podařilo?

🏴 Prosadili jsme zákon o právu na digitální službu - tzv. digitální ústavu a další podpůrné zákony
🏴 Znemožnili jsme politikům kumulovat více platů a zabránili skokovému nárůstu platů poslanců
🏴 Spustili jsme Otevřenou sněmovnu a kalkulačku sociálních dávek a ubránili jsme příspěvky pro zdravotně postižené na vozidlo
🏴 Prosadili jsme levnější změnu telefonního operátora
🏴 Prosadili jsme zvýšení měsíčního limitu pro maminky u rodičovský příspěvku
🏴 Rozšířili jsme registr smluv i na firmu ČEZ
🏴 Vyšetřili jsme kauzu OKD a podali 14 trestních oznámení
🏴 Předešli jsme kolapsu státních maturit
🏴 Zlepšili jsme vymáhání náhrady škody po úřednících
🏴 Zavedli jsme kontroly docházky poslanců na jednání Parlamentu
🏴 Pomohli jsme zastavit plošné užívání jedu Stutox II na hraboše
🏴 Zjednodušili jsme referenda
🏴 Zmírnili jsme podmínky pro domácí vaření piva
🏴 Zjednodušili jsme práce soudních tlumočníků a zajistili zlepšení kvality znaleckých posudků
🏴 Schválili jsme nominační zákon, který omezuje praxi politických trafik ve státních firmách
🏴 Zabránili jsme obsazení Rady České tiskové kanceláře Michalem Semínem za SPD
🏴 Posvítili jsme si na byznys a přijali opatření proti části směnárníků a taxikářů, kteří podvádí

Část věcí nám také ve Sněmovně čeká na projednání, protože legislativní proces trvá jeden až dva roky:

🏴 Krajská působnost exekutorů a slučování exekucí k jednomu exekutorovi
🏴 Nezávislost státních zástupců
🏴 Legální pěstování několika rostlin konopí a uchovávání jeho menšího množství
🏴 Založení firmy za 1 den
🏴 Zřízení vyšetřovací komise k vlivu Číny a Ruska na český politický systém
🏴 Uzákonění rovného manželství pro osoby stejného pohlaví
🏴 Vyšší účast pojištěnců na správě jejich zdravotní pojišťovny
🏴 Omezení vlivu autorských svazů jako OSA
🏴 Veřejný rejstřík konečných vlastníků firem, který by předešel kauzám typu Čapího hnízda
🏴 Rozšíření působnosti NKÚ na obce a státní firmy
🏴 Zlepšení zákonů regulujících Airbnb a další digitální platformy
🏴 Bezplatná dostupnost technických norem, které jsou závazné
🏴 Elektronický stavební deník u veřejných zakázek

Co nám vládnoucí většina zařízla?

🏴 Zrušení povinného přimíchávání biopaliv
🏴 Zastavení dotací pro Agrofert holding
🏴 Omezení výjimek pro hnědouhelné elektrárny, které znečišťují vzduch
🏴 Dovolit vodákům dát si legálně dvě piva
🏴 Zrušení EET (zavedení 3. a 4. vlny nyní řešíme u Ústavního soudu)
🏴 Snížení daně u nabytí nemovitosti
🏴 Omezení šmírování telefonů a na internetu
🏴 Rozklikávací rozpočet státu, který jsme realizovali v Praze a Mariánských lázních
🏴 Zachování široké ochrany úředníků ve služebním zákoně
🏴 Snížení daňové zátěže zaměstnanců o 5 100 Kč ročně
🏴 Odmítnutí nesmyslné směrnice EU o copyrightu, která ohrožuje svobodu internetu

A na čem dál pracujeme a co plánujeme?

🏴 Valorizace platů učitelů na 130 procent průměrné mzdy
🏴 Sankce proti představitelům režimů, které pošlapávají lidská práva
🏴 Zvýšení příjmů státu díky regulaci veřejných domů
🏴 Opatření proti daňovým rájům
🏴 Vedle toho vládu kontrolujeme v bezpočtu kauz (např. obsazení ředitele Českých drah, kauza investic ČEZu v Bulharsku, příprava Národního investičního plánu, ovlivňování soudců, manipulace s příslušností úřadů šetřících střet zájmů Andreje Babiše, nelegální billboardy na D1).
🏴 Ve Sněmovně i jinde spolupracujeme aktivně s jinými politickými stranami tam, kde se programově překrýváme nebo když to situace vyžaduje.

O všech úspěších i zádrhelích pravidelně a otevřeně informujeme nejen v aktualitách na hlavní stránce Pirátů www.pirati.cz/aktuality , ale i na dvou speciálních webech www.piratipracuji.cz  a https://www.pirati.cz/vysledky/, které v blízké době čeká velký update.

 • Revitalizace parků

  Revitalizace parků

  V roce 2019 se dovršilo několikaleté snažení odboru životního prostředí o propojení parků skrze celé území Mariánských Lázní.

 • UNESCO – Rozvoj města

  UNESCO – Rozvoj města

  Mariánské Lázně dlouhodobě usilují o vstup do exkluzivní rodiny UNESCO.

 • Opravy sportovišť

  Opravy sportovišť

  Do městských sportovišť a dětských hřišť jsou každoročně investovány vysoké částky.

 • Opravy chodníků

  Opravy chodníků

  Na opravy chodníků se každoročně vyčleňuje část rozpočtové položky na opravy komunikací.

 • PaRo participativní rozpočet

  PaRo participativní rozpočet

  Participativní rozpočet je dobrým nástrojem pro zapojení občanů do dění ve městě a dává lidem možnost o části investic rozhodovat přímo.

 • Opravy silnic

  Opravy silnic

  Na opravy komunikací - tedy silnic a chodníků - se každoročně investují v Mariánských Lázních nemalé prostředky.

 • Opravy městských staveb

  Opravy městských staveb

  Ve vlastnictví města je v současnosti několik strategických objektů, které vyžadují větší rekonstrukce.

 

Piráti Mariánské Lázně