10. zastupitelstvo města: Schválení rozpočtu pro rok 2020 je úspěšně za námi

Naposledy v roce 2019 se sešlo mariánskolázeňské zastupitelstvo. 9.prosince bylo hlavními tématy schvalování rozpočtu na rok 2020 či příprava na financování nákupu nových trolejbusů. Co dalšího jednání přineslo si můžete přečíst v našem souhrnu.

Stručný přehled jednotlivých bodů

 • Rozpočet Mariánských Lázní pro rok 2020
 • Ručení za poskytnutí úvěru na nákup trolejbusů
 • Změny obecně závazných vyhlášek
 • Zrušení poplatku ze psů
 • Komentář k dalším bodům

Rozpočet Mariánských Lázní pro rok 2020

Každoroční nejdůležitější městský materiál vám představíme v podrobnějším článku. Mariánské Lázně budou v příštím roce hospodařit s 383 miliony korun, přičemž necelých 78 milionů korun půjde na různé investiční akce. Jednou z nejdůležitějších bude začínající rekonstrukce radnice, kdy příští rok budou zahájeny projektové práce.

Návrh rozpočtu byl částečně podpořen i opozicí, pro návrh hlasovalo 16 zastupitelů.

Ručení za poskytnutí úvěru na nákup trolejbusů

Bouřlivá diskuse se vedla kolem bodu, kdy město schválilo ručení za úvěr dopravního podniku k nákupu nových trolejbusů. MDML již získala na trolejbusy dotaci z EU, nicméně je potřeba jejich nákup předfinancovat – jinými slovy, nejdřív musíme za své koupit, pak je nám podstatná část, zhruba 80 milionů (takzvané způsobilé výdaje), proplacena. Proto si dopravní podnik bere úvěr ve výši 120 milionů korun, za který město, jako vlastník 60 % podílu ve společnosti, bude ručit.

Změny obecně závazných vyhlášek

V souvislosti se změnou některých zákonů došlo i ke změnám v některých obecně závazných vyhláškách. Jedná se o užívání veřejných prostranství a k povolení k vjezdu do lázeňského území. Nejedná se v nich o žádné změny ve výši poplatků.

Trochu jiným případem je poplatek z pobytu, kdy dochází ke sloučení poplatků lázeňského a z ubytovací kapacity. Výše pro příští rok je prostým součtem obou předchozích, snahou nejen Pirátů bylo v Poslanecké sněmovně pro další léta navrhnout možnost, aby si obce s velkou turistickou poptávkou stanovily poplatek v ještě vyšší hodnotě. Ke schválení příslušného zákona došlo a od roku 2021 budou moci jednotlivé obce nově vzniklý poplatek nastavit až do maximální hranice 50 Kč na den.

Zrušení poplatku ze psů

Dalším bodem, ke kterému se v rámci diskuse vyjádřila většina zastupitelů, bylo zrušení poplatku ze psů. Důvodů pro jeho zrušení bylo několik – předně od nového roku vstupuje v platnost novela veterinárního zákona, která mj. zavádí povinné označování psů mikročipem. Ten by měl prokázat jasné vlastnictví psa v případech, kdy je to potřeba (odcizení, zatoulání, ale i odpovědnost za škodu jím způsobenou). Tím není tolik potřeba další evidence.

Druhý hlavní důvod ke zrušení jsou administrativní náklady na výběr poplatku. Jeho výnos je v současnosti zhruba 320 tisíc korun (poplatek je placen za 726 psů). Pro efektivní výběr by bylo potřeba větší zapojení úředníků, což vzhledem k celkovému výnosu není příliš hospodárné. 

Komentář k dalším bodům

V rámci ostatních bodů byla velmi živá diskuse u bodu, který předkládali zástupci hnutí ANO, aby zastupitelé byli informováni o významných akcích města a mohli na nich případně vystoupit. Kromě velkých kulturních akcí (zahájení lázeňské sezony) jim šlo například i o otevírání opravených školních tříd. Zastupitelstvo schválilo kompromisní návrh, kdy starostu bude čekat rozesílání emailů, aby zastupitele informoval :-).

 První zastupitelstvo v roce 2020 se uskuteční 18. února! My tam určitě budeme ;-).

 

Pirátští zastupitelé

Online záznam jednání zastupitelstva

 

Nejčtenější zprávy

 • Revitalizace parků

  Revitalizace parků

  V roce 2019 se dovršilo několikaleté snažení odboru životního prostředí o propojení parků skrze celé území Mariánských Lázní.

 • UNESCO – Rozvoj města

  UNESCO – Rozvoj města

  Mariánské Lázně dlouhodobě usilují o vstup do exkluzivní rodiny UNESCO.

 • Opravy sportovišť

  Opravy sportovišť

  Do městských sportovišť a dětských hřišť jsou každoročně investovány vysoké částky.

 • Opravy chodníků

  Opravy chodníků

  Na opravy chodníků se každoročně vyčleňuje část rozpočtové položky na opravy komunikací.

 • PaRo participativní rozpočet

  PaRo participativní rozpočet

  Participativní rozpočet je dobrým nástrojem pro zapojení občanů do dění ve městě a dává lidem možnost o části investic rozhodovat přímo.

 • Opravy silnic

  Opravy silnic

  Na opravy komunikací - tedy silnic a chodníků - se každoročně investují v Mariánských Lázních nemalé prostředky.

 • Opravy městských staveb

  Opravy městských staveb

  Ve vlastnictví města je v současnosti několik strategických objektů, které vyžadují větší rekonstrukce.

 

Piráti Mariánské Lázně