11. Zastupitelstvo města: Nové Trolejbusy budou!

Poprvé v roce 2020 se sešlo mariánskolázeňské zastupitelstvo. Co se 18. února událo podstatného a důležitého si můžete přečíst v našem souhrnu.

👉 Nové trolejbusy budou!
👉 Připravujeme vodovod do Sklářů
👉 Nový přechod v Úšovicích
👉 Mariánské Lázně v destinační agentuře
👉 Schálení dotací na kulturu a sport 2020

Trolejbusy budou!

Nejdůležitější zprávou ze zastupitelstva je definitivní schválení ručení za úvěr na nákup trolejbusů. To znamená, že město prostřednictvím Dopravního podniku města Mariánské Lázně nakoupí osm nových parciálních trolejbusů (to znamená schopných jezdit i bez trolejí). Ty budou z velké části zaplacené pomocí dotace, která se ale před tím musí předfinancovat. Protože městský dopravní podnik nedisponuje částkou 120 milionů v hotovosti, vezme si na ni přechodný úvěr. Díky novým trolejbusům bude možné zlepšit fungování hromadné dopravy v našem městě. 

Více shrnuje tento článek: https://www.idnes.cz/karlovy-vary/zpravy/trolejbus-marianske-lazne-doprava-uver-dopravni-podnik.A200211_532275_vary-zpravy_ba

Vodovod do Sklářů - začínáme pracovat

Nedostatek pitné vody je fenoménem, který začíná ohrožovat i naše město. Zastupitelstvo na popud pana starosty Kaliny tak začalo hledat nejvhodnější řešení na přivedení vodovodu do Sklářů. V loňském roce zde již několikrát hrozilo vyschnutí studní. Během příštího roku by se pak výsledné řešení mohlo realizovat ve spolupráci se společností Chevak. Počítáme s tím, že bychom využili dotací, které poskytuje stát obcím na řešení sucha.

Nový přechod u úšovické školy

V ulici Česká a Skalníkova vyrostou nové přechody včetně úpravy chodníku, aby byl bezpečnější pro přecházení dětí, které míří do školy.

Připojení k destinační agentuře

Jedním z významných bodů bylo připojení ke krajské destinační agentuře Živý Kraj, přičemž zastupitelstvo města toto připojení schválilo. Agentura Živý kraj se stará o propagaci lázeňského regionu jako celku, tedy měst jako Karlovy Vary, Loket, Jáchymov a nyní se k nim přidávají i Mariánské Lázně. 

Náš příspěvek jako významného partnera je ve výši 1,3 milionu korun. Za tuto nemalou částku budeme propagování na světových veletrzích a ve všech kampaních, které bude Živý kraj tvořit. Práci agentury můžete najít na webových stránkách http://www.zivykraj.cz/cz/

Jedním z významných úspěchů této destinační agentury je získání velkého incomingového veletrhu do našeho kraje, kdy si přes sto zástupců cestovních kanceláří z 28 zemí světa přijede prohlédnout celý region, a to včetně našeho města. 

Schválení dotací na sport a kulturu

Dalšími schválenými body je využití fondu sportu a kultury na podporu místních spolků. Komise sportu a kultury se zabývaly všemi žádostmi a jejich návrh projednalo zastupitelstvo města. 

 Na podporu sportu jde, stejně jako několik posledních let, částka pěti milionů. Na podporu kultury pak bylo rozděleno 1,3 milionu korun. Seznam podpořených spolků naleznete v nejbližších dnech na stránkách města v kolonce usnesení ze zastupitelstva města.

Peníze na projektové dokumentace

Zastupitelstvo města, také přijalo rozpočtová opatření, aby mohly být realizovány projektové dokumentace pro zástavbu lokality U Pily a Hamrníky. V těchto lokalitách budou navrženy tolik požadované nové parcely pro bydlení. Koalice tak plní jeden z nejdůležitějších bodů programového prohlášení, tedy přípravu pozemků pro individuální výstavbu.

Další body

 Na začátku zastupitelstva města byly schváleny odměny neuvolněným zastupitelům a členům výborů podle aktuálního návrhu vlády a také odměny členům komisí města.

Pokud vás zajímá, jaké odměny a komu byly schváleny, tak vše naleznete v podkladech, které jsou veřejně dostupné zde

https://www.muml.cz/mesto-a-jeho-sprava/zastupitelstvo/podklady-verejnost/_nahled/2020-02-18/index.htm

Zastupitelstvo také souhlasilo s dočasným přesunem některých agend radnice po dobu rekonstrukce do objektu “Tuzex”. Zde najdou své dočasné sídlo stavební odbor, živnostenský odbor ale také Odbor životního prostředí nebo podatelna úřadu. 

 Mezi další přijatá usnesení patří vypořádání se s některými majetkovými záležitostmi, sjednocení majitelů pozemků a nemovitostí nebo narovnání vztahů s Karlovarským krajem. 

Pirátští zastupitelé

Online záznam jednání zastupitelstva

 
 

Máte nějaké další otázky k tématu? Chtěli byste doplnit další informace? Napište nám do komentářů váš názor.

Pokud vás zajímají i další informace přímo od Pirátů v Mariánských Lázní, tak se určitě nezapomeňte přihlásit k našemu odběru novinek přímo do vašeho emailu, aby vám neuniklo nic důležitého.

Nejčtenější zprávy

 • Revitalizace parků

  Revitalizace parků

  V roce 2019 se dovršilo několikaleté snažení odboru životního prostředí o propojení parků skrze celé území Mariánských Lázní.

 • UNESCO – Rozvoj města

  UNESCO – Rozvoj města

  Mariánské Lázně dlouhodobě usilují o vstup do exkluzivní rodiny UNESCO.

 • Opravy sportovišť

  Opravy sportovišť

  Do městských sportovišť a dětských hřišť jsou každoročně investovány vysoké částky.

 • Opravy chodníků

  Opravy chodníků

  Na opravy chodníků se každoročně vyčleňuje část rozpočtové položky na opravy komunikací.

 • PaRo participativní rozpočet

  PaRo participativní rozpočet

  Participativní rozpočet je dobrým nástrojem pro zapojení občanů do dění ve městě a dává lidem možnost o části investic rozhodovat přímo.

 • Opravy silnic

  Opravy silnic

  Na opravy komunikací - tedy silnic a chodníků - se každoročně investují v Mariánských Lázních nemalé prostředky.

 • Opravy městských staveb

  Opravy městských staveb

  Ve vlastnictví města je v současnosti několik strategických objektů, které vyžadují větší rekonstrukce.

 

Piráti Mariánské Lázně