15. Rada města: Rozdělení dotací z Fondu kultury

V úterý 12.3.2019 se konala další rada města Mariánské Lázně. Přicházíme s krátkou rekapitulací některých bodů jednání.

🎻 Rozdělení dotací z Fondu kultury města Mariánské Lázně
🧙‍♀️ Jmenování nové ředitelky  Domova pro seniory
🚲 Změna člena komise Zdravého města
🎦 Dotace na vybudování nového informačního značení

Rozdělení dotací z Fondu kultury města Mariánské Lázně

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit žádosti o poskytnutí dotace z Fondu kultury města Mariánské Lázně pro rok 2019, tak jak navrhla Kulturní komise. V prvním kole pro letošní rok bude na kulturní akce a projekty rozděleno 1,3 milionu Kč.

Dále komise navrhla a doporučila, aby tradiční Svatováclavské setkání lidí dobré vůle bylo zařazeno mezi akce, které jsou financované přímo z rozpočtu města. Rada města toto rozhodnutí zváží a dle připravovaného rozpočtu 2020 se rozhodne zda vyhovět.

Jmenování nové ředitelky organizace Domov pro seniory a dům s pečovatelskou službou Mariánské Lázně

Na 14. Radě města byla oficiálně jmenována novou ředitelkou organizace paní Jana Roubalová, která zvítězila ve výběrovém řízení na tuto pozici.

Během měsíce března bude nové ředitelce předána agenda. Věříme, že přechod mezi odcházející ředitelkou (pí. Hoyerová) a novou ředitelkou (pí. Roubalová) bude plynulý.

Změna člena komise Zdravého měst a místní agendy 21

Na vlastní žádost pana PhDr. Vladimíra Kajlika byl Radou města odvolán z pozice člena Komise. Pan Kajlik byl delegován jako site manager pro UNESCO a chce se této funkci maximálně věnovat.

Novou členkou komise Zdravého města a místní agendy 21 byla jmenována paní Kateřina Třešňáková.

Aktuální seznam členů (členek) komise naleznete zde: https://www.muml.cz/mestsky-urad/povinne-informace/subjekt-komise-zdraveho-mesta-a-mistni-agendy-21-77.html

Žádost o dotaci na vybudování nového informačního značení

Rada města souhlasila s podáním žádosti o dotaci do Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech pro rok 2019. Žádost by měla pokrýt vybudování nového informačního značení v našem městě a okolí.

Pro návštěvníky Mariánských Lázní to tedy bude znamenat výrazné zlepšení orientace po městě a jeho památkách.

přeji všem pěkný den

Bc. Karolina Vejmělková, radní města Mariánské Lázně

Usnesení rady

Máte nějaké další otázky k tématu? Chtěli byste doplnit další informace? Napište nám do komentářů váš názor.

Tagy: Rada města, Mariánské Lázně

 • Revitalizace parků

  Revitalizace parků

  V roce 2019 se dovršilo několikaleté snažení odboru životního prostředí o propojení parků skrze celé území Mariánských Lázní.

 • UNESCO – Rozvoj města

  UNESCO – Rozvoj města

  Mariánské Lázně dlouhodobě usilují o vstup do exkluzivní rodiny UNESCO.

 • Opravy sportovišť

  Opravy sportovišť

  Do městských sportovišť a dětských hřišť jsou každoročně investovány vysoké částky.

 • Opravy chodníků

  Opravy chodníků

  Na opravy chodníků se každoročně vyčleňuje část rozpočtové položky na opravy komunikací.

 • PaRo participativní rozpočet

  PaRo participativní rozpočet

  Participativní rozpočet je dobrým nástrojem pro zapojení občanů do dění ve městě a dává lidem možnost o části investic rozhodovat přímo.

 • Opravy silnic

  Opravy silnic

  Na opravy komunikací - tedy silnic a chodníků - se každoročně investují v Mariánských Lázních nemalé prostředky.

 • Opravy městských staveb

  Opravy městských staveb

  Ve vlastnictví města je v současnosti několik strategických objektů, které vyžadují větší rekonstrukce.

Piráti Mariánské Lázně