16. Rada města: Nové dopravní značení v ulici Lužická

V úterý 19.3.2019 se konala další rada města Mariánské Lázně. Přicházíme s krátkou rekapitulací některých bodů jednání.

🅿 Nové dopravní značení v ulici Lužická
🏛 Dotace na obnovu kulturních památek 2019
🎭 Kapsa plná pohádek 2019

Dopravní značení v ulici Lužická

jedná se o dořešení dopravní situace - parkování v ulici Lužická, pro rezidenty, a v okolních ulicích. Do nařízení města č. 5/2018 bude doplněna ulice Lužická, resp. bude připraveno nařízení nové, kde bude zohledněna ulice Lužická v režimu kombinovaného stání (časově omezená/rezidentní).

Obnova kulturních památek 2019

Program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností pro rok 2019 – návrh rozdělení kvóty. Ministerstvo kultury ČR (MK ČR) každoročně vyhlašuje program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“. Pro rok 2019 stanovilo Ministerstvo kultury k přerozdělení finanční kvótu pro ORP Mariánské Lázně ve výši 603 tis. Kč.

Peníze budou rozděleny následovně:

 • Oprava oplechování a soklu kaple sv. Anny ve Staré Vodě 50 tis. Kč
 • Restaurování sochy Panny Marie Immaculaty u Kláštera Teplá 200 tis. Kč
 • Oprava střech kostela sv. Anny ve Velké Hleďsebi 180 tis. Kč
 • Oprava střechy, výměna střešní krytiny kostela a klempířských prvků - kostel sv. Petra a Pavla vMnichově 173 tis. Kč

Kapsa plná pohádek 2019

Akci „Kapsa plná pohádek“ zajišťuje již po 18. pro město KIS Mariánské Lázně s.r.o. . V lednu byl finanční požadavek navýšen o 10 tis. Kč s ohledem na avizované zvýšení požadavku účinkujících. Celkové náklady tedy budou 80 tis. Kč.
Akce je občany velice kvitována a má vysokou návštěvnost.

přeji všem pěkný den

Ing. Martin Kalina, starosta města Mariánské Lázně

Usnesení rady

Máte nějaké další otázky k tématu? Chtěli byste doplnit další informace? Napište nám do komentářů váš názor.

Tagy: Rada města, Mariánské Lázně

 • Revitalizace parků

  Revitalizace parků

  V roce 2019 se dovršilo několikaleté snažení odboru životního prostředí o propojení parků skrze celé území Mariánských Lázní.

 • UNESCO – Rozvoj města

  UNESCO – Rozvoj města

  Mariánské Lázně dlouhodobě usilují o vstup do exkluzivní rodiny UNESCO.

 • Opravy sportovišť

  Opravy sportovišť

  Do městských sportovišť a dětských hřišť jsou každoročně investovány vysoké částky.

 • Opravy chodníků

  Opravy chodníků

  Na opravy chodníků se každoročně vyčleňuje část rozpočtové položky na opravy komunikací.

 • PaRo participativní rozpočet

  PaRo participativní rozpočet

  Participativní rozpočet je dobrým nástrojem pro zapojení občanů do dění ve městě a dává lidem možnost o části investic rozhodovat přímo.

 • Opravy silnic

  Opravy silnic

  Na opravy komunikací - tedy silnic a chodníků - se každoročně investují v Mariánských Lázních nemalé prostředky.

 • Opravy městských staveb

  Opravy městských staveb

  Ve vlastnictví města je v současnosti několik strategických objektů, které vyžadují větší rekonstrukce.

 

Piráti Mariánské Lázně