17. Rada města: uzavření smlouvy na stavbu „Resortu BROADWAY"

V úterý 26.3.2019 se konala další rada města Mariánské Lázně. Přicházíme s krátkou rekapitulací některých bodů jednání.

🌿 Rozpočtové opatření - Projekt „Nákup domácích kompostérů“
🏫 Resort BROADWAY - Smlouva o právu k provedení stavby
🐥 Konkurs na ředitele/ku ZŠ Úšovice

Rozpočtové opatření - Projekt „Nákup domácích kompostérů“

Město obdrželo dotaci na pořízení domácích kompostérů z operačního programu Životní prostředí. Kompostéry budou po zpracování výběrového řízení a dodávce zdarma předány občanům, kteří o ně projevili zájem. Úterní rozpočtové opatření se týkalo platby za zpracování analýzy potenciálu tvorby odpadů a ostatních podkladů. Tu pro město zpracovávala na základě smlouvy o dílo společnost CTS corp, s. r. o. (i tato analýza patří do tzv. uznatelných nákladů a bude hrazena z dotace)

Resort BROADWAY - Smlouva o právu k provedení stavby

společnost PHL – BROADWAY s.r.o chystá velkou investiční akci v areálu hotelu Polonia, kde chce vybudovat hotelový komplex „Resort BROADAY". Rada města souhlasila s uzavřením Smlouvy o právu k provedení stavby, jejímž prostřednictvím umožní investorovy pro zásobování stavby využívat komunikaci pod radnicí. Součástí smlouvy je povinnost investora na své náklady opravit opěrnou zeď pod radnicí (cca 6 mil. Kč) a uzavřít před zahájením užívání staveništní komunikace stavebně montážní pojištění, a to nejméně v rozsahu 50.000.000,- Kč pro případ poškození budovy radnice. Investici bránit rozhodně nechceme a zásobování stavby z hlavní ulice bylo nepřijatelnou variantou.

Konkurs na ředitele/ku ZŠ Úšovice

31.07.2019 končí šestileté období ve funkci ředitelky ZŠ Úšovice paní PaedDr. A. Hálové. Na základě osobního jednání, kdy paní ředitelka oznámila, že při příležitosti končícího funkčního období ředitele odchází do důchodu vyhlašuje město na toto pracovní místo konkurs. Paní Hálová byla výbornou ředitelkou a její nástupce/nástupkyně bude mít na co navazovat

přeji všem pěkný den

Ing. Martin Kalina, starosta města Mariánské Lázně

Usnesení rady

Máte nějaké další otázky k tématu? Chtěli byste doplnit další informace? Napište nám do komentářů váš názor.

Tagy: Rada města, Mariánské Lázně

 • Revitalizace parků

  Revitalizace parků

  V roce 2019 se dovršilo několikaleté snažení odboru životního prostředí o propojení parků skrze celé území Mariánských Lázní.

 • UNESCO – Rozvoj města

  UNESCO – Rozvoj města

  Mariánské Lázně dlouhodobě usilují o vstup do exkluzivní rodiny UNESCO.

 • Opravy sportovišť

  Opravy sportovišť

  Do městských sportovišť a dětských hřišť jsou každoročně investovány vysoké částky.

 • Opravy chodníků

  Opravy chodníků

  Na opravy chodníků se každoročně vyčleňuje část rozpočtové položky na opravy komunikací.

 • PaRo participativní rozpočet

  PaRo participativní rozpočet

  Participativní rozpočet je dobrým nástrojem pro zapojení občanů do dění ve městě a dává lidem možnost o části investic rozhodovat přímo.

 • Opravy silnic

  Opravy silnic

  Na opravy komunikací - tedy silnic a chodníků - se každoročně investují v Mariánských Lázních nemalé prostředky.

 • Opravy městských staveb

  Opravy městských staveb

  Ve vlastnictví města je v současnosti několik strategických objektů, které vyžadují větší rekonstrukce.

 

Piráti Mariánské Lázně