18. Rada města: Zastřešení zastávky na ulici Plzeňská

V úterý 2.4.2019 se konala další rada města Mariánské Lázně. Usnesení nebylo moc, ale některé byly hodně důležité. Přicházíme s krátkou rekapitulací některých bodů jednání.

👨‍🏫 Konkursy na ředitele/ku ZUŠ a MěDDM Mar. Lázně
🍺 Nový nájemce hospůdky u Viktorky
🚌 Vybudování autobusové zastávky na ulici Plzeňská
👵 Dotace pro DPS na všechna lůžka 2019

Konkursy na ředitele/ku ZUŠ a MěDDM Mar. Lázně

Ředitelům ZUŠ a MěDDM končí 6ti letý mandát. Po tomto období je možnost prodloužit řediteli/ce mandát na další období, nebo vyhlásit výběrové řízení. V tomto případě se rada města rozhodla ředitelům mandát prodloužit bez VŘ.

NP U Nemocnice 604 - hostinské zařízení - stadion Viktoria

Kdo chodí na Viktorku na fotbal, určitě zajde také na pivo. Nebytový prostor je ve vlastnictví města a ve správě SMSky. Hospůdka bude fungovat dál, ale mění se provozovatel. Novým bude pan Marek Štolba.

Zastřešení autobusové zastávky na ulici Plzeňská

Na základě požadavků občanů města rada města odsouhlasila vybudování zastřešení nové autobusové zastávky na Plzeňské ulici před OC JISK ve směru Skláře. Uvedenou zastávku využívají především občané Mariánských Lázní , kteří dojíždějí za prací nebo do školy.

Umístění kryté zastávky na ul. Plzeňská bylo již předjednáno se společností euro AWK s.r.o., která zastávku vybuduje na vlastní náklady.

Dotace pro DPS na všechna lůžka 2019

Rada města souhlasila s uzavřením Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje mezi Městem Mariánské Lázně a Karlovarským krajem na zajištění sociálních služeb v roce 2019.

Jinými slovy - Rada města mě pověřila podpisem smlouvy s krajem o dotaci pro dům s pečovatelskou službou a dům pro seniory. Na letošní rok byla do krajského systému zařazena všechna lůžka v tomto zařízení.

přeji všem pěkný den

Ing. Martin Kalina, starosta města Mariánské Lázně

Usnesení rady

Máte nějaké další otázky k tématu? Chtěli byste doplnit další informace? Napište nám do komentářů váš názor.

Tagy: Rada města, Mariánské Lázně

 • Revitalizace parků

  Revitalizace parků

  V roce 2019 se dovršilo několikaleté snažení odboru životního prostředí o propojení parků skrze celé území Mariánských Lázní.

 • UNESCO – Rozvoj města

  UNESCO – Rozvoj města

  Mariánské Lázně dlouhodobě usilují o vstup do exkluzivní rodiny UNESCO.

 • Opravy sportovišť

  Opravy sportovišť

  Do městských sportovišť a dětských hřišť jsou každoročně investovány vysoké částky.

 • Opravy chodníků

  Opravy chodníků

  Na opravy chodníků se každoročně vyčleňuje část rozpočtové položky na opravy komunikací.

 • PaRo participativní rozpočet

  PaRo participativní rozpočet

  Participativní rozpočet je dobrým nástrojem pro zapojení občanů do dění ve městě a dává lidem možnost o části investic rozhodovat přímo.

 • Opravy silnic

  Opravy silnic

  Na opravy komunikací - tedy silnic a chodníků - se každoročně investují v Mariánských Lázních nemalé prostředky.

 • Opravy městských staveb

  Opravy městských staveb

  Ve vlastnictví města je v současnosti několik strategických objektů, které vyžadují větší rekonstrukce.

Piráti Mariánské Lázně