19. Rada města: Návrat motýlů a drobného hmyzu na louky

V úterý 16.4.2019 se konala další rada města Mariánské Lázně. Tentokrát bylo na pořadu poměrně dost tisků a některé pro jejich časovou naléhavost přistály ještě “na stůl“. Přicházíme s krátkou rekapitulací některých bodů jednání.

🌲 Výsadba dřevin v průmyslové zóně Hamrníky
🦋 „Motýlí louky“ ve spolupráci s CHKO Slavkovský les
⚒ Oprava asfaltových krytů frézováním místních komunikací
⛪ Nájem Anglikánské kaple pro Folklórní soubor Marjánek z.s. zdarma

Průmyslová zóna Hamrníky – 1. etapa, 1. část – výsadba dřevin

V rámci dokončované stavby komunikace v průmyslové zóně Hamrníky je nutné v rámci dobrých tradic lázeňského města také zde vysadit nové dřeviny. Rada města proto v tomto smyslu přijala usnesení a povolila uvolnění dodatečných prostředků na jejich výsadbu.

„Motýlí louky“ ve spolupráci s CHKO Slavkovský les

Ve spolupráci s CHKO Slavkovský les dojde ke změně části lučních porostů na „Motýlí louky“. V současné době jsou plochy po vzájemné dohodě s CHKO již vymezeny. Byl stanoven režim vhodné údržby, kterou bude koordinovat Správa veřejné zeleně. Informační systém zabezpečí Správa CHKO Slavkovský les.

Plochy budou umístěny ve třech lokalitách. První lokalitou je louka v návaznosti na areál FC Viktoria, druhou lokalitou bude část louky mezi nádražím na KV a viaduktem a třetí plocha bude na louce pod rybníčkem.

Od tohoto kroku si slibujeme hlavně návrat motýlů a drobného hmyzu do lokalit, kde postupem času vymizel kvůli udržovaným trávníkům.

Oprava asfaltových krytů frézováním místních komunikací

Na letošní rok vypsalo ministerstvo pro místní rozvoj dotační titul na opravy silnic pro obce nad 10 000 obyvatel. Výše dotace je 50% celkových nákladů. V návaznosti na to jsme navýšili rozpočtovou položku na opravy silnic v letošním roce tak, aby bylo možnost čerpat co nejvíce prostředků a opravit silnice, když máme možnost polovinu nákladů sanovat z dotace.

V tomto tisku šlo o výběr dodavatele na plnění předmětu veřejné zakázky, tj. na stavební práce, které spočívají v opravách asfaltových krytů frézováním místních komunikací v Mariánských Lázních. Počítá se s tím, že smlouva na uvedenou veřejnou zakázku bude uzavřena s vybraným dodavatelem nejdéle do konce května 2019 a ukončení prací do 100 kalendářních dnů ode dne účinnosti smlouvy.

Folklórní soubor Marjánek z.s.

Rada města udělila výjimku z usnesení č. RM/659/18 a promíjí folklornímu souboru Marjánek z.s. poplatek za pronájem Anglikánské kaple. Marjánek bude již tradičně pořádat několik událostí a rádi jim vyjdeme vstříc a poskytneme v tomto případě prostory kaple zdarma.

Těšit se můžete na Marjánkovské jarnění 21. 4., zahájení folklorního festivalu Mariánský podzim dne 19. 9. a také na vánoční program pro veřejnost.

přeji všem pěkný den

Ing. Martin Kalina, starosta města Mariánské Lázně

Usnesení rady

Máte nějaké další otázky k tématu? Chtěli byste doplnit další informace? Napište nám do komentářů váš názor.

Tagy: Rada města, Mariánské Lázně

 • Revitalizace parků

  Revitalizace parků

  V roce 2019 se dovršilo několikaleté snažení odboru životního prostředí o propojení parků skrze celé území Mariánských Lázní.

 • UNESCO – Rozvoj města

  UNESCO – Rozvoj města

  Mariánské Lázně dlouhodobě usilují o vstup do exkluzivní rodiny UNESCO.

 • Opravy sportovišť

  Opravy sportovišť

  Do městských sportovišť a dětských hřišť jsou každoročně investovány vysoké částky.

 • Opravy chodníků

  Opravy chodníků

  Na opravy chodníků se každoročně vyčleňuje část rozpočtové položky na opravy komunikací.

 • PaRo participativní rozpočet

  PaRo participativní rozpočet

  Participativní rozpočet je dobrým nástrojem pro zapojení občanů do dění ve městě a dává lidem možnost o části investic rozhodovat přímo.

 • Opravy silnic

  Opravy silnic

  Na opravy komunikací - tedy silnic a chodníků - se každoročně investují v Mariánských Lázních nemalé prostředky.

 • Opravy městských staveb

  Opravy městských staveb

  Ve vlastnictví města je v současnosti několik strategických objektů, které vyžadují větší rekonstrukce.

 

Piráti Mariánské Lázně