20. a 21. Rada města: Zhodnocení volných finančních prostředků

Na radách města dne 23. 4. a 30. 4. se probíralo méně tisků než obvykle a tak jejich shrnutí prezentujeme formou jednoho článku.

👉 Zhodnocení volných finančních prostředků
👉Jmenování členů konkursní komise - ZŠ Úšovice M.L.
👉Odvlhčení a hydroizolace pracoviště radnice na Chebské
👉Dodatek nájemní smlouvy Ski areálu
👉Zábor pozemků na letní koncerty "U Pidly"

Zhodnocení volných finančních prostředků

Rada města schválila rozpočtové opatření týkající se převodu volných finančních prostředků města z důvodu jejich zhodnocení. 20 mil. Z rezervního fondu krátkodobě putuje na termínované vklady, aby bylo lépe úročeno a další peníze mohly být vkládány do posilování infrastruktury města a podpory kultury a sportu.

Jmenování členů konkursní komise - ZŠ Úšovice M.L.

Rada města v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, jmenovala členy konkursní komise pro posuzování uchazečů o pracovní místo ředitele/ředitelky Základní školy Úšovice. Dlouholetá, a dlužno říci že výborná, ředitelka školy paní Hálová odchází do penze a naším úkolem bude najít náhradu, která na její kvalitní práci naváže.

Odvlhčení a hydroizolace spodní stavby objektu Chebská 252 - výběr dodavatele

Občané města si už zvykli na dobrou dostupnost pracoviště radnice na Chebské (objekt bývalého Bytovu vedle Kauflandu). Naším cílem je tento objekt zachovat a stále vylepšovat. První fází je zajištění odvlhčení a hydroizolace spodní stavby tak, aby mohli úředníci i návštěvníci pobývat v kvalitním prostředí.

Dodatek č.1 k Nájemní smlouvě - pozemky ve sportovním areálu (Ski areál)

Rada města souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě uzavřené mezi společností Lesy České republiky, s.p jako pronajímatelem (vlastníkem) pozemkových parcel tvořících část lyžařského areálu SKI AREA a Městem Mariánské Lázně jako nájemcem ( uživatelem). Sjezdovku si tedy budou moci návštěvníci a hlavně občané města užívat i v dalších letech.

Zábor veřejného prostranství na části p. p. č. 18/6 k. ú. ML - Restaurace U Pidly

Rada města souhlasila se záborem veřejného prostranství na části pozemkové parcely u provozovny Rybí restaurace a Penzion „U Pidly“ (možná jí budete znát spíš pod názvem CuP Vital) za účelem pořádání hudební produkce. Můžete se zde těšit na hudbu v termínech:

 • 18. 05. 2019 od 18.30 hod.
 • 24. 05. 2019 od 17.30 hod.
 • 29. 06. 2019 od 19.00 hod.
 • 07. 07. 2019 od 18.00 hod.
 • 23. 08. 2019 od 18.00 hod.
 • 30. 08. 2019 od 17.30 hod.

Samozřejmostí je ukončení produkce vždy do 22. hod tak, aby nebyl rušen noční klid. Za každou další možnost kulturního vyžití v našem krásném městě jsme vděčni.

přeji všem pěkný den

Ing. Martin Kalina, starosta města Mariánské Lázně

Usnesení rady

Máte nějaké další otázky k tématu? Chtěli byste doplnit další informace? Napište nám do komentářů váš názor.

Tagy: Rada města, Mariánské Lázně

 • Revitalizace parků

  Revitalizace parků

  V roce 2019 se dovršilo několikaleté snažení odboru životního prostředí o propojení parků skrze celé území Mariánských Lázní.

 • UNESCO – Rozvoj města

  UNESCO – Rozvoj města

  Mariánské Lázně dlouhodobě usilují o vstup do exkluzivní rodiny UNESCO.

 • Opravy sportovišť

  Opravy sportovišť

  Do městských sportovišť a dětských hřišť jsou každoročně investovány vysoké částky.

 • Opravy chodníků

  Opravy chodníků

  Na opravy chodníků se každoročně vyčleňuje část rozpočtové položky na opravy komunikací.

 • PaRo participativní rozpočet

  PaRo participativní rozpočet

  Participativní rozpočet je dobrým nástrojem pro zapojení občanů do dění ve městě a dává lidem možnost o části investic rozhodovat přímo.

 • Opravy silnic

  Opravy silnic

  Na opravy komunikací - tedy silnic a chodníků - se každoročně investují v Mariánských Lázních nemalé prostředky.

 • Opravy městských staveb

  Opravy městských staveb

  Ve vlastnictví města je v současnosti několik strategických objektů, které vyžadují větší rekonstrukce.

 

Piráti Mariánské Lázně