22. a 23. Rada města: oprava hydroizolace Městské knihovny

Přinášíme Vám pravidelný komentář k dalším 2 radám města, které se konaly 7.5 a 14.5.2019. Vybíráme několik nejzásadnějších bodů, jejichž schválení bude mít pozitivní vliv na životy lidí v našem krásném městě.

👉 Hydroizolace spodní stavby objektu Městské knihovny
👉 nákup a montáž dětských herních prvků MŠ Vora
👉 Nákup domácích kompostérů
👉dotace z rozpočtu Karlovarského kraje

Hydroizolace spodní stavby objektu Městské knihovny Mariánské Lázně

V letošním roce investujeme nemalé částky do rekonstrukcí a oprav domů ve vlastnictví města. Jedná se o objekty LiLu, Chopinu nebo objekt bývalého Bytovu, kam je přesunuta část úřadu. A přichází řada také na městskou knihovnu. Na základě usnesení RM o přidělení veřejné zakázky a souhlasu RM s uzavřením smlouvy, bude uzavřena s dodavatelem Smlouva o dílo. Předmětné práce budou ukončeny do 31. 7. 2019.

Použití finančních prostředků z investičního fondu MŠ Vora

Na základě žádosti ředitelky MŠ Vora paní Johany Jany Nedvědové souhlasila rada města s čerpáním finanční částky ve výši téměř čtvrt milionu korun z investičního fondu této organizace na nákup a montáž dětských herních prvků na zahradu. Finanční prostředky budou použity na pořízení tří zahradních prvků pro děti – vláček, pejsek a řetězová lávka.

Nákup domácích kompostérů

S ohledem na snižování biologicky rozložitelného odpadu (BRO) a předcházení vzniku odpadů byla pro občany města Mariánské Lázně zveřejněna anketa o možnosti domácího kompostování a získání kompostéru zdarma. Z výsledků ankety vyplynulo, že občané o domácí kompostování zájem mají. Rádi jsme tedy pro Vás tento projekt zrealizovali. Podání žádosti o dotaci bylo úspěšné, takže náklady spojené s pořízením 300 kompostérů jsou pro město minimální. Po uskutečnění dodávky budou sepsány s občany, kteří projevili o kompostér zájem, smlouvy o bezúplatné výpůjčce na dobu 5 let. Poté přejdou kompostéry zdarma do jejich vlastnictví. V tomto tisku byl odsouhlasen dodavatel, který bude mít na jejich dodání 90 dní od podpisu smlouvy.

Informativní zpráva - schválené žádosti o dotaci z rozpočtu Karlovarského kraje

Stále se snažíme investovat maximální množství prostředků do projektů ve městě. Ať už se jedná o rekonstrukce chodníků a silnic (v letošním roce více než 17 mil. Kč), opravy budov (více než 3 mil. Kč), nebo třeba školení zaměřené na předcházení potenciálních rizik plynoucích z oblasti virtuálního světa, které bude cílit na děti, dospělé i seniory. Peněz není nikdy dost a snažíme se proto v našich snahách najít pomoc v podobě různých dotačních titulů. Tentokrát vzala rada města na vědomí informativní zprávu o získání několika důležitých dotací z KV kraje:

kvkdotace rada22

přeji všem pěkný den

Ing. Martin Kalina, starosta města Mariánské Lázně

Usnesení rady

Máte nějaké další otázky k tématu? Chtěli byste doplnit další informace? Napište nám do komentářů váš názor.

Tagy: Rada města, Mariánské Lázně

Nejčtenější zprávy

 • Revitalizace parků

  Revitalizace parků

  V roce 2019 se dovršilo několikaleté snažení odboru životního prostředí o propojení parků skrze celé území Mariánských Lázní.

 • UNESCO – Rozvoj města

  UNESCO – Rozvoj města

  Mariánské Lázně dlouhodobě usilují o vstup do exkluzivní rodiny UNESCO.

 • Opravy sportovišť

  Opravy sportovišť

  Do městských sportovišť a dětských hřišť jsou každoročně investovány vysoké částky.

 • Opravy chodníků

  Opravy chodníků

  Na opravy chodníků se každoročně vyčleňuje část rozpočtové položky na opravy komunikací.

 • PaRo participativní rozpočet

  PaRo participativní rozpočet

  Participativní rozpočet je dobrým nástrojem pro zapojení občanů do dění ve městě a dává lidem možnost o části investic rozhodovat přímo.

 • Opravy silnic

  Opravy silnic

  Na opravy komunikací - tedy silnic a chodníků - se každoročně investují v Mariánských Lázních nemalé prostředky.

 • Opravy městských staveb

  Opravy městských staveb

  Ve vlastnictví města je v současnosti několik strategických objektů, které vyžadují větší rekonstrukce.

 

Piráti Mariánské Lázně