27. a 28. Rada města: Oprava asfaltových a dlážděných chodníků v Mariánských Lázních

Ve dnech 11. 6. 2019 a 18.6.2019 se konaly další rady města a z nich Vám přinášíme pravidelný souhrn těch nejdůležitějších tisků.

👉 Parkourové hřiště Mariánské Lázně - výběr dodavatele
👉 Víceúčelové sportovní hřiště pro ZŠ Vítězství
👉 Oprava asfaltových a dlážděných chodníků v Mariánských Lázních
👉 Kamerový systém - Kladská
👉Přehled očekávaných příchozích plateb z dotace v roce 2019 a 2020

Parkourové hřiště Mariánské Lázně - výběr dodavatele

Na základě usnesení rady města o přidělení veřejné zakázky a souhlasu rady města s uzavřením Smlouvy o dílo, byla uzavřena s dodavatelem smlouva o dílo. Veškeré práce budou, dle Smlouvy o dílo, ukončeny v září 2019. Projekt stojí město 1,5 milionů korun a celé parkourové hřiště bylo navrženo samotnými zástupci komunity.

Víceúčelové sportovní hřiště pro ZŠ Vítězství, Mariánské Lázně, Hamrníky – PD

Město chystá vybudování víceúčelového sportovního hřiště pro ZŠ Vítězství, Mariánské Lázně, Hamrníky. Tímto tiskem byl schválen výběr zpracovatele projektové dokumentace a v příštím roce pak očekáváme samotnou výstavbu hřiště. Samozřejmě budeme hledat možnosti dotační podpory na tuto akci.

Oprava asfaltových a dlážděných chodníků v Mariánských Lázních - výběr dodavatele

V letošním roce investujeme rekordní sumy do rekonstrukcí všech komunikací, tedy silnic i chodníků. V tomto tisku byl odsouhlasen dodavatel oprav chodníků ve městě, do kterých investujeme 4 500 000 Kč. Opravovat se budou chodníky v ulicích Dyleňská, Havlíčkova, Hroznatova, Kubelíkova, Křižíkova, Na Voře dole, Podhorská, Polní, Seifertova, Skalníkova, Tepelská a na Voře nahoře.

Kamerový systém - Kladská

V poslední době jsme zaznamenali několik stížností na chování řidičů a drobnou kriminalitu na parkovišti na Kladské. Rozhodnutím rady a po poradě s představiteli CHKO Slavkovský les budou na toto parkoviště instalovány bezpečnostní kamery. Parkoviště samo ale zůstává nadále bezplatné a bude sloužit všem občanům a návštěvníkům tohoto krásného místa.

Informativní zpráva - Přehled očekávaných příchozích plateb z dotace v roce 2019 a 2020

V současnosti probíhá ve městě celá řada investičních akcí a mnohé z nich jsou z velké části financovány díky dotacím, které jsme na jejich realizaci získali. K těm největším patří například rekonstrukce školních dílen na ZŠ Úšovice, kde po realizaci obdržíme zpět více než 13 milionů korun. V loňském roce došlo také k modernizaci informačního systému radnice města Mariánské Lázně. Na tuto akci jsme obdrželi dotaci 5 700 000 Kč. Největší v současnosti probíhající akcí je rekonstrukce chlazení zimního stadionu. Zde budeme po profinancování dostávat dotaci téměř 20 000 000 Kč. Všechny tyto prostředky se tak vrátí do městského rezervního fondu a mohou být užity pro další projekty v našem krásném městě.

přeji všem pěkný den

Ing. Martin Kalina, starosta města Mariánské Lázně

Usnesení rady

Máte nějaké další otázky k tématu? Chtěli byste doplnit další informace? Napište nám do komentářů váš názor.

Tagy: Rada města, Mariánské Lázně

 • Revitalizace parků

  Revitalizace parků

  V roce 2019 se dovršilo několikaleté snažení odboru životního prostředí o propojení parků skrze celé území Mariánských Lázní.

 • UNESCO – Rozvoj města

  UNESCO – Rozvoj města

  Mariánské Lázně dlouhodobě usilují o vstup do exkluzivní rodiny UNESCO.

 • Opravy sportovišť

  Opravy sportovišť

  Do městských sportovišť a dětských hřišť jsou každoročně investovány vysoké částky.

 • Opravy chodníků

  Opravy chodníků

  Na opravy chodníků se každoročně vyčleňuje část rozpočtové položky na opravy komunikací.

 • PaRo participativní rozpočet

  PaRo participativní rozpočet

  Participativní rozpočet je dobrým nástrojem pro zapojení občanů do dění ve městě a dává lidem možnost o části investic rozhodovat přímo.

 • Opravy silnic

  Opravy silnic

  Na opravy komunikací - tedy silnic a chodníků - se každoročně investují v Mariánských Lázních nemalé prostředky.

 • Opravy městských staveb

  Opravy městských staveb

  Ve vlastnictví města je v současnosti několik strategických objektů, které vyžadují větší rekonstrukce.

 

Piráti Mariánské Lázně