29. Rada města: Harmonogram oprav komunikací a chodníků

Dne 2. 7. 2019 se konala další rada města a z ní Vám přinášíme pravidelný souhrn těch nejdůležitějších tisků. Asi nejdůležitější pro obyvatele města je informace o časovém harmonogramu plánovaných oprav a rekonstrukcí místních komunikací. Vedle toho se ale schvalovala celá řada dalších důležitých tisků.

👉 dotace pro Správu městských sportovišť
👉 harmonogram oprav komunikací a chodníků
👉 NP Hlavní 269 - žádost o blokování pronájmu prostor pro dětskou skupinu
👉 "Láznění" tento rok opět na centrálním parkovišti

Zapojení dotace z rozpočtu Karl. kraje pro Správu městských sportovišť

Krajský úřad Karlovarského kraje poskytl účelovou dotaci pro Správu městských sportovišť na nákup dopravních prostředků (kola, koloběžky), doplnění prostředků pro výuku, projektor a přenosné plátno a opravu střech na buňkách v areálu hřiště, které slouží pro výuku v terénu ve výši 271 816,28 Kč.

Harmonogram oprav komunikací a chodníků

Rada města na žádost obdržela harmonogram oprav komunikací a chodníků v roce 2019, který Vám tímto přikládáme k nastudování:

Opravy komunikací

20.6. – zahájení frézování ulic v jižní části města – Úšovice (ul. Česká u dětského domova, ul. Tepelská,
Vora – ul. Za Tratí (podél železnice),
Od 15 7. – frézování v ul. Ruská,(Skotská rest. – Gymnázium), Anglická, Pramenská (Gymnázium – křižovatka Lesní pramen),
Do 20.7. bude probíhat pokládka živice průběžně všech ulic,
Od 23.6. –oprava křižovatky Karlovarská u Koliby - žehličkou,

Vedlejší komunikace

oprava komunikace Vysoká pec
Oprava komunikace Hamrníky – Velká Hleďsebe
Dále opravy komunikací tlakovým prostřikem – Karlovarská směr Zádub, Dusíkova - ke sjezdovce

Opravy chodníků

Od 25.6. – zahájení oprav chodníků v ulici Dyleňská, Havlíčkova, Hroznatova, Křižíkova u hřiště, Křižíkova u školky, Kubelíkova, Na Voře dole –zatáčka, Podhorská – u školky, Polní ul., Seifertova ul –Úšovice, Skalníkova – Úšovice, Tepelská –u školky, Vora – u Jehovistů

Další chodníky

Oprava chodníku v Poštovní ulici – živičný povrch – nyní se opravuje
Oprava chodníku - Ve Vilách (Na Průhonu) podzim 2019 –dle stavu fin. prostředků
Oprava chodníku - V zahrádkách (Na Průhonu) - podzim 2019 –dle stavu fin.

NP Hlavní 269 - žádost o blokování pronájmu prostor pro dětskou skupinu

Rada města jedním z minulých usnesení schválila prohlášení o partnerství s Rodinným a komunitním centrem Domeček Mariánské Lázně, z.s. Předmětem partnerství je poskytnutí prostor pro provoz dětské skupiny městem Mariánské Lázně, o jejíž uznání teď žádají dámy na kraji. Pokud budou se svou žádostí úspěšné, budeme s nimi spolupracovat formou poskytnutí nebytového prostoru na Hlavní 269 (bývalé české tradice). Rozhodnutí z kraje se očekává do konce prázdnin a proto do té doby budeme pro tento účel prostor blokovat.

Zábor části parcely na centrálním parkovišti - "Láznění"

za účelem pořádání akce „Láznění“ v termínu od 07. 08. – 12. 08. 2019 jsme byli pořadatelem, panem Juřicou, požádáni o poskytnutí plochy na centrálním parkovišti – díl „C“. Rádi jsme s tímto souhlasili. Tradice Láznění je dlouhá a jsme rádi, že se akce vrací na své místo po loňském experimentu v klubu na Dvorku.

přeji všem pěkný den

Ing. Martin Kalina, starosta města Mariánské Lázně

Usnesení rady

Máte nějaké další otázky k tématu? Chtěli byste doplnit další informace? Napište nám do komentářů váš názor.

Tagy: Rada města, Mariánské Lázně

 • Revitalizace parků

  Revitalizace parků

  V roce 2019 se dovršilo několikaleté snažení odboru životního prostředí o propojení parků skrze celé území Mariánských Lázní.

 • UNESCO – Rozvoj města

  UNESCO – Rozvoj města

  Mariánské Lázně dlouhodobě usilují o vstup do exkluzivní rodiny UNESCO.

 • Opravy sportovišť

  Opravy sportovišť

  Do městských sportovišť a dětských hřišť jsou každoročně investovány vysoké částky.

 • Opravy chodníků

  Opravy chodníků

  Na opravy chodníků se každoročně vyčleňuje část rozpočtové položky na opravy komunikací.

 • PaRo participativní rozpočet

  PaRo participativní rozpočet

  Participativní rozpočet je dobrým nástrojem pro zapojení občanů do dění ve městě a dává lidem možnost o části investic rozhodovat přímo.

 • Opravy silnic

  Opravy silnic

  Na opravy komunikací - tedy silnic a chodníků - se každoročně investují v Mariánských Lázních nemalé prostředky.

 • Opravy městských staveb

  Opravy městských staveb

  Ve vlastnictví města je v současnosti několik strategických objektů, které vyžadují větší rekonstrukce.

 

Piráti Mariánské Lázně