30. Rada města: další porce oprav silnic odsouhlasena

Dne 9. 7. 2019 se konala další rada města a z ní Vám přinášíme pravidelný souhrn těch nejdůležitějších tisků. Asi nejdůležitější pro obyvatele města je informace o další porci plánovaných oprav a rekonstrukcí místních komunikací. Obdrželi jsme ale také některé další dotace na projekty realizované městem (částečná rekonstrukce domu Chopin, dotace z Programu péče o krajinu, dotace na obnovu Městské knihovny ML). Došlo také na nebytové prostory – u jednoho jsme schvalovali změnu účelu a u druhého jsme, bohužel, obdrželi žádost o ukončení nájmu.

👉 Opravy místních komunikací tryskovou metodou
👉 dotace na projekty realizované městem
👉 NP Hlavní 159 - změna předmětu činnosti
👉 NP Poštovní 56,57 - výpověď nájmu nebytových prostor

Opravy místních komunikací tryskovou metodou

Na základě usnesení rady města o přidělení veřejné zakázky a souhlasu rady města s uzavřením Smlouvy o dílo, bude uzavřena s dodavatelem Smlouva o dílo. Veškeré práce budou, dle Smlouvy o dílo, ukončeny do 31. 8. 2019.

Seznam ulic určených pro opravu tryskovou metodou:

 • ulice Na Vyhlídce: 400 m²
 • ulice Karlovarská: 745 m²
 • obec Stanoviště (kromě náměstíčka): 450 m²
 • ulice Pod Panoramou – Horní část: 1 493 m²
 • ulice Lesní: 325 m²
 • ulice Anglická střed: 24 m²

Celkem = 3 517 m²

Dotace na projekty realizované městem

Město Mariánské Lázně obdrželo dotace na částečnou rekonstrukci domu Chopin, dotaci z Programu péče o krajinu a také dotaci na obnovu Městské knihovny ML. Celková suma těchto dotací činí 622 000 Kč. Asi nejzajímavější je tabulka zapojení dotace z Programu péče o krajinu pro rok 2019. Město Mariánské Lázně v rámci kompetencí úřadu obce s rozšířenou působností (ORP) provádí management v biologicky cenných lokalitách (plochy s ohroženými společenstvy, s chráněnými druhy rostlin a živočichů). Jde o významné krajinné prvky, územní systémy ekologické stability, přechodně chráněné plochy, případně památné stromy a jejich skupiny. Můžete si vyzkoušet do jaké míry znáte okolí Mariánských Lázní a kolik z těchto lokalit jste už někdy navštívili…..??

Název akce

Číslo rozhodnutío přidělení dotace

Konečná cena v Kč

Obdržená dotace v Kč

Podíl města v Kč

PS Dub nad Starým rybníkem

KV016/19

14.157,-

14.157,-

0,-

VKP Rašeliniště U Guldů

KV007/19

25.000,-

25.000,-

0,-

U Ondríka

KV001/19

10.648,-

10.648,-

0,-

VKP Pod Cikánkou

KV002/19

8.349,-

8.349,-

0,-

VKP U Kamence

KV009/19

89.903,-

89.903,-

0,-

Mokřady na horním toku Kosího potoka

KV004/19

52.000,-

52.000,-

0,-

Pod Jedlovským dvorcem

KV012/19

4.598,-

4.598,-

0,-

VKP Louka u Zámeckého rybníka

KV003/19

17.966,-

17.966,-

0,-

Mokřady Mnišského lesa

KV010/19

31.200,-

31.200,-

0,-

VKP Prameniště Podhájského potoka

KV011/19

41.261,-

41.261,-

0,-

PCHP Cvičiště

KV008/19

63.404,-

63.404,-

0,-

VKP Prameniště Žandovského potoka

KV013/19

24.500,-

24.500,-

0,-

Naleziště lněnky pyrenejské

KV005/19

3.267,-

3.267,-

0,-

VKP Panský vrch

KV006/19

5.868,-

5.868,-

0,-

VKP Pod Pozorkou

KV014/19

29.161,-

29.161,-

0,-

Prameniště Nezdického potoka

KV017/19

3.509,-

3.509,-

0,-

VKP Slatinské louky

KV018/19

27.063,-

27.063,-

0,-

Celkem

 

451.854,-

451.854,-

0,-

NP Hlavní 159 - změna předmětu činnosti

Společnost WILIAM s.r.o.  je nájemcem nebytového prostoru v ul. Hlavní, č.p. 159, o výměře 72 m2, kde provozuje prodejnu Pražské čokolády. Odboru majetku byla doručena žádost nájemce o změnu předmětu činnosti z prodejny Pražské čokolády na prodej českých suvenýrů (sklo, porcelán, apod.). Rada města s tímto souhlasila.

NP Poštovní 56,57 - výpověď nájmu nebytových prostor

Odbor majetku obdržel dne 01. 07. 2019 výpověď z nájmu nebytových prostor v ul. Poštovní, č.p. 56, 57, a to z důvodu ukončení provozování pohostinské činnosti. Jedná se o restauraci na Poštovní ulici nad taxislužbou. Nájemní vztah bude ukončen ke dni 31.10.2019.

přeji všem pěkný den

Ing. Martin Kalina, starosta města Mariánské Lázně

Usnesení rady

Máte nějaké další otázky k tématu? Chtěli byste doplnit další informace? Napište nám do komentářů váš názor.

Tagy: Rada města, Mariánské Lázně

 • Revitalizace parků

  Revitalizace parků

  V roce 2019 se dovršilo několikaleté snažení odboru životního prostředí o propojení parků skrze celé území Mariánských Lázní.

 • UNESCO – Rozvoj města

  UNESCO – Rozvoj města

  Mariánské Lázně dlouhodobě usilují o vstup do exkluzivní rodiny UNESCO.

 • Opravy sportovišť

  Opravy sportovišť

  Do městských sportovišť a dětských hřišť jsou každoročně investovány vysoké částky.

 • Opravy chodníků

  Opravy chodníků

  Na opravy chodníků se každoročně vyčleňuje část rozpočtové položky na opravy komunikací.

 • PaRo participativní rozpočet

  PaRo participativní rozpočet

  Participativní rozpočet je dobrým nástrojem pro zapojení občanů do dění ve městě a dává lidem možnost o části investic rozhodovat přímo.

 • Opravy silnic

  Opravy silnic

  Na opravy komunikací - tedy silnic a chodníků - se každoročně investují v Mariánských Lázních nemalé prostředky.

 • Opravy městských staveb

  Opravy městských staveb

  Ve vlastnictví města je v současnosti několik strategických objektů, které vyžadují větší rekonstrukce.

 

Piráti Mariánské Lázně