32. + 33. Rada města: nový orientační systém ve městě bude do konce října

Ve dnech 23. 7. a 6. 8. 2019 se konaly další, v pořadí 32. a 33., rady města a z nich Vám přinášíme pravidelný souhrn těch nejdůležitějších tisků. Asi nejzásadnější pro obyvatele města je informace o pořízení a instalaci směrových značek pro pěší a pro motoristy. Po vyjednávání se zástupci Royal Golf Club Mariánské Lázně z. s. byl na radě města také schválen dodatek k pachtovní smlouvě, díky kterému do městského rozpočtu dorazí další peníze. Chystá se vybudování posledního úseku cyklomagistrály v Mariánských Lázních mezi hotelem Cristal a Chebskou křižovatkou - rada města souhlasila s doporučeným řešením, společnou stezkou pro chodce a cyklisty dle studie od Ing. Jiřího Oboznenka a s jeho rozpracováním v dalších stupních projektové dokumentace. Bylo také dokončeno grantové řízení - ML Vánoční trh 2019. Nakonec se naštěstí podařilo jednoho organizátora k jejich pořádání zlákat, takže o Vánoční trhy v roce 2019 lidé nepřijdou. Město podporuje dlouhou řadu akcí a jednou z nich je také pravidelný Festival jablek, který se bude v letošním roce konat 13. října. Pro aktuální ročník jsme z fondu cestovního ruchu uvolnili finance na doprovodnou hudební produkci v rámci festivalu. A došlo také na souhlas s uzavřením podnájemní smlouvy, jejímž předmětem je podnájem NP v ul. Bezejmenná, č.p. 698. Že nevíte, co si pod tím představit? Myslím, že slovní spojení “čistírna oděvů Apolenna“ bude v tomto případě vševysvětlující. Paní Sýkorová po dlouhém pátrání našla svou nástupkyni, a tak se na podzim bude čistírna znovu otevírat. V tomto případě Nám bylo potěšením s podnájemní smlouvou souhlasit.

👉 pořízení a instalace směrových značek pro pěší a pro motoristy
👉 dodatek k pachtovní smlouvě - Royal Golf Club Mariánské Lázně z. s.
👉 vybudování posledního úseku cyklomagistrály – rozpracování projektové dokumentace
👉 grantové řízení - ML Vánoční trh 2019
👉 Festival jablek – příspěvek z fondu cestovního ruchu
👉 čistírna oděvů Apolenna bude opět otevíra

Nový orientační systém ve městě bude instalován do konce měsíce října

Dne 4. 7. 2019 bylo zahájeno zadávací řízení na veřejnou zakázku „Informačně orientační dopravní značení města“. Přihlásili se celkem 4 potencionální dodavatelé, přičemž jediným kritériem výběru byla cena. Financování je zahrnuto v rozpočtu na rok 2019. Výše schválené dotace poskytované Ministerstvem pro místní rozvoj ČR – Národní program podpory cestovního ruchu v regionech je 834.609,00Kč. Veškeré práce budou, dle Smlouvy o dílo, ukončeny do 31. 10. 2019. Rada města vyslovila souhlas s výběrem dodavatele.

Dodatek k pachtovní smlouvě - Royal Golf Club Mariánské Lázně z. s.

V současnosti činí výše nájmu golfového hřiště 50 000 Kč / rok s podmínkou proinvestování minimálně dalších 1 450 000 Kč. Snahou vedení města bylo navýšit finanční plnění ze strany nájemce. K jednání s RGCLM byl pověřen starosta města ve smyslu usn. č. RM/176/19 ze dne 16. 04. 2019. Tato jednání proběhla a jejich kompromisním výsledkem byla dohoda na tom, že se pro rok 2019 nájemné zvyšuje na 300 000 Kč a pro roky 2020 a 2021 bude finanční plnění činit 500 000 Kč. Město tímto dosáhlo 10násobného zvýšení nájemného, a to po vzájemné dohodě s nájemcem, který toto akceptoval.

vybudování posledního úseku cyklomagistrály – rozpracování projektové dokumentace

Město objednalo zpracování technické studie na zřízení cyklostezky na ul. Hlavní v úseku hotel Cristal Palace – Chebská. V současné době je již studie zpracována a projektant ji elektronicky poslal na odsouhlasení před jejím dodáním v tištěné formě. Muselo být rozhodnuto mezi několika navrhovanými variantami. Nakonec se rada města rozhodla pro podporu varianty stezka pro cyklisty a chodce společné – výhodou je vysoká ochrana cyklistů. odhadované náklady byly dle studie cca 2 000 000,- Kč. Později byl projektantem, dle pokynu rady města, zpracován další odhad nákladů ve výši cca 1 300 tis. Kč bez DPH. Reálná hodnota projektu ale nakonec vzejde z transparentního výběrového řízení.

Grantové řízení - ML Vánoční trh 2019

V letošním prvním kole grantového řízení jsme neobdrželi žádnou nabídku na pořádání Vánočních trhů. Došlo tedy k úpravě zadávacích parametrů a navýšení ceny a v souladu s usnesením zastupitelstva města č. ZM/122/19 ze dne 21.05.2019 bylo vypsáno druhé kolo grantového řízení. Tentokrát jsme již obdrželi nabídku a pořádání Vánočních trhů v letošním roce tak bude zajištěno.

Festival jablek – příspěvek z fondu cestovního ruchu

Ředitel Správy CHKO Slavkovský les, Ing. Jindřich Horáček, oslovil město s žádostí o jeho zapojení do akce „Festival jablek 2019“, kterou Správa CHKO spolupořádá s Karlovarským krajem. Akce se uskuteční 13.10.2019. Jedná se již o 8. ročník s tradicí a dobrým renomé. Finanční zapojení města by mělo vyjádřit podporu celému projektu a to, že město vítá jeho realizaci na svém území. Nakonec bylo domluveno, že město věnuje částku 30 000 Kč na hudební produkci podle výběru organizátorů.

čistírna oděvů Apolenna bude opět otevírat

Jedním z tisků dne 6.8. Rada města souhlasila s uzavřením podnájemní smlouvy v rámci nájmu nebytového prostoru v ul. Bezejmenná, č.p. 698. Jedná se o čistírnu oděvů Apolenna. Nájemcem tohoto NP a provozovatelkou čistírny je paní Ludmila Sýkorová. Řadu měsíců hledala vhodného nástupce/nástupkyni. To se nakonec podařilo a rada města ráda vyslovila souhlas s uzavřením podnájemní smlouvy. Následovat bude povinné kolečko po úřadech a podle vyjádření paní Sýkorové by mělo dojít ke znovuotevření čistírny v září tohoto roku.

přeji všem pěkný den

Ing. Martin Kalina, starosta města Mariánské Lázně

Usnesení rady

Máte nějaké další otázky k tématu? Chtěli byste doplnit další informace? Napište nám do komentářů váš názor.

Tagy: Rada města, Mariánské Lázně

 • Revitalizace parků

  Revitalizace parků

  V roce 2019 se dovršilo několikaleté snažení odboru životního prostředí o propojení parků skrze celé území Mariánských Lázní.

 • UNESCO – Rozvoj města

  UNESCO – Rozvoj města

  Mariánské Lázně dlouhodobě usilují o vstup do exkluzivní rodiny UNESCO.

 • Opravy sportovišť

  Opravy sportovišť

  Do městských sportovišť a dětských hřišť jsou každoročně investovány vysoké částky.

 • Opravy chodníků

  Opravy chodníků

  Na opravy chodníků se každoročně vyčleňuje část rozpočtové položky na opravy komunikací.

 • PaRo participativní rozpočet

  PaRo participativní rozpočet

  Participativní rozpočet je dobrým nástrojem pro zapojení občanů do dění ve městě a dává lidem možnost o části investic rozhodovat přímo.

 • Opravy silnic

  Opravy silnic

  Na opravy komunikací - tedy silnic a chodníků - se každoročně investují v Mariánských Lázních nemalé prostředky.

 • Opravy městských staveb

  Opravy městských staveb

  Ve vlastnictví města je v současnosti několik strategických objektů, které vyžadují větší rekonstrukce.

 

Piráti Mariánské Lázně