34. až 41. Rada města: nový kamerový systém již v roce 2020

V měsíci září a v první polovině října se konalo několik dalších jednání rady města a z nich Vám přinášíme pravidelný souhrn těch nejdůležitějších tisků.

👉 Okružní křižovatka Plzeňská – Polní – Ke Kasárnům, Mariánské Lázně – PD
👉 Fond kultury – 1. kolo 2020
👉 nový nájemce v městském nebytovém prostoru Chebská, č.p. 492 (Lloyd)
👉 stánky na ul. Promenáda města Bad Homburgu mají zelenou i pro příští rok
👉 parkourové hřiště pod správou městských sportovišť
👉 Vybudování městského dohlížecího kamerového systému na území města Mariánské Lázně

 

Karlovarský kraj se chystá k vybudování okružní křižovatky Plzeňská – Polní – Ke Kasárnům (křižovatka u Černého mostu) a po dohodě s městem bylo usneseno, že Mariánské Lázně zaplatí projektovou dokumentace a kraj pak samotnou realizaci kruhového objezdu. Byl již vybrán projektant na PD. Po jejím dodání bude předána kraji a míč již bude takříkajíc na jejich straně. Začínají také již mnohé přípravy na rok 2020! Fond kultury ještě letos vyhlašuje 1. kolo podávání žádostí o dotaci z fondu na rok 2020. Další dobrý zpráva - po 3 letech se nám podařilo najít nájemce do městského nebytového prostoru Chebská, č.p. 492 (Lloyd) – těšit se můžete na nové kadeřnictví a nehtové studio. Ke spokojenosti města, nakupujících i samotných nájemců se velice osvědčily stánky na ul. Promenáda města Bad Homburgu. Všichni nájemci bez výjimky požádali o prodloužení nájemního vztahu a protože jsou vztahy s nimi na velmi dobré úrovni, městská rada s prodloužením souhlasila. Jak jste jistě zaznamenali, bylo nedávno otevřeno nové parkourové hřiště, které můžete využívat v zóně klidu v areálu bývalých Hamrnických kasáren. Rozhodnutím rady bylo svěřeno pod správu městských sportovišť, které se o něj budou starat. Již přes rok se řeší otázka kamerového systému ve městě. Rada města učinila finální rozhodnutí a přistoupíme k variantě dlouhodobého pronájmu.

Okružní křižovatka Plzeňská – Polní – Ke Kasárnům, Mariánské Lázně – PD

Každý z Vás už určitě někdy stál na Černém mostě a snažil se odbočit na Plzeňskou směrem k ploché dráze. Dáte nám za pravdu, že někdy je to úkol na opravdu hodně dlouho. Kraj, v jehož majetku Plzeňská je, hodlá tuto křižovatku přetvořit na kruhový objezd. Domluvili jsme se na tom, že město zafinancuje projektovou dokumentaci a kraj potom samotnou realizaci. Rada města tedy vybrala zpracovatele dokumentace, která bude poté předána zástupcům kraje.

Fond kultury – 1. kolo 2020

V souladu s obecně závaznou vyhláškou o Fondu kultury (FK) města Mariánské Lázně č. 2/2017 je dotační program zveřejňován 2x pro daný rok (1. výzva daného roku ve 4. čtvrtletí roku předchozího a 2. výzva ve 2. čtvrtletí daného roku

Předběžný časový harmonogram 1. kola poskytování dotací z FK města Mariánské Lázně v roce 2020 je následující:

 • 01.11. – 2.12.2019 – termín pro podávání žádostí (ze zákona 250/2000 Sb. až po uplynutí 30 dnů od vyhlášení programu). Žádosti podané mimo uvedený termín (před i po termínu) pro podávání žádostí nebudou hodnoceny.
 • 09.12.2019 – schválení rozpočtu města Zastupitelstvem
 • leden 2020 – projednání žádostí Komisí kultury, doporučení pro Radu města
 • leden - únor 2020 – projednání žádostí Radou města, doporučení pro Zastupitelstvo města
 • únor - březen 2020 - schválení poskytnutí dotací z FK Zastupitelstvem města
 • stažení dotačního programu (ze zákona až po uplynutí min. 90 dnů ode dne zveřejnění).

Pokud se tedy chystáte v příštím roce pořádat nějakou veřejnou kulturní akci, která by si podle Vás zasloužila veřejnou podporu, určitě pošlete žádost do fondu kultury a komise ji pečlivě posoudí.

Nový nájemce v městském nebytovém prostoru Chebská, č.p. 492 (Lloyd)

Odbor majetku opakovaně zveřejňoval záměr obce na pronájem nebytového prostoru na úřední desce města v souladu se zákonem č. 128/2000Sb., o obcích. A po dlouhé době se nám podařilo nového partnera najít. V tomto nebytovém prostoru, který mnozí z Vás znají pod názvem Lloyd, bude nově fungovat kadeřnictví a nehtové studio.

Stánky na ul. Promenáda města Bad Homburgu mají zelenou i pro příští rok

Rada města souhlasila s prodloužením nájemních smluv k užívání prodejních stánků č. 1 – 6 umístěných na promenádě města Bad Homburg všem současným nájemcům.  Ve stáncích lze koupit trdelník, lázeňské opatky, suvenýry a upomínkové předměty, ale například také dřevěné hračky, šály, rukavice a další.

Parkourové hřiště pod správou městských sportovišť

Parkourové hřiště již nějakou dobu slouží aktivní veřejnosti. Rozhodnutím rady města bylo svěřeno správě městských sportovišť, která nad ním bude mít patronát. Je třeba upozornit na jednu věc – přestože má v názvu slovo “hřiště“, nejedná se o dětské hřiště, ale o sportoviště. Je třeba na něm dbát zvýšené pozornosti a vstup je na odpovědnost uživatele.

Vybudování městského dohlížecího kamerového systému na území města Mariánské Lázně

O novém kamerovém systému, respektive o jeho zmodernizování, se diskutuje již řadu měsíců. Střídavě byly hlasy nakloněny rozdílným variantám. Až donedávna jsme byli rozhodnuti jít cestou budování nového systému v režii města. Poslední ekonomické analýzy ale ukazují, že při větším počtu kamer je ekonomicky efektivnější dlouhodobý pronájem. Pořizování do majetku by probíhalo za dotační podpory, která je ale omezena na každý rok a tato varianta by tak byla časově velice náročná. Pro tuto chvíli je uvažováno celkem 26 kamer, většinou umístěných ve spolupráci a na žádost PČR. 

Kamerovy system

Kamerovy system1

Kamerovy system2

přeji všem pěkný den

Ing. Martin Kalina, starosta města Mariánské Lázně

Usnesení rady

Máte nějaké další otázky k tématu? Chtěli byste doplnit další informace? Napište nám do komentářů váš názor.

Tagy: Rada města, Mariánské Lázně

 • Revitalizace parků

  Revitalizace parků

  V roce 2019 se dovršilo několikaleté snažení odboru životního prostředí o propojení parků skrze celé území Mariánských Lázní.

 • UNESCO – Rozvoj města

  UNESCO – Rozvoj města

  Mariánské Lázně dlouhodobě usilují o vstup do exkluzivní rodiny UNESCO.

 • Opravy sportovišť

  Opravy sportovišť

  Do městských sportovišť a dětských hřišť jsou každoročně investovány vysoké částky.

 • Opravy chodníků

  Opravy chodníků

  Na opravy chodníků se každoročně vyčleňuje část rozpočtové položky na opravy komunikací.

 • PaRo participativní rozpočet

  PaRo participativní rozpočet

  Participativní rozpočet je dobrým nástrojem pro zapojení občanů do dění ve městě a dává lidem možnost o části investic rozhodovat přímo.

 • Opravy silnic

  Opravy silnic

  Na opravy komunikací - tedy silnic a chodníků - se každoročně investují v Mariánských Lázních nemalé prostředky.

 • Opravy městských staveb

  Opravy městských staveb

  Ve vlastnictví města je v současnosti několik strategických objektů, které vyžadují větší rekonstrukce.

 

Piráti Mariánské Lázně