5. zastupitelstvo města: Oprava silnic - které to letos budou?

V úterý 9.4.2019 jsme na zastupitelstvu města projednávali 34 tisků. Opět máme pro vás spoustu zajímavých informací. Schvalovaly se dotace z fondu kultury, peníze pro FC Viktoria, Úvěr na trolejbusy, PD na rekonstrukci Taorminy, peníze na opravy silnic a spousta dalších. Více se dočtete v našem reportu.

Stručný přehled jednotlivých bodů

 • FC Viktoria dotace 400.000,-
 • Schválení rozdělení peněz z fondu kultury 1.300.000,-
 • Vypořádání majetkových poměrů
 • Balneologický institut
 • Trolejbusy budou! Město souhlasí s poskytnutím součinnosti u předfinancování dotace.
 • Taormina - 25 nových bytů!
 • Oprava silnic - které to letos budou?
 • Stěhování radnice, finální podoba.
 • Anonymní alkoholici

Na začátku zastupitelstva byl upraven program jednání tak, aby dva body týkající se městské dopravy Mariánské Lázně byly sloučeny do jednoho tisku s pořadovým číslem 24. Návrhu opozice jsme vyhověli a program byl tak prohlasován s touto změnou.

Příspěvek pro mariánskolázeňské fotbalisty

Mariánskolázeňské FC Viktoria byla přiznána dotace ve výši 400.000,- . Z fondu sportu už fotbalisté dostali 100.000,- takže celková dotace činí 500.000,-. Pevně věříme, že nejen my toto vnímáme jako zásadní podporu sportu v Mariánských Lázních a držíme fotbalistům palce, aby vybojovali co nejvíce bodů!

Dotace z fondu kultury pro rok 2019

Následovala dlouhá diskuze o tom, jak komise kultury rozdělila peníze mezi jednotlivé žadatele. Postoj i postup komise vysvětloval její předseda, Jaroslav Bartoš, ředitel městského muzea.

Po velkém množství dotazů byl nakonec schválen původní návrh komise. Celkem se na kulturní akce v Mariánských Lázních pro rok 2019 rozdělilo 1,3 milionu korun.

Vypořádání majetkových poměrů

Podle nových pravidel stavebního zákona je zapotřebí, aby byl majitel stavby a pozemku shodný. V rámci jednoho takového narovnání stávajícího stavu byl náboženské společnosti Svědkové jehovovi prodán travní porost o výměře 22m2 . Navíc byla také sepsána dohoda o narovnání majetkoprávního vztahu za užívání pozemku za 15 let zpětně.

Velký dík zde patří úřednicím z odboru majetku, které se o ni zasloužily a také samotným nájemcům, kteří ji bez námitek přijali. Jsme rádi, že napravujeme tyto drobné rozdíly, neboť, jak všichni víme, pořádek dělá přátele.

Z těch dalších, kde jsme schvalovali podobnou věc, můžeme jmenovat i klubu Kynologů. Tomu bylo bezplatně převeden pozemek o výměře 12 m2, který dlouhodobě používají a mají na něm přístavek ke klubovně.

Balneologický institut

Po vypořádání majtekových tisků proběhla dlouhá diskuze o balneologickém institutu. Jedná se o instituci Karlovarského kraje, a hraje se o to, kde bude umístěna. Část zastupitelů by jej ráda viděla v našem města s umístěním ideálně do stáčírny, případně jiné budovy. Karlovarský kraj by dal přednost umístění v Karlových Varech. Ale i když bude balneologický institut ve Varech nebo u nás, tak bude zkoumat přínos všech léčebných pramenů v celém regionu, což je to hlavní.

Trolejbusy budou! Předfinancování dotace

Dalším důležitým bodem byla otázka spolupráce města a MDML na profinancování dotace na trolejbusy. Ve spolupráci s Městskou dopravou se v tuto chvíli znovu otevřela možnost financování nákupu 8 trolejbusů z dotací, ale je nutné předfinancovat tento nákup a tak město souhlasí s poskytnutím součinnosti u předfinancování dotace.

Jak formulovat usnesení o ručení za tento úvěr zabralo relativně dlouhý čas a tak byla vyhlášena krátká pauza, aby usnesení mohlo být schváleno zastupitelstvem města v ideální podobě pro všechny zúčastněné. Výsledkem byl kompromis, na základě kterého teď městský úřad zjistí nejvýhodnější formu financování nákupu.

Taormina - 25 nových bytů!

Taormina - nové byty! Město schválilo finance na zpracování projektové dokumentace k výstavbě dostupného bydlení v objektu Taormina - vznikne zde přibližně 25 nájemních bytů v majetku města. Financování samotné rekonstrukce by pak mělo proběhnout pomocí dotací od státu v rámci programu RE:START.

Oprava silnic a chodníků 2019

Zastupitelstvo schválilo další opravy silnic a chodníků na základě vypsané dotace o kterou jsme se přihlásili - co se tedy bude opravovat?

Opravy silnic

 • ul. Ruská na parc.č. 142/27,
 • ul. Pramenská č.p.p. 142/83,č.p.p.133/45,
 • ul. Anglická č.p.p.180/1,
 • komunikace Za Tratí č.p.p.1190/3, č.p.p.1221/1,
 • ul. Česká č.p.p.1119/1,
 • ul. Tepelská č.p.p.1143/1,
 • ul. Dusíkova č.p.p.182/1,
 • č.p.p.182/6, č.p.p.182/8,
 • ul. Na Voře č.p.p.234/1.

A na menší opravy po městě je uvolněno další 3 miliony korun

 • Opravy lokálních poškozených komunikací(výtluky)
 • Oprava zastávky MHD – knihovna
 • Lokální opravy tlakovým postřikem

Oprava chodníků

 • ul. Havlíčkova, nový asfalt
 • ul. Skalníkova, nový asfalt
 • ul. Seifertova, nový asfalt
 • ul. Křižíkova, nový asfalt
 • ul. Na Voře, nový asfalt
 • ul.Máchova, nový asfalt
 • ul.Podhorská, nový asfalt
 • ul. Dyleňská, nový asfalt
 • ul. Polní, u 3.ZDŠ, Úšovice, nový asfalt
 • ul. K nemocnici, ve spolupráci s OŽP MěÚ, Mar. Lázně
 • ul. Kubelíkova, nový asfalt, + betonová dlažba
 • ul. Klíčova, nový povrch z propustného betonu, vzhledem k prudkému svahu
 • ul. Ruská, nový asfalt před úřadem
 • ul. Hroznatova 501 – 504, betonová dlažba ke vstupům do objektu
 • ul. Na Průhonu, nové asfalty podél celé délky ulice
 • ul. Zahradní, Na Průhonu, nové asfalty, vč.  obrubníků
 • ul. Ve Vilách, Na Průhonu, nové asfalty, vč. obrubníků

Výhledově by se měl opravit i chodník na Plzeňské, kolem Dyleně a hlavní ulice mezi zlatnictvím Růžička a stavební firmou Hellmich.

Stěhování zbylých odborů radnice

Vzhledem k tomu, že pro posun v rekonstrukci radnice je zapotřebí započít s dalšími sondami, je nutné radnici úplně vyklidit. I když většina odborů je již po městě umístěna, tak nám chybí stavební úřad se svým archivem a některé další odbory.

Po úspěšném jednání místostarostů Pelce a Krále se tak tato zbývající část úředníků po dobu rekonstrukce přesune do objektu Agricoly. Část úředníků bude muset být umístěna do objektu Slovan, ale bez toho aby se zasáhlo do sportovní haly.

Anonymní alkoholici

Zastupitelstvo pak bylo zakončeno vystoupením pana Františka ze sdružení Anonymních alkoholiků, který představil tuto organizaci zastupitelstvu. Již zde fungují několik let a nabízí tak pomoci komukoliv, kdo ji bude potřebovat, aby vydržel a vyřešil svůj případný problém s alkoholem.

https://www.muml.cz/novinky/anonymni-alkoholici-1261cs.html

Článek o této organizaci a jak vám mohou případně pomoci naleznete i v dalším Zpravodaji města Mariánské Lázně.

Zůstaňte s námi a střízliví!

Pirátští zastupitelé

Online záznam jednání zastupitelstva

 

 

 

Nejčtenější zprávy

 • Revitalizace parků

  Revitalizace parků

  V roce 2019 se dovršilo několikaleté snažení odboru životního prostředí o propojení parků skrze celé území Mariánských Lázní.

 • UNESCO – Rozvoj města

  UNESCO – Rozvoj města

  Mariánské Lázně dlouhodobě usilují o vstup do exkluzivní rodiny UNESCO.

 • Opravy sportovišť

  Opravy sportovišť

  Do městských sportovišť a dětských hřišť jsou každoročně investovány vysoké částky.

 • Opravy chodníků

  Opravy chodníků

  Na opravy chodníků se každoročně vyčleňuje část rozpočtové položky na opravy komunikací.

 • PaRo participativní rozpočet

  PaRo participativní rozpočet

  Participativní rozpočet je dobrým nástrojem pro zapojení občanů do dění ve městě a dává lidem možnost o části investic rozhodovat přímo.

 • Opravy silnic

  Opravy silnic

  Na opravy komunikací - tedy silnic a chodníků - se každoročně investují v Mariánských Lázních nemalé prostředky.

 • Opravy městských staveb

  Opravy městských staveb

  Ve vlastnictví města je v současnosti několik strategických objektů, které vyžadují větší rekonstrukce.

 

Piráti Mariánské Lázně