53. – 58. Rada města: plán oprav komunikací na rok 2020 a další

V průběhu měsíce ledna a první poloviny února letošního roku se konaly další rady města a z nich Vám přinášíme pravidelný souhrn těch nejdůležitějších tisků. Na letošní rok se nám podařilo pronajmout první 2 stánky na tržnici. A další pronájem…podařilo se nám totiž také najít nového nájemce pro nebytový prostor po restauraci Emerika na Poštovní ulici. V červenci se bude konat v ML tradiční závod v radiovém orientačním běhu. Rada města jako každý rok dostala k nahlédnutí návrh na Poskytnutí dotací z Fondu sportu. V nezměněné podobě ho doporučila schválit zastupitelstvu města. Do údržby a oprav chodníků a silnic bude letos investováno opět téměř 30 milionů korun. Jednou z hlavních priorit co se chodníků týká je ten u nemocnice. Počínaje letošním rokem začínáme kompletní rekonstrukci veřejného osvětlení ve městě. Za tímto účelem byla pořízena také koncepce VO v Mariánských Lázních. Odbor IaD společně s TDS, s.r.o zpracoval plán oprav komunikací na rok 2020. Na určené priority se můžete podívat v našem reportu. Také na letošní rok bude příspěvkem města zajištěna pohotovost v nemocnici. V letošním roce stejně jako vždy budeme slavit oslavy osvobození. V roce 2020 je 75. leté výročí a akce bude spojena s oslavami zahájení lázeňské sezóny.

Pokud Vás zaujal některý z bodů, můžete si přečíst podrobnosti……

👉 Pronájem stánků na městském tržišti
👉 Poštovní, č.p. 56 – nový nájemce
👉 Souhlas s využitím pozemků za účelem pořádání orientačního běhu 4.- 6.7.2020
👉 Poskytnutí dotací z Fondu sportu
👉 oprava chodníku v ulici U Nemocnice
👉 Koncepce veřejného osvětlení města Mariánské Lázně
👉 plán oprav komunikací na rok 2020
👉 Nemocnice Mariánské Lázně-zajištění lékařské pohotovosti pro rok 2020
👉 Oslavy osvobození - 75. výročí

Pronájem stánků na městském tržišti

Kromě nárazových akcí, jako například velmi úspěšný masopust v Mariánských Lázních, není městská tržnice příliš využívána. Město se snaží jejího oživení dosáhnout nabídkou stánků za symbolické ceny – 20 Kč za stánek na den! První vlaštovkou je společnost MILITERANO s. r. o., která po krátké zkušební době v minulém roce požádala o 2 prodejní stánky na celý letošní rok a na městské tržnici je můžete pravidelně najít.

Poštovní, č.p. 56 – nový nájemce

Město Mariánské Lázně je vlastníkem nebytových prostorů nacházejících se  v ul. Poštovní, č.p. 56, na st.p.č. 78/1 a č.p. 57, na st.p.č. 79. Nebytové prostory jsou neobsazené od 01.11.2019 z důvodu ukončení nájemního vztahu výpovědí  ze strany nájemce (bývalá restaurace Emerika). Podařilo se nám nalézt nového partnera a  do prostoru se pohostinská činnost vrátí v podobě restaurace, kavárny s denním provozem. Na její název si budeme muset ještě chvíli počkat.

Souhlas s využitím pozemků za účelem pořádání orientačního běhu 4.- 6.7.2020

Stejně jako v r. 2018 požádal Spolek Radioelektronika Cheb z. s. o souhlas s využitím pozemků města za účelem konání závodů v radiovém orientačním běhu v termínu od 04. 07. 2020 do 06. 07. 2020. Rada města ráda souhlasila. Všechny podrobnosti včetně tras se včas dozvíte z pravidelných komunikačních kanálů.

Poskytnutí dotací z Fondu sportu

V letošním roce rozděluje komise sportu ze svého přiděleného fondu jednotlivým organizacím na činnost a pořádání sportovních událostí celkem 5 milionů korun! Rada města vzala na vědomí doporučení komise sportu na rozdělení tohoto fondu a doporučila zastupitelstvu ho schválit bez změn. Podpořena bude celá řada sportovních událostí, spolky obdrží dotace na činnost a investiční výdaje.

oprava chodníku v ulici U Nemocnice

Do oprav chodníků a silnic by se daly “nasypat“ desítky a desítky milionů korun a stále by bylo co zlepšovat. Jsou jasně určené priority, které ve spolupráci vytipovali odbor investic a dotací a městské technické služby. Jednou z hlavních priorit co se chodníků týká je opravit chodník v ulici U Nemocnice. Na tuto opravu budeme žádat o dotaci v rámci programu, který v letošním roce vyhlásil Karlovarský kraj a který je určený na rekonstrukci, opravu a výstavbu místních komunikací. Celkové předpokládané náklady jsou 400 tisíc a dotace je max. 50%. Žádáme tedy o 200 tisíc korun.

Koncepce veřejného osvětlení města Mariánské Lázně

Počínaje letošním rokem budeme v několika fázích kompletně rekonstruovat systém veřejného osvětlení ve městě. Ty lampy si to zaslouží a občané města také. Finančně se nejedná o levnou záležitost. Bavíme se zde o více než 80 milionech korun. Letos nás šeká první etapa s náklady cca 12 milionů, v rámci které dojde k výměně 300 lamp v Úšovicích. Potom budeme rok za rokem postupovat směrem k lázeňskému centru. Z důvodu finančně velmi náročné investiční akce zastupitelstvo města schválilo zpracování strategického dokumentu Koncepce veřejného osvětlení v Mariánských Lázních. Ten již máme k dispozici a v nejbližších dnech bude na webu městského úřadu veřejně přístupný také všem občanům města.

plán oprav komunikací na rok 2020    

Odbor IaD společně s TDS, s.r.o zpracoval plán oprav komunikací na rok 2020.

Seznam ulic a chodníků byl záměrně rozdělen dle  priorit podle závažnosti jejich poškození a opotřebení. Na rok 2020 byly vybrány komunikace s prioritou A, ale samozřejmě s ohledem na stanovený rozpočet pro rok 2020.

Pro rok 2020 byly pro opravy silnic vybrány ulice

 1. U Nemocnice –od ul. Hlavní k zastávce ČD
 2. Česká + parkoviště za Uralem
 3. Pod Panorámou – nad hotelem San Remo
 4. Janáčkova
 5. Komenského – od ul. Hlavní k ul. Husova
 6. Úzká
 7. Purkyňova + křižovatka s ul. Ibsenova
 8. Goethovo náměstí – pod hotelem Hvězda k Centrálním lázním

Chodníky

 1. ul. Křižíkova
 2. Plzeňská podél Autospektra
 3. Tepelská – od Franze Kafky k Plzeňské
 4. páteřní - od Tepelské ul. k ul. Polní
 5. chodník podél Úšovického potoka – od ul. Dobrovského k ul. Anglická

Navíc v rámci investic dojde k rekonstrukci chodníku od Antoníčkova pramene až k Ferdinandovu prameni.

Další opravy

 1. Zastávka MHD v ulici Hlavní před hotelem Cristal ve směru k nádraží.
 2. Oprava ulice Chebská – společně s KSÚSKK – zde bude město platit chodníky a KV kraj silnici
 3. Lokální opravy metodou SILKOT nebo tryskovou metodou – o těchto opravách bude rozhodnuto po zimním období.
 4. Je velmi pravděpodobné, že po celkovém nacenění oprav jednotlivých ulic a chodníků dojde k redukci oprav. To uvidíme aktuálně po výběrových řízeních.

Nemocnice Mariánské Lázně-zajištění lékařské pohotovosti pro rok 2020

Pro rok 2020 je schváleno, aby Město ML uzavřelo s Nemocnicí smlouvu na částku 3.660.000 Kč (stejně jako v roce předchozím). Služby budou poskytovány ve stejném rozsahu jako v minulém roce. Vedle toho má nemocnice separátní smlouvu také s KV Krajem a přispívá i kraj Plzeňský. Tato smlouva s Kraji končí letošním rokem a musíme vstoupit v jednání o další formě spolufinancování. Věděli jste, že na pohotovosti v ML přijmuli v minulém roce skoro 10 000 pacientů? Je to tak!

Oslavy osvobození - 75. výročí

Vzpomínková akce, při které si připomínáme osvobození našeho města americkou armádou, má v městském kalendáři pevné místo. Letošní oslavy mají 75. výročí. Oslavy proběhnou v předvečer zahájení lázeňské sezóny (ZLS), propagace akce proběhne společně se ZLS. Program je bohatý vč. prezentace bojové techniky.

přeji všem pěkný den

Ing. Martin Kalina, starosta města Mariánské Lázně

Usnesení rady

Máte nějaké další otázky k tématu? Chtěli byste doplnit další informace? Napište nám do komentářů váš názor.

Pokud vás zajímají i další informace přímo od Pirátů v Mariánských Lázní, tak se určitě nezapomeňte přihlásit k našemu odběru novinek přímo do vašeho emailu, aby vám neuniklo nic důležitého.

Tagy: Rada města, Mariánské Lázně

Nejčtenější zprávy

 • Revitalizace parků

  Revitalizace parků

  V roce 2019 se dovršilo několikaleté snažení odboru životního prostředí o propojení parků skrze celé území Mariánských Lázní.

 • UNESCO – Rozvoj města

  UNESCO – Rozvoj města

  Mariánské Lázně dlouhodobě usilují o vstup do exkluzivní rodiny UNESCO.

 • Opravy sportovišť

  Opravy sportovišť

  Do městských sportovišť a dětských hřišť jsou každoročně investovány vysoké částky.

 • Opravy chodníků

  Opravy chodníků

  Na opravy chodníků se každoročně vyčleňuje část rozpočtové položky na opravy komunikací.

 • PaRo participativní rozpočet

  PaRo participativní rozpočet

  Participativní rozpočet je dobrým nástrojem pro zapojení občanů do dění ve městě a dává lidem možnost o části investic rozhodovat přímo.

 • Opravy silnic

  Opravy silnic

  Na opravy komunikací - tedy silnic a chodníků - se každoročně investují v Mariánských Lázních nemalé prostředky.

 • Opravy městských staveb

  Opravy městských staveb

  Ve vlastnictví města je v současnosti několik strategických objektů, které vyžadují větší rekonstrukce.

 

Piráti Mariánské Lázně