66. až 72. Rada města: příprava rekonstrukce radnice se posouvá do další fáze

V dubnu a květnu tohoto roku se konalo několik dalších jednání rady města (většina z nich tentokrát v elektronické podobě) a z nich Vám přinášíme pravidelný souhrn těch nejdůležitějších tisků.

Na základě pravomocí, které na radu města delegovalo zastupitelstvo, schválila rada města proplacení akce “rouška“. Městská rada také provedla rozpočtová opatření, na jejichž základě byla nakoupena desinfekce do veřejných prostor a jeden ozonový generátor, který byl předán do domova s pečovatelskou službou. Když jsme u desinfekce – společnost Sativa – Manufacture jí zdarma rozdávala a rozdává mezi lidi a rada města tuto činnost finančně podpořila. Městská rada dále souhlasila s odkladem splátky nájemného pro provozovatele golfového hřiště. Ačkoli šlo o nájemné za rok 2019, vnímáme to jako vstřícný krok, kterým chceme provozovatelům odlehčit v těžké době. Rozhodovalo se také o rekonstrukci chodníku podél Úšovického potoka u Ferdinandova pramene. Narazili jsme na překážku, ale chodník bude! A nejen ten u Ferdinandky, opravovat se budou i další chodníky ve městě. Posouváme se také dále v projektu opravy radnice města. Rada povrdila svým usnesením výběr dodavatele projektové dokumentace. Od oprav a jejich plánování k zábavě…akce pro děti Kapsa plná pohádek se v letošním roce nakonec uskuteční! Během letních měsíců Vás toho v kultuře čeká v Mariánských Lázních mnohem více, ale nechte se překvapit…..

👉 Proplacení akce "Rouška"
👉 Desinfekční materiály - nákup dezinfekce Anti COVID a ozonového generátoru
👉 Poskytnutí neinvestiční dotace společnosti Sativa -Manufacture
👉 Royal Golf Club Mariánské Lázně - odklad platby nájemného
👉 Investiční akce - oprava chodníku podél Ferdinandova pramene
👉 Opravy chodníků ve městě
👉 Rekonstrukce budovy radnice v Mariánských Lázních - PD - výběr dodavatele
👉 Kapsa plná pohádek

Proplacení akce "Rouška"

Výroba a způsob distribuce byla po dohodě vedení města a vedení společnosti Nová Karna spuštěna od 30. 3. do 6. 4. 2020. Na distribučních místech obdržel každý zájemce z řad občanů města zdarma oproti podpisu po dvou kusech textilních roušek, hygienicky balených. Rozvoz a distribuce roušek pro organizační složky města probíhal samostatně. Smluvní distributoři byli Trafika u polikliniky, TV Sat zásilkovna a Karna vrátnice. Mezi občany města bylo zdarma rozdáno téměř 8000 roušek.

Desinfekční materiály - nákup dezinfekce Anti COVID a ozonového generátoru

Prostřednictvím KV kraje jsme obdrželi 1300 litrů desinfekce. Část byla využita pro potřeby města Mariánské Lázně a část distribuována do okolních obcí. Proti původním příslibům bezplatnosti jsme za desinfekci nakonec museli zaplatit. Proto rada města přijala příslušné rozpočtové opatření. Vlastními silami jsme dále objednali pro ML dalších 500 litrů desinfekce a v současné době tuto objednávku opakujeme. Mimoto byl po konzultaci s paní Roubalovou, ředitelkou DPS, zakoupen také jeden ozonový generátor, který byl následně DPS věnován za účelem desinfekce prostor domova.

Poskytnutí neinvestiční dotace společnosti Sativa -Manufacture

Rada města schválila poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 50. 000,- Kč,společnosti Sativa a to za účelem výroby a rozvozu dezinfekcí, tj. ochranného přípravku proti COVID-19, pro občany města Mariánské Lázně s tím, že dezinfekce jsou občanům vydávány zdarma. Sativě patří velký dík!

Royal Golf Club Mariánské Lázně - odklad platby nájemného

Město svým nájemcům, kterých se dotkla situace kolem Coronaviru, odpustilo po dobu 5 měsíců 90% nájmu. U Royal Golf Club Mariánské Lázně byla situace trochu odlišná, protože se jednalo o nájemné za rok 2019 (tedy za rok, který nebyl pandemií nijak ovlivněn). Nicméně jsme si vědomi toho, že golfisté v těchto chvílích uvítají každou korunu v rámci cash flow a tak rada města souhlasila s odložením proplacení loňského nájemného do konce letošního roku.

Oprava chodníku podél Ferdinandova pramene

V rámci záměru realizovat rekonstrukci chodníku u Ferdinandova pramene podél Úšovického potoka v úseku od Anglické ulice - ulice Dobrovského, byl odborem IaD (v období 03/2019) zadán a následně zpracován realizační projekt pro kompletní rekonstrukci výše uvedeného chodníku včetně podkladních vrstev. Záměrem bylo využít nové technologie drenážního betonu, aby se do něj mohla vsakovat voda a netvořili se kaluže.  Nicméně výsledkem předchozího ročního úsilí a nezbytné investici na projekt pro přípravu a realizaci opravy výše uvedeného chodníku, bylo zamítavé stanovisko Stavebního úřadu – památkové péče. Dle jejich vydaného závazného stanoviska se ztotožňují s vyjádřením NPÚ v Lokti, který požaduje, aby uvedený chodník byl proveden jako mlatový. v současné době musíme respektovat stanovisko Stavebního úřadu – památkové péče a podnikáme potřebné kroky vedoucí ke změně realizované stavby na mlatový chodník. Ten bude realizován ještě v letošním roce.

Opravy chodníků ve městě

I přes současnou tíživou finanční situaci jsme se rozhodli, že plánované opravy silnic a chodníků na letošní rok rušit nebudeme.

Opravy chodníků budou prováděny na území města Mariánské Lázně- k. ú. Mariánské Lázně a k. ú. Úšovice, a to na následujících parcelách:

Katastrální území Mariánské Lázně, na pozemcích:(p.p.č. 887/1, 1163/2 – Křižíkova ul., u školky), Katastrální území Úšovice, na pozemcích:(p.p.č.215/4– Dyleňská ul., před vstupy do bytových objektů),(p.p.č.310/3– Vnitroblok sídliště, mezi ul. Skalníkovou a Americkou, sídliště),(p.p.č.1165/26 – Plzeňská ul. před Autosalonem), (p.p.č.234/49 – ul. Plzeňská, před OD Dyleň, zámková dlažba).

S opravami se teď začíná a veškeré práce budou, dle Smlouvy o dílo, ukončeny do 60 kalendářních dnů.

Rekonstrukce budovy radnice v Mariánských Lázních - PD - výběr dodavatele

Posouváme se dále v investičně nejnáročnějším projektu města za dlouhá desetiletí – opravě budovy radnice. Dne 2. 3. 2020 bylo zahájeno zadávací řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na služby „Rekonstrukce budovy radnice v Mariánských Lázních – PD“, a to oznámením o zahájení zadávacího řízení ve Věstníku veřejných zakázek a v Úředním věstníku Evropské unie. Přihlásila se řada projekčních kanceláří a bylo z čeho vybírat. Nešlo jen o nejnižší cenu, ale také dostatečné reference pro provedení takto náročné projektové dokumentace. Zhotovitel teď bude mít na její vypracování lhůtu 510 dní, čímž se dostáváme do prvního kvartálu roku 2022. Uděláme vše proto, abychom ještě v tom samém roce započali samotnou rekonstrukci.

Kapsa plná pohádek

Akci „Kapsa plná pohádek“ zajišťuje již po 19. pro město KIS Mariánské Lázně s.r.o. –S ohledem na plánovanou rekonstrukci domu Chopin měla být akce v letošním roce zrušena. Vývojem situace KIS předložil návrh na realizaci akce v upraveném režimu a požádal radu města o schválení příslušného rozpočtového opatření. Rádi jsme souhlasili. Představení proběhne pravidelně každý čtvrtek od 10,00 hodin v průběhu celých prázdnin (vhodné i pro školky) v divadle nebo v domě Chopin.

 • 2.7. JakSkřivánek musel vrznout , zimní pohádka ze Zahrádky
 • 9.7. O Budulínkovi
 • 16.7. Kterak beruška Uška o sedmou tečku přišla, jarní pohádka ze Zahrádky
 • 23.7. O chaloupce z perníku
 • 30.7. Pohádka plná not, host Divadélko Kůzle Kutná Hora
 • 6.8. Kterak se krtek Čtvrtek nachytal, letní pohádka ze Zahrádky
 • 13.8. Nešťastný Šafářův dvoreček
 • 20.8. Jak rejsek Hejsek na žížalky líčil, podzimní pohádka ze Zahrádky
 • 27.8. Zvířátka a loupežníci

přeji všem pěkný den

Ing. Martin Kalina, starosta města Mariánské Lázně

Usnesení rady

Máte nějaké další otázky k tématu? Chtěli byste doplnit další informace? Napište nám do komentářů váš názor.

Pokud vás zajímají i další informace přímo od Pirátů v Mariánských Lázní, tak se určitě nezapomeňte přihlásit k našemu odběru novinek přímo do vašeho emailu, aby vám neuniklo nic důležitého.

Tagy: Rada města, Mariánské Lázně

Nejčtenější zprávy

 • Revitalizace parků

  Revitalizace parků

  V roce 2019 se dovršilo několikaleté snažení odboru životního prostředí o propojení parků skrze celé území Mariánských Lázní.

 • UNESCO – Rozvoj města

  UNESCO – Rozvoj města

  Mariánské Lázně dlouhodobě usilují o vstup do exkluzivní rodiny UNESCO.

 • Opravy sportovišť

  Opravy sportovišť

  Do městských sportovišť a dětských hřišť jsou každoročně investovány vysoké částky.

 • Opravy chodníků

  Opravy chodníků

  Na opravy chodníků se každoročně vyčleňuje část rozpočtové položky na opravy komunikací.

 • PaRo participativní rozpočet

  PaRo participativní rozpočet

  Participativní rozpočet je dobrým nástrojem pro zapojení občanů do dění ve městě a dává lidem možnost o části investic rozhodovat přímo.

 • Opravy silnic

  Opravy silnic

  Na opravy komunikací - tedy silnic a chodníků - se každoročně investují v Mariánských Lázních nemalé prostředky.

 • Opravy městských staveb

  Opravy městských staveb

  Ve vlastnictví města je v současnosti několik strategických objektů, které vyžadují větší rekonstrukce.

 

Piráti Mariánské Lázně