7. zastupitelstvo města: Propojka mezi Chebskou a Husovou ulicí je na spadnutí

V úterý 25.6.2019 jsme na zastupitelstvu města projednávali celkem 25 tisků. Opět máme pro vás spoustu zajímavých informací. Projednávala se výstavba silnice mezi Chebskou a Husovou ulicí, obnova tůně pod Anglickou ulicí nebo smlouva o spolupráci se Západočeskou univerzitou v Plzni. Zastupitelstvo bylo také informováno o obdržení dotace na modernizaci informačního systému radnice města ve výši téměř 6 milionů korun a společně jsme schválili zřízení služby mobilního rozhlasu, která dál podpoří naši snahu o maximální informovanost občanů o dění ve městě. Rokovali jsme také o vyvěšení záměru prodeje budovy radnice, o kterou projevil zájem investor, který chystá v našem městě velký projekt za více než miliardu korun.

Více se dočtete v našem reportu.

Stručný přehled jednotlivých bodů

 • výstavba silnice mezi Chebskou a Husovou ulicí
 • obnova tůně pod Anglickou ulicí
 • smlouva o spolupráci se Západočeskou univerzitou v Plzni
 • obdržení dotace na modernizaci informačního systému radnice města
 • zřízení služby mobilního rozhlasu
 • vyvěšení záměru prodeje budovy radnice

Propojka mezi Chebskou a Husovou ulicí je na spadnutí

V souvislosti s chystanou krajskou opravou ul. Chebská bylo rozhodnuto o dopravním opatření pro zlepšení průjezdnosti- zprovoznění této ulice otevřením propojky obchodní zóna Tesco – ul. Husova. Tato propojka bude určena pro osobní automobily a bude jednosměrná (pro směr od Velké Hleďsebe). Po výběru dodavatele se do zprovoznění neodkladně pustíme a doufáme v dokončení prací na přelomu července a srpna.

Obnova tůně pod Anglickou ulicí – jdeme vodě naproti

Záměr obnovy přírodní tůně v parku pod Anglickou ulicí vychází z potřeby lepšího zadržování vody v krajině a snahy řešení funkčního využití této podmáčené a velice těžce udržovatelné plochy v intenzivně navštěvované části lázeňských parků. V lokalitě býval v minulosti vodní prvek, který však postupem času zarostl a přestal fungovat jako vodní plocha. Nyní se tedy bude tůně obnovovat a přispěje k naší snaze o zadržování vody v krajině, která je v posledních letech stále více vystavena suchu.

Smlouva o spolupráci se Západočeskou univerzitou v Plzni

Západočeská Univerzita v Plzni oslovila město Mariánské Lázně s dotazem, zdali její studenti z fakulty aplikovaných věd mohou vykonávat odbornou praxi na území ORP Mariánské Lázně. Fakulta aplikovaných věd Západočeské Univerzity v Plzni realizuje základní i rozsáhlý aplikovaný výzkum, který má prokazatelné a významné dopady do praxe. Město Mariánské Lázně může podpořit tyto aktivity. Jednalo by se například o dvou měsíční praxi (minimálně 6. týdnů) pro jejich studenty. V současné době připravuje ZČU nový studijní program Stavební inženýrství - Moderní budovy, který bude mít 2 specializace: Navrhování a provádění budov, Správa a řízení provozu budov. Nápady a podněty studentů i spolupráce s univerzitou budou pro město velmi prospěšné.

Obdržení dotace na modernizaci informačního systému radnice města

V loňském roce jsme realizovali modernizaci informačního systému radnice města ML. Celkové náklady byly zhruba 6,7 milionů, ale z toho celých 5,7 milionů bylo pokryto z dotačního titulu IROP. Po prokázání profinancování nám teď tedy bylo vyplaceno téměř šest milionů, které můžeme použít na další akce.

Zřízení služby mobilního rozhlasu

Někteří z Vás již možná slyšeli o takzvaném “mobilním rozhlasu“.  Posledním tiskem, který šel na úterní zastupitelstvo bylo připojení se právě k této aplikaci Mobilní rozhlas - Zlepšeme česko. Do tohoto projektu je zapojeno už nyní přes 500 českých měst a obcí, které tento systém také využívají ke kvalitnější komunikaci se svými občany. 

Co systém nabízí?

 • Hlášení závad, tak aby nahlašovatel zároveň také viděl, které závady jsou už vyřešeny
 • Možnost ohlásit ztracené zvíře či doklady
 • Možnost pořádat ankety do kterých se zapojí občané města
 • Nahlašování černých skládek
 • Participativní rozpočet a hlasování o projektech
 • Aktivní “feed” který budete mít přímo v mobilu a tak všechny zprávy o tom, co se ve městě děje, dostanete přímo do svého mobilu. Samozřejmě jen pokud budete chtít. 

Co všechno systém umí se dozvíte na stránkách poskytovatele této služby 

https://www.mobilnirozhlas.cz/

Vyvěšení záměru prodeje budovy radnice

Dlouhá diskuze následovala u bodu, v rámci kterého se schválila možnost vyvěšení záměru prodeje radnice. Zde si dovolíme odbočku a vstup do historie…..

Pokud jde o budovu radnice, tak město bylo osloveno společností Cimex, která plánuje projekt “resort Broadway” což je výstavba hotelového komplexu a faktické propojení Hlavní a Ruské ulice až k budově radnice. Ze současných jednání vyplývá, že Cimex by měl zájem radnici opravit a část z ní upravit pro svoje účely s tím, že by některé části budovy radnici zpětně pronajal. 

Když se v posledních letech schvalovalo usnesení k tomu, že se má opravit budova staré radnice, byl jedním z hlavních argumentů fakt, že nebyl žádný investor, který by měl zájem budovu koupit a byl by ochoten ji opravit. Zastupitelé rozhodně nechtěli vytvořit další ruinu v historickém centru městu a proto byl schválen záměr opravy.

Pokud bychom našli investora, který by tuto krásnou budovu byl ochoten převzít a opravit, tak by se radnice přesunula blíže občanům města a některé odbory by dokonce i zůstaly v objektech, kde jsou nyní. 

Tento tisk zatím radnici neprodává, ale dává kterémukoliv investorovi možnost, aby se přihlásil s finanční nabídkou, za kterou by byl ochoten budovu radnice převzít. Až budou známy přesné podmínky, tak bude opět zastupitelstvo města rozhodovat o dvou variantách - prodeje této historické dominanty města a  získání finančních prostředků na stavbu nové správní budovy a nebo odmítnutí této nabídky a opravu svými prostředky. (odhady hovoří o 200 - 300 milionech korun)

Pirátští zastupitelé

Online záznam jednání zastupitelstva

 
 • Revitalizace parků

  Revitalizace parků

  V roce 2019 se dovršilo několikaleté snažení odboru životního prostředí o propojení parků skrze celé území Mariánských Lázní.

 • UNESCO – Rozvoj města

  UNESCO – Rozvoj města

  Mariánské Lázně dlouhodobě usilují o vstup do exkluzivní rodiny UNESCO.

 • Opravy sportovišť

  Opravy sportovišť

  Do městských sportovišť a dětských hřišť jsou každoročně investovány vysoké částky.

 • Opravy chodníků

  Opravy chodníků

  Na opravy chodníků se každoročně vyčleňuje část rozpočtové položky na opravy komunikací.

 • PaRo participativní rozpočet

  PaRo participativní rozpočet

  Participativní rozpočet je dobrým nástrojem pro zapojení občanů do dění ve městě a dává lidem možnost o části investic rozhodovat přímo.

 • Opravy silnic

  Opravy silnic

  Na opravy komunikací - tedy silnic a chodníků - se každoročně investují v Mariánských Lázních nemalé prostředky.

 • Opravy městských staveb

  Opravy městských staveb

  Ve vlastnictví města je v současnosti několik strategických objektů, které vyžadují větší rekonstrukce.

 

Piráti Mariánské Lázně