73. až 82. Rada města: nové ředitelky, nové silnice a chodníky, nová cyklotrasa…..a co ještě?

V posledních měsících se toho děje opravdu mnoho. Pozadu nezůstávají ani jednání rady města, z nich Vám přinášíme pravidelný souhrn těch nejdůležitějších tisků.

Hned dvě z příspěvkových organizací města mají z rozhodnutí rady nové ředitelky. V MŠ Křižíkova je to paní Mgr. Alena Rubická a novou ředitelkou městské knihovny je paní Mgr. Taťána Baťková. Rada města také podpořila podání žádostí o dotace do 14. výzvy „Mas 21 – IROP – Vzdělávání– III.“ Na projekty vybudování nových učeben v ZŠ Úšovice a ZŠ Vítězství. Ke změně došlo také na městském hřbitově. Údržbu veřejné zeleně má nově na starosti společnost Marian Valko, pohřební služby a kamenictví. Vedle stálého evergreenu letošního roku, kterým je krajská oprava Chebské, opravovalo město silnice a chodníky v řadě ulic. Rozhodnutím rady města se také prodlužuje do konce roku poskytnutí slevy na nájemném pro nájemníky v městských nebytových prostorách, kteří jsou zasaženi stávající nepříznivou situací. Potíže jsme zaznamenali u výběrového řízení na zpracovatele projektové dokumentace na rekonstrukci radnice. Velkou otázkou je, co bude letos s Vánočními trhy? Zatím jsme je nezatratili a přípravy pokračují. V běhu je také budování cyklotrasy v úseku Drmoul – Chodová Planá. Bude navazovat na cyklostezku v Chodové plané. Velkou radost máme z toho, že se nám v poměrně krátké době podařilo najít nového nájemce do nebytového prostoru na Chebské – bývalý bar/herna stararena. A když jsme u radosti, velkou nám dělá vedení domova s pečovatelskou službou v čele s paní ředitelkou Roubalovou, které se se situací ohledně Covidu vypořádalo dobře nejen po stránce zdravotní, ale také po stránce finanční

👉 Nové ředitelky příspěvkových organizací
👉 Podání žádostí o dotace do 14. výzvy „Mas 21 – IROP – Vzdělávání – III
👉 Údržba veřejné zeleně na městském hřbitově
👉 Opravy městských silnic a chodníků
👉 Sleva na nájemném NP v majetku města Mariánské Lázně
👉 Rekonstrukce budovy radnice v Mariánských Lázních – projektová dokumentace
👉 Vánoční trhy 2020 – jaký je čeká osud?
👉 Oprava povrchu cyklotrasy v úseku Drmoul – Chodová Planá
👉 Nájem nebytového prostoru v ul. Chebská, č.p.256
👉 DPS – schválení dotací z MZ a MPSV

Nové ředitelky příspěvkových organizací

Novou ředitelkou v MŠ Křižíkova se na základě výběrového řízení stala paní Mgr. Alena Rubická. Nahradila paní ředitelku Alenu Němcovou, které skončil mandát. A novou ředitelku má také městská knihovna. Stala se jí na základě rozhodnuté rady města paní Mgr. Taťána Baťková, která v knihovně pracuje již dlouhou dobu a perfektně jí zná.

Podání žádostí o dotace do 14. výzvy „Mas 21 – IROP – Vzdělávání – III

Rada města svým usnesením ze 16.6. podpořila podání žádostí o dotace do 14. výzvy „Mas 21 – IROP – Vzdělávání– III.“ Na projekty vybudování nových učeben v ZŠ Úšovice a ZŠ Vítězství. Pokud to vyjde, znamená to dotaci v celkové výši téměř 4 miliony korun a nové moderně vybavené učebny, které zvýší standardy ve školách.

Údržba veřejné zeleně na městském hřbitově

Údržbu veřejné zeleně má nově na starosti společnost Marian Valko, pohřební služby a kamenictví. Šlo o logický krok, kdy se sjednocuje provozovatel a údržba hřbitova. Doufáme, že tento krok povede ke zlepšení vzhledu našeho hřbitova a hlavní výhodou je samozřejmě to, že není nutné nadále hledat nekonfliktní termíny pro údržbu a hlučnější práce (sekání trávy) proti vypravovaným pohřbům. Jeden správce pro všechno dává v tomto případě smysl.

Opravy městských silnic a chodníků

V letošním roce město opravilo vozovky a chodníky v řadě ulic. Z těch nejdůležitějších je potřeba určitě jmenovat ulici Komenského, U nemocnice (chodník i silnice), Křižíkovu, Úzkou (tam byla silnice už v opravdu desolátním stavu a lidem jsme jí slibovali už vloni) a také chodník u Ferdinandova pramene, který se nakonec dělal mlatový. V příštím roce předpokládáme, že si občané trochu odpočinou a provedeme jen nezbytnou údržbu a nezbytné opravy. Peníze budeme chtít využít mimo jiné na nákup mobiliáře – většího počtu lázeňských laviček a nových odpadkových košů.

Sleva na nájemném NP v majetku města

Rada města poskytla na svém jednání 28.7. slevu ve výši 90 % z nájemného v nebytových prostorech v majetku města Mariánské Lázně na období od 1. září 2020 do 31. prosince 2020 z důvodu dopadu koronavirové krize. Řada nájemníků (drobných podnikatelů) se v současné době nachází v existenčních potížích a požadovat po nich nájemné by se nakonec obrátilo proti nám. Zcela logickým výsledkem by bylo, že by jejich velká část s podnikáním skončila a odevzdala prostory zpět městu. Jejich opětovné zaplnění by bylo otázkou mnoha následujících let a vygenerovalo by nám to ztráty mnohem vyšší než kolik je v současnosti poskytovaná podpora.

Rekonstrukce budovy radnice v Mariánských Lázních – projektová dokumentace

Proběhlo výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace na rekonstrukci radnice. Nabídek přišlo překvapivě mnoho. Bohužel jeden z účastníků VŘ jeho výsledky napadl s námitkou, že vstupní parametry nebyly dostatečně precizně specifikovány. Stáli jsme před rozhodnutím – buďto námitku zamítnout a čelit možnosti, že se stěžovatel obrátí na ÚOHS (úřad pro ochranu hospodářské soutěže), nebo jí vyhovět, zrušit výběrové řízení a vyhlásit ho znovu.  Rada města nakonec souhlasila se zrušením zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na projekt „Rekonstrukce budovy radnice v Mariánských Lázních“ – PD. Důvodem nebyla tolik obava z případného rozhodnutí ÚOHS, ale spíše z jeho termínu rozhodnutí. Časově je pro nás rozhodně výhodnější VŘ zopakovat. A projektanta chceme mít vybraného letos!

Vánoční trhy 2020 – jaký je čeká osud?

Na otázku v nadpisu je těžké odpovědět. Na radnici na toto téma probíhá poměrně živá debata. Naším stanoviskem je, že bychom Vánoční trhy odpískat neměli! Lidé se potřebují na něco těšit a pokud to aktuální situace a nařízení vlády a MZ dovolí, chceme trhy určitě mít! Zatím tedy přípravy probíhají a ke konečnému rozhodnutí dojde podle průběhu v listopadu.

Oprava povrchu cyklotrasy v úseku Drmoul – Chodová Planá

Opravou povrchu cyklotrasy navazujeme na Chodovoplánskou cyklostezku. A proč cyklotrasa a ne cyklostezka? Důvodem je, že cyklotrasu budujeme po dohodě s Lesy ČR na jejich pozemcích a jejich cestách. A zcela legitimní podmínkou Lesů ČR je možnost tuto cestu i nadále využívat v případě nutnosti. Provoz z jejich strany rozhodně není takový, aby to cyklisty jakkoli omezovalo. Jedná se o vzájemně výhodnou, rychlou a jednoduchou dohodu, za kterou patří Lesům ČR díky.

Nájem nebytového prostoru v ul. Chebská, č.p.256

Do nebytového prostoru na Chebské č.p.256 se nám podařilo poměrně rychle sehnat nového nájemce. Číslo popisné asi mnohým moc neřekne, ale bar/herna Stararena u vchodu do dvora do bývalého Mexika (dnes Club na dvorku) už určitě ano. Když ocitujeme účel nájmu – rychlé občerstvení – burgery, bagety, saláty, pizza a nápoje, nealko, pivo, káva, zaměření na italský sortiment a tradiční český sortiment, je na co se těšit!

DPS – schválení dotací z MZ a MPSV

Ano, je to spousta zkratek. Ale nebojme se jich a pojďme si věc vyjasnit. Na málokterý segment naší společnosti kladly poslední měsíce větší nároky než na sektory zdravotnictví a sociální. A oba tyto aspekty se prolínají v našem domově s pečovatelskou službou (tady zkratka DPS). Jeho zaměstnanci i vedení se se situací vypořádali opravdu ukázkově, a to i za cenu mnohých osobních obětí. Neméně větší radost nám dělá paní ředitelka Jana Roubalová s jejím týmem v tom, že velice kvalitně podávali žádosti o dotace v rámci titulů ministerstva zdravotnictví (MZ) a ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). Výsledkem je, že rada města na svých jednáních schvalovala příjem a předání účelově vázaných příspěvků v celkové výši přes 4 miliony korun. Výborná práce!

přeji všem pěkný den

Ing. Martin Kalina, starosta města Mariánské Lázně

Usnesení rady

Máte nějaké další otázky k tématu? Chtěli byste doplnit další informace? Napište nám do komentářů váš názor.

Pokud vás zajímají i další informace přímo od Pirátů v Mariánských Lázní, tak se určitě nezapomeňte přihlásit k našemu odběru novinek přímo do vašeho emailu, aby vám neuniklo nic důležitého.

Tagy: Rada města, Mariánské Lázně

Nejčtenější zprávy

 • Revitalizace parků

  Revitalizace parků

  V roce 2019 se dovršilo několikaleté snažení odboru životního prostředí o propojení parků skrze celé území Mariánských Lázní.

 • UNESCO – Rozvoj města

  UNESCO – Rozvoj města

  Mariánské Lázně dlouhodobě usilují o vstup do exkluzivní rodiny UNESCO.

 • Opravy sportovišť

  Opravy sportovišť

  Do městských sportovišť a dětských hřišť jsou každoročně investovány vysoké částky.

 • Opravy chodníků

  Opravy chodníků

  Na opravy chodníků se každoročně vyčleňuje část rozpočtové položky na opravy komunikací.

 • PaRo participativní rozpočet

  PaRo participativní rozpočet

  Participativní rozpočet je dobrým nástrojem pro zapojení občanů do dění ve městě a dává lidem možnost o části investic rozhodovat přímo.

 • Opravy silnic

  Opravy silnic

  Na opravy komunikací - tedy silnic a chodníků - se každoročně investují v Mariánských Lázních nemalé prostředky.

 • Opravy městských staveb

  Opravy městských staveb

  Ve vlastnictví města je v současnosti několik strategických objektů, které vyžadují větší rekonstrukce.

 

Piráti Mariánské Lázně