Rada města 15.1.2019

V úterý proběhlo jednání rady města a přednáším vám některé z důležitých bodů. Můj výběr je jako vždy subjektivní a v případě dotazů k některému z bodů, které nebudu jmenovat, se můžete zeptat v komentářích.

1)Hlavní 131 Café Classic - opakovaná žádost o úpravu nájemní smlouvy ..... Dne 8.1.2019 obdržel odbor majetku opětovnou žádost o snížení nájemného dle Sazebníku nebytových prostor v majetku města. Rada města této žádosti vyhověla

2)Zhodnocení volných finančních prostředků ..... finance ve výši 63 mil. Kč z rezervního fondu budou krátkodobě uloženy na termínovaném účtu, aby bylo zajištěno jejich větší úročení.
Během 3 měsíců by měl být zisk na úrocích 220 000 Kč.

3)Revokace usnesení č. RM/156/17 ..... Rada města odsouhlasila usnesením č. RM/156/17 uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti práva přestavku pro budoucí objekt „ Polyfunkční dům Palác Bergmann“ ( na pozemku bývalého Bati). Vzhledem k tomu, že došlo ke změně projektu, dle kterého není řešen přesah nad pozemek ve vlastnictví města, je uzavření výše uvedené smlouvy nadále zbytečné.

4)Návrh oprav městských komunikací na rok 2019 ..... RM odsouhlasila plán oprav komunikací na r. 2019. Také jsme se usnesli, že vzhledem k možnosti čerpání dotačního titulu na rekonstrukce silnic bude na zastupitelstvu zažádáno o dodatečné poskytnutí finančních prostředků a předpoklad je takový, že by bylo letos do oprav chodníků investováno 5 000 000 Kč a do oprav silnic 15 000 000 Kč.

5)Nemocnice Mariánské Lázně - zajištění lékařské pohotovosti ..... Rada města souhlasila s uzavřením Smlouvy o spolupráci při zajišťování lékařské pohotovostní služby v oboru chirurgie a lékařské pohotovostní služby v oboru všeobecné praktické lékařství na území Města Mariánské Lázně na období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019, se společností Nemocnice Mariánské Lázně s. r. o. Jedná se o 3,6 mil. Kč. Zbytek příspěvku bude nemocnici hrazen Karlovarským a Plzeňským krajem.

Ing. Martin Kalina, starosta města Mariánské Lázně

Usnesení rady
Zápis z jednání

Tagy: Starosta, Rada města, Mariánské Lázně

Piráti Mariánské Lázně