Rada města 15.1.2019

V úterý proběhlo jednání rady města a přednáším vám některé z důležitých bodů. Můj výběr je jako vždy subjektivní a v případě dotazů k některému z bodů, které nebudu jmenovat, se můžete zeptat v komentářích.

1)Hlavní 131 Café Classic - opakovaná žádost o úpravu nájemní smlouvy ..... Dne 8.1.2019 obdržel odbor majetku opětovnou žádost o snížení nájemného dle Sazebníku nebytových prostor v majetku města. Rada města této žádosti vyhověla

2)Zhodnocení volných finančních prostředků ..... finance ve výši 63 mil. Kč z rezervního fondu budou krátkodobě uloženy na termínovaném účtu, aby bylo zajištěno jejich větší úročení.
Během 3 měsíců by měl být zisk na úrocích 220 000 Kč.

3)Revokace usnesení č. RM/156/17 ..... Rada města odsouhlasila usnesením č. RM/156/17 uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti práva přestavku pro budoucí objekt „ Polyfunkční dům Palác Bergmann“ ( na pozemku bývalého Bati). Vzhledem k tomu, že došlo ke změně projektu, dle kterého není řešen přesah nad pozemek ve vlastnictví města, je uzavření výše uvedené smlouvy nadále zbytečné.

4)Návrh oprav městských komunikací na rok 2019 ..... RM odsouhlasila plán oprav komunikací na r. 2019. Také jsme se usnesli, že vzhledem k možnosti čerpání dotačního titulu na rekonstrukce silnic bude na zastupitelstvu zažádáno o dodatečné poskytnutí finančních prostředků a předpoklad je takový, že by bylo letos do oprav chodníků investováno 5 000 000 Kč a do oprav silnic 15 000 000 Kč.

5)Nemocnice Mariánské Lázně - zajištění lékařské pohotovosti ..... Rada města souhlasila s uzavřením Smlouvy o spolupráci při zajišťování lékařské pohotovostní služby v oboru chirurgie a lékařské pohotovostní služby v oboru všeobecné praktické lékařství na území Města Mariánské Lázně na období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019, se společností Nemocnice Mariánské Lázně s. r. o. Jedná se o 3,6 mil. Kč. Zbytek příspěvku bude nemocnici hrazen Karlovarským a Plzeňským krajem.

Ing. Martin Kalina, starosta města Mariánské Lázně

Usnesení rady
Zápis z jednání

Tagy: Starosta, Rada města, Mariánské Lázně

 • Revitalizace parků

  Revitalizace parků

  V roce 2019 se dovršilo několikaleté snažení odboru životního prostředí o propojení parků skrze celé území Mariánských Lázní.

 • UNESCO – Rozvoj města

  UNESCO – Rozvoj města

  Mariánské Lázně dlouhodobě usilují o vstup do exkluzivní rodiny UNESCO.

 • Opravy sportovišť

  Opravy sportovišť

  Do městských sportovišť a dětských hřišť jsou každoročně investovány vysoké částky.

 • Opravy chodníků

  Opravy chodníků

  Na opravy chodníků se každoročně vyčleňuje část rozpočtové položky na opravy komunikací.

 • PaRo participativní rozpočet

  PaRo participativní rozpočet

  Participativní rozpočet je dobrým nástrojem pro zapojení občanů do dění ve městě a dává lidem možnost o části investic rozhodovat přímo.

 • Opravy silnic

  Opravy silnic

  Na opravy komunikací - tedy silnic a chodníků - se každoročně investují v Mariánských Lázních nemalé prostředky.

 • Opravy městských staveb

  Opravy městských staveb

  Ve vlastnictví města je v současnosti několik strategických objektů, které vyžadují větší rekonstrukce.

Piráti Mariánské Lázně