Rada města 19.2.2019

V úterý 19.2. proběhla další rada města a tak Vám jako obvykle přináším přehled našich usnesení a krátký komentář k vybraným bodům. Pokud by měl někdo dotaz k bodu, který rozebírat nebudu, může se jako vždy zeptat v komentáři pod článkem.

🌡 zjednodušení plateb pro městskou nemocnici
👩‍👩‍👧
plánovaná revitalizace sídliště Plzeňská
🌳
prodloužení nájemní smlouvy zahradnictví
🚨
zajištění kontroly městské infrastruktury pro výstavbu hotelového komplexu Broadway

1) Dodatek č. 3 k Veřejnoprávní smlouvě o spolupráci-LPS

Tímto dodatkem se mění systém placení příspěvků na provoz pohotovosti v nemocnici. V minulosti to bylo tak, že peníze z KV a plzeňského kraje šly nejprve na město a pak byly přeposílány do nemocnice. Vyžadovalo to dodatečnou byrokracii a výkaznictví. Pro zjednodušení jsem domluvil se zástupci nemocnice i kraje, že krajská část příspěvku bude placena krajem přímo nemocnici. Městská část příspěvku (3,6 mil. Kč) bude nadále proplácena přímo městem.

2) Program Regenerace veřejných prostranství na sídlištích - doplnění informací

Čekáme na vypsání nového dotačního programu na regenerace sídlišť. Využijeme ho k úpravám na sídlišti na Plzeňské a hlavní soustředění bude na rozšíření možnosti parkování. Celkové předpokládané náklady budou 8 mil. Kč a 50% by mělo být možné získat z této dotace. Město má tedy šanci ušetřit 4 mil. Kč. Odbor investic a dotací dostal za úkol prověřit možnost podání více podobných žádostí, nebo sloučení více lokalit do jedné. Bohužel v obou těchto případech obdržel zamítavá stanoviska. Každá obec může podat pouze 1 tuto žádost (výjimkou jsou statutární města, kde jde žádat o 2 žádosti) a nelze jí "lepit" z více sídlišť najednou.

3) Prodloužení NS - zahradnictví Martínek

Ing. Martínek (je nájemcem areálu zahradnictví od 01. 05. 1998) nyní žádal o prodloužení nájmu do r. 2045 z důvodu účasti na dotačních projektech, u nichž je nutné dodržet určitou délku zahradnických cyklů. V případě, že nebude NS prodloužena, nemůže se o dotace ucházet a nemohl by pěstovat dlouholeté dřeviny. Poslední dobou klesá odbyt u květin a novou snahou zahradnictví je pěstování dlohodobých dřevin, kde je návratnost počáteční investice delší než 10 let.

4) Resort BROADWAY – rekonstrukce a dostavba stávajícího hotelu Polonia – 2. etapa

Společnost Cimex chystá v následujících letech velkou investiční akci formou výstavby nového hotelového komplexu s názvem Broadway. Vybudován bude v areálu u hotelu Polonia.

Velkou otázkou bylo zásobování stavby. Jsou prakticky jen 2 možnosti - zásobovat stavbu z Hlavní ulice, nebo využít komunikaci pod radnicí. Zástupci investora tedy žádali město o povolení stavbu zásobovat touto cestou. Vzhledem k chystané rekonstrukci radnice vyvstalo několik otázek. Jednak panovala obava z prolínání obou staveb, což by na komunikaci kladlo vysoké nároky.

Dále byla na stole otázka statiky budovy radnice a v neposlední řadě nosnost opěrné zdi podél cesty, která není v současnosti v dostatečné kondici, aby snesla pojezd mnohatunových nákladních automobilů.

Na několika setkáních se zástupci investora jsme byli ujištěni o řešitelnosti všech těchto otázek. Hrubé práce na resortu Broadway by měly být u konce do 31.12.2021. V rámci rekonstrukce radnice můžeme do té doby provádět práce na opačné straně budovy a následně se přesunout na komunikaci užívanou investorem. Investor také slibuje vybavit budovu radnice řadou senzorů a během projektu průběžně monitorovat její stav. Případné škody bude samozřejmě sanovat na své náklady.

Opěrná zeď pod radnicí by musela být každopádně sanována v návaznosti na rekonstrukci samotné budovy radnice. Tím, že umožníme Cimexu cestu využívat, opraví opěrku sami a na své náklady. Nejedná se o sumu zanedbatelnou - předpokládá se s nákladem 5 - 6 mil. Kč, které tímto město ušetří. Rada města tedy vyslovila souhlas s využitím cesty investorem. Nyní bude sepsána kvalitní smlouva se všemi podmínkami, závazky a případnými postihy za její nedodržení.

přeji všem pěkný den

Ing. Martin Kalina, starosta města Mariánské Lázně

Usnesení rady

Tagy: Rada města, Mariánské Lázně, Starosta

 • Revitalizace parků

  Revitalizace parků

  V roce 2019 se dovršilo několikaleté snažení odboru životního prostředí o propojení parků skrze celé území Mariánských Lázní.

 • UNESCO – Rozvoj města

  UNESCO – Rozvoj města

  Mariánské Lázně dlouhodobě usilují o vstup do exkluzivní rodiny UNESCO.

 • Opravy sportovišť

  Opravy sportovišť

  Do městských sportovišť a dětských hřišť jsou každoročně investovány vysoké částky.

 • Opravy chodníků

  Opravy chodníků

  Na opravy chodníků se každoročně vyčleňuje část rozpočtové položky na opravy komunikací.

 • PaRo participativní rozpočet

  PaRo participativní rozpočet

  Participativní rozpočet je dobrým nástrojem pro zapojení občanů do dění ve městě a dává lidem možnost o části investic rozhodovat přímo.

 • Opravy silnic

  Opravy silnic

  Na opravy komunikací - tedy silnic a chodníků - se každoročně investují v Mariánských Lázních nemalé prostředky.

 • Opravy městských staveb

  Opravy městských staveb

  Ve vlastnictví města je v současnosti několik strategických objektů, které vyžadují větší rekonstrukce.

Piráti Mariánské Lázně