Rada města 22.1.2019

Vzhledem k tomu, že pan starosta odcestoval do Paříže podepsat dokumenty k UNESCO, tak jsem se ujmul jeho role zapisovatele a předkladatele poznámek z rady města. Komentáře a výběr tisků je subjektivní, pokud máte dotaz k jiným, položte jej do komentářů k původnímu příspěvku.

Schválil jsme umístění Parkurového hřiště a Skate parku, aby se mohlo začít s přípravou projektů.

Jistě si všimnete i tisku na změnu tarifních podmínek MHD, nebojte se, není to změna cen, pouze rozměrů zavazadel, tak aby rozměr odpovídal standardu v přepravě ostatních měst.

Co mě velmi potěšilo je naplňování jedné z části programového prohlášení a to jasnější vymezení fungování rady města a komisí. Odkazy na Jednací řády naleznete již brzy na stránkách města, každopádně jsme prosadili, aby komise na svých jednáních schvalovaly jednotlivé návrhy jmenovitě a také, aby každý, kdo má střet zájmů jej musel oznámit do zápisu. Nejdéle trvala diskuze jak přesně definovat střet zájmů člena komise, výsledná verze je taková, že má-li dotyčný nebo jeho rodinní příslušníci finanční nebo jiný prospěch z jeho rozhodnutí, měl by toto doplnit do zápisu jednání. Já snad skromně dodám, že v tom případě by se měl zdržet v hlasování, ale tuto volbu jsme ponechali na osobní morálce každého jednotlivého člena komise, jak k hlasování v tuto chvíli přistoupí. Co myslíte vy, měl by člen komise hlasovat pro příspěvek své organizaci, nebo už je to krok přes čáru?

Dále dnešní ráda obsahovala schválení rozpočtů jednotlivých městských organizací, Knihovna, Muzeum a také Domova pro seniory.

Případné dotazy na jednotlivé tisky viz printscreeny do diskuze pod příspěvek.

Josef Pavlovic, radní města Mariánské Lázně

Usnesení rady

Tagy: Rada města, Mariánské Lázně

Piráti Mariánské Lázně