Rada města 26.2.2019

Rada města tentokrát začala krátkým shrnutím posledních informací o výběrovém řízení na ředitele Domova pro seniory, které se konalo minulý týden. Jak jste si jistě všichni přečetli, oficiální vítězkou se stala paní Jana Roubalová, která nastoupí do DPS od 18. Března 2019.

👮‍♀️ Nákup potřebného vybavení Městské policii
👔 Kauza domu Leitner
👩‍🔧 Plánování rekonstrukce křižovatky u Dyleně
🚎 Dotace provozu MHD
🕴 Nový člen komise IT
📈 Ušetřené peníze v rozpočtu města

Nákup potřebného vybavení Městské policii

Nákup DDHM (drobný dlouhodobý hmotný majetek) - Městská policie, odsouhlasili jsme nákup vysílaček, tabletu a jednoho počítače pro městskou policii v rámci jejich plánovaného rozpočtu.

Kauza domu Leitner

Přehled soudních sporů, které město vede - zde nás potěšilo stanovisko NSS ke kauze domu Leitner, kdy NSS konstatoval, že rodina již byla částečně odškodněna v minulosti a je zapotřebí k tomuto přihlížet a neměl by jim tedy být vydán celý dům, ale nejspíš nějaká procentuální část (¾). Vrátil tedy rozsudek zpět ke krajskému soudu a budeme čekat, jak celá kauza dopadne.

Plánování rekonstrukce křižovatky u Dyleně

Objednali jsme projektovou dokumentaci pro rekonstrukci hlavní třídy, konkrétně křižovatky kolem Dyleně. Je to část města, která si zcela jistě rekonstrukci zaslouží. Jak by měla vypadat finální podoba se dozvíme během několika měsíců.

Dohoda s karlovarským krajem je taková, že město zajistí projektovou dokumentaci a Kraj poté zafinancuje vlastní rekonstrukci. Na Nás budou zbývat pouze chodníky, které opravu také potřebují.

Dotace provozu MHD

Proplacení prokazatelné ztráty z provozu MHD, tak zde se to vše projednávalo na zastupitelstvu a rada to jen finálně schválila.

Nový člen komise IT

Předposlední částí byla komise pro IT a elektronizaci veřejné správy, kde rezignoval Karel Nykles a místo něj byl zvolen Karel Warchalowský. Pevně věříme, že bude platným členem.

Ušetřené peníze v rozpočtu města

Poslední tisk se týkal zázemí sportovní haly, kde firma, která zakázku dělala původně, práce přerušila a místo ní jsme museli zajistit firmou jinou, která to za ně dodělá.

S původní firmou probíhá řešení ve věci smluvních pokut.

Potěšující informací je, že po sečtení vícenákladů a méněnákladů ušetří město na prováděných pracích téměř 110 000 Kč. Rada města tedy tímto tiskem vzala na vědomí vzniklé vícepráce a méněpráce a fakt, že po jejich vzájemném započtení dochází k úspoře.

Bc. Josef Pavlovic, radní města Mariánské Lázně

Usnesení rady

Tagy: Rada města, Mariánské Lázně

Nejčtenější zprávy

 • Revitalizace parků

  Revitalizace parků

  V roce 2019 se dovršilo několikaleté snažení odboru životního prostředí o propojení parků skrze celé území Mariánských Lázní.

 • UNESCO – Rozvoj města

  UNESCO – Rozvoj města

  Mariánské Lázně dlouhodobě usilují o vstup do exkluzivní rodiny UNESCO.

 • Opravy sportovišť

  Opravy sportovišť

  Do městských sportovišť a dětských hřišť jsou každoročně investovány vysoké částky.

 • Opravy chodníků

  Opravy chodníků

  Na opravy chodníků se každoročně vyčleňuje část rozpočtové položky na opravy komunikací.

 • PaRo participativní rozpočet

  PaRo participativní rozpočet

  Participativní rozpočet je dobrým nástrojem pro zapojení občanů do dění ve městě a dává lidem možnost o části investic rozhodovat přímo.

 • Opravy silnic

  Opravy silnic

  Na opravy komunikací - tedy silnic a chodníků - se každoročně investují v Mariánských Lázních nemalé prostředky.

 • Opravy městských staveb

  Opravy městských staveb

  Ve vlastnictví města je v současnosti několik strategických objektů, které vyžadují větší rekonstrukce.

 

Piráti Mariánské Lázně