Rada města 5.2.2019

Opět zveřejňuji jednání rady města, tentokrát z úterý 5.2.2019. Vybírám několik podle mě nejdůležitějších tisků, které blíže okomentuji. Pokud bude mít někdo dotaz k tiskům, které rozebírat nebudu, můžete se zeptat v komentářích u příspěvku dole.

1) Uzavření smlouvy o provozování farmářských trhů v r. 2019

Odbor majetku obdržel žádost Radka Aleše, jednatele firmy Trhy Aleš, spol. s r. o. o možnost provozování farmářských trhů i v roce 2019. Následně byly domluveny termíny konání trhů, a to od 02. 03. 2019 do 30. 11. 2019, každou sobotu.

Trhy se budou konat v centru města na pozemkové parcele města č. 18/6 k. ú. Mariánské Lázně – u objektu čp. 626 – Rybí restaurace a CUP VITAL. Rada vyslovila souhlas.

2) Služby pro rodinu, z.ú.

žádost o finanční příspěvek na činnost

Mezi zákonné povinnosti sociálně právní ochrany dětí patří uzavírání dohod s pěstouny o výkonu pěstounské péče. Vzhledem k tomu, že výše uvedený zákon také umožňuje tyto činnosti delegovat na pověřené organizace, tak SPOD zvolil tuto možnost a navázal spolupráci s pověřenou neziskovou organizací Služby pro rodinu z.ú. Z rozpočtu města je této organizaci pro rok 2019 věnováno 20 000 Kč.

3) Informativní zpráva

dotační možnost z programu Regenerace veřejných prostranství na sídlištích

Státní fond rozvoje bydlení plánuje v průběhu dubna 2019 vyhlásit výzvu k předkládání žádostí o dotaci z programu Regenerace veřejných prostranství na sídlištích. Z tohoto dotačního titulu by bylo možné realizovat záměr regenerace sídliště Plzeňská. Záměrem regenerace sídliště je vybudování nových parkovacích stání a obnova chodníků a komunikací. V současné době je již na záměr zpracovaná projektová dokumentace, která prochází schvalováním. Předpokládané náklady na projekt je 8 mil. Kč bez DPH a je možné čerpat dotaci ve výši 50% nákladů projektu, maximálně však do 6 mi. Kč (což je pro předpokládaný projekt dostačující, neboť 50% ceny projektu "dělá" v tomto případě 4 mil. Kč). Rada města vzala tuto informaci na vědomí a odbor investic a dotací po vypsání dotačního titulu přikročí k podání žádosti.

4) Poskytnutí dotací z FS

Komise sportu z fondu sportu v 1. kole doporučila zastupitelstvu města rozdělit mezi jednotlivé kluby a spolky částku celkem 3 784 700 Kč. Peníze půjdou na činnost, investice + opravy a na jednotlivé sportovní akce.

Ing. Martin Kalina, starosta města Mariánské Lázně

Usnesení rady

Tagy: Rada města, Mariánské Lázně, Starosta

 • Revitalizace parků

  Revitalizace parků

  V roce 2019 se dovršilo několikaleté snažení odboru životního prostředí o propojení parků skrze celé území Mariánských Lázní.

 • UNESCO – Rozvoj města

  UNESCO – Rozvoj města

  Mariánské Lázně dlouhodobě usilují o vstup do exkluzivní rodiny UNESCO.

 • Opravy sportovišť

  Opravy sportovišť

  Do městských sportovišť a dětských hřišť jsou každoročně investovány vysoké částky.

 • Opravy chodníků

  Opravy chodníků

  Na opravy chodníků se každoročně vyčleňuje část rozpočtové položky na opravy komunikací.

 • PaRo participativní rozpočet

  PaRo participativní rozpočet

  Participativní rozpočet je dobrým nástrojem pro zapojení občanů do dění ve městě a dává lidem možnost o části investic rozhodovat přímo.

 • Opravy silnic

  Opravy silnic

  Na opravy komunikací - tedy silnic a chodníků - se každoročně investují v Mariánských Lázních nemalé prostředky.

 • Opravy městských staveb

  Opravy městských staveb

  Ve vlastnictví města je v současnosti několik strategických objektů, které vyžadují větší rekonstrukce.

Piráti Mariánské Lázně