Schválený rozpočet v Mariánských Lázních pro rok 2020

383.624.760 korun. S takovým finančním objemem budou na příští rok hospodařit Mariánské Lázně. Zhruba celá pětina rozpočtu, 78 milionů korun, tvoří kapitálové výdaje, tedy investiční akce.  Návrh rozpočtu byl částečně podpořen i opozicí, pro návrh hlasovalo 16 zastupitelů. Nyní se na některé položky podívejme podrobněji.

Investiční akce

Největší investiční akce, která je ve fázi realizace, je první etapa rekonstrukce budovy Chopin. Konkrétně se jedná se o pravé křídlo objektu včetně vybudování výtahu. Po dokončení se počítá s multifunkčním využití. V příštím roce půjde do Chopinu 19 milionů korun.

Druhou nejvyšší položkou z investičního rozpočtu je zahájení rekonstrukce veřejného osvětlení a datové infrastruktury. Za 12 milionů korun je v roce 2020 naplánovaná kompletní výměna světel v Úšovicích.

Z dalších akcí je potřeba zmínit pokračující renovace domu seniorů (modernizace prádelny a rekonstrukce střechy), kde se pro příští rok počítá s částkou 4,1 milionů korun. Započne se také výstavba víceúčelového hřiště u ZŠ Vítězství v Hamrníkách, které umožní sportovní vyžití i obyvatelům této části města a děti ze ZŠ Jih se dočkají rekonstrukce velké tělocvičny. Sportovní nadšence jistě potěší rekonstrukce vzduchotechniky v městském bazénu a výměna povrchu v tenisové hale.

Z dopravních staveb je naplánována realizace rozšíření parkovacích ploch na sídlišti Plzeňská, kde dojde k navýšení o 57 parkovacích stání v této lokalitě. Také proběhne rekonstrukce páteřní pěší komunikace podél Úšovického potoka od Anglické ulice až k zahrádkářské osadě v Dobrovského ulici.

Asi netřeba nadále připomínat blížící se největší investiční akci města za poslední roky, kterou je rekonstrukce radnice. Na příští rok je v plánu financování zejména projektové dokumentace. Na konci by měla být funkční víceúčelová stavba, která se stane centrem společenského života města.

Další velké investiční akce (například revitalizace rybníka Velký Knížecí, rekonstrukce auly v ZŠ Jih, či výstavba startovacích bytů v objektu Taormína) jsou vázány na získání dotace a v případě jejích úspěšného získání bude ihned započato s přípravami na realizaci.

Běžné výdaje

Největší část rozpočtu je jako tradičně určena na příspěvky a neinvestiční dotace příspěvkovým organizacím, městským firmám, dalším kulturním a sportovním subjektům a na marketingové aktivity. Celkem se jedná o 103,57 milionů korun.

Z těch půjde tradičně největší část na dopravní obslužnost města, tedy na linky MHD, a to celých 17 milionů korun. Se stejnou sumou může počítat Domov důchodců, celkově si městské příspěvkové organizace (kromě zmíněného domova důchodců sem patří ještě školy, školky, ZUŠ, DDM, muzeum, knihovna, správa sportovišť) rozdělí 52,5 milionu korun.

Na kulturní aktivity se dohromady rozdělí 25,17 milionů korun, z čehož připadne 14 milionů symfonickému orchestru a sedm milionů půjde infocentru. V rozpočtu se počítá i s tradičními akcemi (Chopinův festival, Jazzové lázně, Marienbad film festival) a v rámci fondu kultury si menší akce a spolky se podělí o 1,3 miliony korun. Pro sportovní kluby je připravena částka pět milionů korun. Pro příští rok je pochopitelně nachystána i částka přes tři miliony korun na opravy sportovišť, úpravy běžeckých tratí i úpravy na Prelátu.

Nebude se šetřit ani na městské infrastruktuře, čistotě města nebo na městské policii. Město pochopitelně nezapomíná ani na podporu nemocnice. Na činnost pohotovosti pro příští rok se opět přispěje 3,6 miliony korun.

Kompletní schválený rozpočet 2020 na webu MUML.cz

Piráti Mariánské Lázně

 • Revitalizace parků

  Revitalizace parků

  V roce 2019 se dovršilo několikaleté snažení odboru životního prostředí o propojení parků skrze celé území Mariánských Lázní.

 • UNESCO – Rozvoj města

  UNESCO – Rozvoj města

  Mariánské Lázně dlouhodobě usilují o vstup do exkluzivní rodiny UNESCO.

 • Opravy sportovišť

  Opravy sportovišť

  Do městských sportovišť a dětských hřišť jsou každoročně investovány vysoké částky.

 • Opravy chodníků

  Opravy chodníků

  Na opravy chodníků se každoročně vyčleňuje část rozpočtové položky na opravy komunikací.

 • PaRo participativní rozpočet

  PaRo participativní rozpočet

  Participativní rozpočet je dobrým nástrojem pro zapojení občanů do dění ve městě a dává lidem možnost o části investic rozhodovat přímo.

 • Opravy silnic

  Opravy silnic

  Na opravy komunikací - tedy silnic a chodníků - se každoročně investují v Mariánských Lázních nemalé prostředky.

 • Opravy městských staveb

  Opravy městských staveb

  Ve vlastnictví města je v současnosti několik strategických objektů, které vyžadují větší rekonstrukce.

 

Piráti Mariánské Lázně