8. zastupitelstvo města: rozpočtu se daří, začínáme opravu domu Chopin, další peníze do oprav komunikací…

V pondělí 16.9.2019 jsme na zastupitelstvu města projednávali celkem 34 tisků. Opět máme pro vás spoustu zajímavých informací. Projednávala se informativní zpráva o hospodaření města v 1. pololetí roku 2019, pořízení nové informační výsledkové tabule pro městské sportoviště, rekonstrukce domu Chopin, dodatečné finance na opravy komunikací, vypracování projektových dokumentací na nové zastávky MHD a nové chodníky, aktualizace obecně závazné vyhlášky o odpadech nebo projekt regenerace sídliště Plzeňská.

Více se dočtete v našem reportu.

Pokračovat ve čtení

32. + 33. Rada města: nový orientační systém ve městě bude do konce října

Ve dnech 23. 7. a 6. 8. 2019 se konaly další, v pořadí 32. a 33., rady města a z nich Vám přinášíme pravidelný souhrn těch nejdůležitějších tisků. Asi nejzásadnější pro obyvatele města je informace o pořízení a instalaci směrových značek pro pěší a pro motoristy. Po vyjednávání se zástupci Royal Golf Club Mariánské Lázně z. s. byl na radě města také schválen dodatek k pachtovní smlouvě, díky kterému do městského rozpočtu dorazí další peníze. Chystá se vybudování posledního úseku cyklomagistrály v Mariánských Lázních mezi hotelem Cristal a Chebskou křižovatkou - rada města souhlasila s doporučeným řešením, společnou stezkou pro chodce a cyklisty dle studie od Ing. Jiřího Oboznenka a s jeho rozpracováním v dalších stupních projektové dokumentace. Bylo také dokončeno grantové řízení - ML Vánoční trh 2019. Nakonec se naštěstí podařilo jednoho organizátora k jejich pořádání zlákat, takže o Vánoční trhy v roce 2019 lidé nepřijdou. Město podporuje dlouhou řadu akcí a jednou z nich je také pravidelný Festival jablek, který se bude v letošním roce konat 13. října. Pro aktuální ročník jsme z fondu cestovního ruchu uvolnili finance na doprovodnou hudební produkci v rámci festivalu. A došlo také na souhlas s uzavřením podnájemní smlouvy, jejímž předmětem je podnájem NP v ul. Bezejmenná, č.p. 698. Že nevíte, co si pod tím představit? Myslím, že slovní spojení “čistírna oděvů Apolenna“ bude v tomto případě vševysvětlující. Paní Sýkorová po dlouhém pátrání našla svou nástupkyni, a tak se na podzim bude čistírna znovu otevírat. V tomto případě Nám bylo potěšením s podnájemní smlouvou souhlasit.

👉 pořízení a instalace směrových značek pro pěší a pro motoristy
👉 dodatek k pachtovní smlouvě - Royal Golf Club Mariánské Lázně z. s.
👉 vybudování posledního úseku cyklomagistrály – rozpracování projektové dokumentace
👉 grantové řízení - ML Vánoční trh 2019
👉 Festival jablek – příspěvek z fondu cestovního ruchu
👉 čistírna oděvů Apolenna bude opět otevíra

Pokračovat ve čtení

30. Rada města: další porce oprav silnic odsouhlasena

Dne 9. 7. 2019 se konala další rada města a z ní Vám přinášíme pravidelný souhrn těch nejdůležitějších tisků. Asi nejdůležitější pro obyvatele města je informace o další porci plánovaných oprav a rekonstrukcí místních komunikací. Obdrželi jsme ale také některé další dotace na projekty realizované městem (částečná rekonstrukce domu Chopin, dotace z Programu péče o krajinu, dotace na obnovu Městské knihovny ML). Došlo také na nebytové prostory – u jednoho jsme schvalovali změnu účelu a u druhého jsme, bohužel, obdrželi žádost o ukončení nájmu.

👉 Opravy místních komunikací tryskovou metodou
👉 dotace na projekty realizované městem
👉 NP Hlavní 159 - změna předmětu činnosti
👉 NP Poštovní 56,57 - výpověď nájmu nebytových prostor

Pokračovat ve čtení

29. Rada města: Harmonogram oprav komunikací a chodníků

Dne 2. 7. 2019 se konala další rada města a z ní Vám přinášíme pravidelný souhrn těch nejdůležitějších tisků. Asi nejdůležitější pro obyvatele města je informace o časovém harmonogramu plánovaných oprav a rekonstrukcí místních komunikací. Vedle toho se ale schvalovala celá řada dalších důležitých tisků.

👉 dotace pro Správu městských sportovišť
👉 harmonogram oprav komunikací a chodníků
👉 NP Hlavní 269 - žádost o blokování pronájmu prostor pro dětskou skupinu
👉 "Láznění" tento rok opět na centrálním parkovišti

Pokračovat ve čtení

7. zastupitelstvo města: Propojka mezi Chebskou a Husovou ulicí je na spadnutí

V úterý 25.6.2019 jsme na zastupitelstvu města projednávali celkem 25 tisků. Opět máme pro vás spoustu zajímavých informací. Projednávala se výstavba silnice mezi Chebskou a Husovou ulicí, obnova tůně pod Anglickou ulicí nebo smlouva o spolupráci se Západočeskou univerzitou v Plzni. Zastupitelstvo bylo také informováno o obdržení dotace na modernizaci informačního systému radnice města ve výši téměř 6 milionů korun a společně jsme schválili zřízení služby mobilního rozhlasu, která dál podpoří naši snahu o maximální informovanost občanů o dění ve městě. Rokovali jsme také o vyvěšení záměru prodeje budovy radnice, o kterou projevil zájem investor, který chystá v našem městě velký projekt za více než miliardu korun.

Více se dočtete v našem reportu.

Pokračovat ve čtení

27. a 28. Rada města: Oprava asfaltových a dlážděných chodníků v Mariánských Lázních

Ve dnech 11. 6. 2019 a 18.6.2019 se konaly další rady města a z nich Vám přinášíme pravidelný souhrn těch nejdůležitějších tisků.

👉 Parkourové hřiště Mariánské Lázně - výběr dodavatele
👉 Víceúčelové sportovní hřiště pro ZŠ Vítězství
👉 Oprava asfaltových a dlážděných chodníků v Mariánských Lázních
👉 Kamerový systém - Kladská
👉Přehled očekávaných příchozích plateb z dotace v roce 2019 a 2020

Pokračovat ve čtení

Nejčtenější zprávy

 • Revitalizace parků

  Revitalizace parků

  V roce 2019 se dovršilo několikaleté snažení odboru životního prostředí o propojení parků skrze celé území Mariánských Lázní.

 • UNESCO – Rozvoj města

  UNESCO – Rozvoj města

  Mariánské Lázně dlouhodobě usilují o vstup do exkluzivní rodiny UNESCO.

 • Opravy sportovišť

  Opravy sportovišť

  Do městských sportovišť a dětských hřišť jsou každoročně investovány vysoké částky.

 • Opravy chodníků

  Opravy chodníků

  Na opravy chodníků se každoročně vyčleňuje část rozpočtové položky na opravy komunikací.

 • PaRo participativní rozpočet

  PaRo participativní rozpočet

  Participativní rozpočet je dobrým nástrojem pro zapojení občanů do dění ve městě a dává lidem možnost o části investic rozhodovat přímo.

 • Opravy silnic

  Opravy silnic

  Na opravy komunikací - tedy silnic a chodníků - se každoročně investují v Mariánských Lázních nemalé prostředky.

 • Opravy městských staveb

  Opravy městských staveb

  Ve vlastnictví města je v současnosti několik strategických objektů, které vyžadují větší rekonstrukce.

 

Piráti Mariánské Lázně