Hej, ty vole, jdi si dělat bordel domů, tady na tebe nikdo není zvědavej

V nedávné době se na sociálních sítích objevilo hodnocení kvality života v obcích, ve kterých byly hodnoceny i Mariánské Lázně a bohužel jsme v celorepublikovém hodnocení nedopadli moc dobře. Ovšem záleží na úhlu pohledu a také na kritériích hodnocení. Když se na výsledek podíváme jiným pohledem zjistíme, že to bohužel není problém jen Mariánských Lázní, ale že je to problém celého Karlovarského kraje. Naopak v Karlovarském kraji jsme na tom ještě celkem dobře viz pěkné třetí  místo v žebříčku.

Pokračovat ve čtení

48. – 52. Rada města: příjem dotaci, dětská skupina, příprava parcelací a další

V prosinci roku 2019 a na začátku roku letošního se konaly další rady města a z nich Vám přinášíme pravidelný souhrn těch nejdůležitějších tisků.

👉 Kamerový bod parkoviště Vora
👉 Zapojení neinv. dotace na nákup domácích kompostérů ve výši 968 tisíc korun
👉 Zapojení investiční dotace na „Vybudování nového inf. značení města a okolí ML“
👉 odchyt toulavých koček - smlouva o výpůjčce klecí a rukavic
👉 farmářské trhy 2020
👉 ředitel ZŠ Vítězství – prodloužení funkčního období
👉 zřízení dětské skupiny - RKC Domeček
👉 NP Hlavní 259 - pronájem NP
👉 projektové dokumentace na zástavby lokalit Hamrníky a U Pily rodinnými domy

Pokračovat ve čtení

Schválený rozpočet v Mariánských Lázních pro rok 2020

383.624.760 korun. S takovým finančním objemem budou na příští rok hospodařit Mariánské Lázně. Zhruba celá pětina rozpočtu, 78 milionů korun, tvoří kapitálové výdaje, tedy investiční akce.  Návrh rozpočtu byl částečně podpořen i opozicí, pro návrh hlasovalo 16 zastupitelů. Nyní se na některé položky podívejme podrobněji.

Pokračovat ve čtení

42. až 47. Rada města: čekání na ovocný sad a mnoho dalšího...

V měsících říjnu a listopadu se konaly další, v pořadí 42. až 47., rady města a z nich Vám přinášíme pravidelný souhrn těch nejdůležitějších tisků. Je opravdu o čem psát.

👉 Komunitní ovocný sad v Mariánských Lázních – podání žádosti o dotaci
👉 Studie proveditelnosti - Rekonstrukce radnice na Obecní dům
👉 Dodatek ke smlouvě o svozu tříděného odpadu a ke smlouvě o SDO
👉 NP Franze Kafky - výpůjčka RKC Domeček
👉 Instalace sochy "Letící dívka"
👉 projekt „Pořízení informační výsledkové tabule do sportovní haly v Mariánských Lázních“ – krajská dotace
👉 Domov pro seniory Mariánské Lázně - modernizace prádelny
👉„Zimní stadion Mariánské Lázně – rekonstrukce chladící desky a technologie chlazení - závěrečný souhrn

Pokračovat ve čtení

34. až 41. Rada města: nový kamerový systém již v roce 2020

V měsíci září a v první polovině října se konalo několik dalších jednání rady města a z nich Vám přinášíme pravidelný souhrn těch nejdůležitějších tisků.

👉 Okružní křižovatka Plzeňská – Polní – Ke Kasárnům, Mariánské Lázně – PD
👉 Fond kultury – 1. kolo 2020
👉 nový nájemce v městském nebytovém prostoru Chebská, č.p. 492 (Lloyd)
👉 stánky na ul. Promenáda města Bad Homburgu mají zelenou i pro příští rok
👉 parkourové hřiště pod správou městských sportovišť
👉 Vybudování městského dohlížecího kamerového systému na území města Mariánské Lázně

Pokračovat ve čtení

Nejčtenější zprávy

 • Revitalizace parků

  Revitalizace parků

  V roce 2019 se dovršilo několikaleté snažení odboru životního prostředí o propojení parků skrze celé území Mariánských Lázní.

 • UNESCO – Rozvoj města

  UNESCO – Rozvoj města

  Mariánské Lázně dlouhodobě usilují o vstup do exkluzivní rodiny UNESCO.

 • Opravy sportovišť

  Opravy sportovišť

  Do městských sportovišť a dětských hřišť jsou každoročně investovány vysoké částky.

 • Opravy chodníků

  Opravy chodníků

  Na opravy chodníků se každoročně vyčleňuje část rozpočtové položky na opravy komunikací.

 • PaRo participativní rozpočet

  PaRo participativní rozpočet

  Participativní rozpočet je dobrým nástrojem pro zapojení občanů do dění ve městě a dává lidem možnost o části investic rozhodovat přímo.

 • Opravy silnic

  Opravy silnic

  Na opravy komunikací - tedy silnic a chodníků - se každoročně investují v Mariánských Lázních nemalé prostředky.

 • Opravy městských staveb

  Opravy městských staveb

  Ve vlastnictví města je v současnosti několik strategických objektů, které vyžadují větší rekonstrukce.

 

Piráti Mariánské Lázně