Rekonstrukce domu Chopin

Rekonstrukce městského domu Chopin je, co do objemu financí, naší největší investicí v tomto volebním období. Celkem na opravy této krásné budovy dáváme 90 mil. Kč. Zároveň je také naším největším dotačním úspěchem, protože přes 41 mil. Kč se nám podařilo na tuto akci získat z dotačních titulů.

Na Chopinu se intenzivně pracuje již od minulého roku a předpokládaný konec stavebních prací je v únoru 2023. Následovat bude už jen vnitřní vybavení a objekt znovu ožije. Zpátky se bude stěhovat městské infocentrum, ale například také chopinova společnost. K dispozici budou také divadelní scény pro menší představení a spousta prostoru pro spolky a zájmová sdružení z Mariánských Lázní. To bylo od začátku naším záměrem a také podmínkou dotačního titulu.

V budoucnu počítáme navíc s tím, že v Chopinu budeme provozovat kavárnu. S tím ale musíme nějakou dobu počkat. Podmínkou dotačního titulu totiž je, že po dobu udržitelnosti (5 let) nesmí být ve zrekonstruované budově provozován komerční provoz.

Nejnovější příspěvky…