S dotacemi to umíme

Lázeňské město má hodně běžných výdajů, které jiná města podobné velikosti nemají. Ze státního rozpočtu žádné peníze navíc za to, že jste turistickým centrem, nedostanete. Výběr ubytovacích poplatků peníze do městské kasy přináší, ale rozhodně nedokážou držet krok s běžnými výdaji spojenými se speciálním charakterem města. Na investice tedy nezbývá tolik peněz, kolik bychom si všichni přáli.

I přes to všechno šlo za poslední 4 roky, kdy Piráti vedli Mariánské Lázně, do investic ohromné množství peněz. Šlo o více než 200 000 000 Kč. Přitom se město nijak nezadlužilo a Piráti od roku 2014, kdy převzali vedení Mariánských Lázní, dokonce dokázali zvýšit rezervní fond města o 50 000 000 Kč.

A jak jsme to tedy dokázali? Díky kvalitní práci úředníků na radnici a naší úspěšnosti při hledání a podávání žádostí o dotace na jednotlivé akce.

Za poslední 4 roky se nám podařilo na dotacích získat přímo na městě 90 000 000 Kč. Každá takto získaná koruna se dříve nebo později do městské kasy vrátí a může být opět použita pro další rozvoj Mariánských Lázní.

A jaké že akce jsme pomocí dotací byli schopni rozjet a dotáhnout do zdárného konce? Je jich přes tři desítky a vyjmenovat všechny by nějakou dobu trvalo. Zmíníme tedy jen ty největší nebo nejdůležitější:

  1. Rekonstrukce chlazení zimního stadionu v Mariánských Lázních (Operační program životní prostředí) – určitě si mnozí z Vás ještě vzpomenou na starý systém na zimním stadionu. Na nerovný led a neustálý zápach čpavku, který byl využíván pro chlazení a měl nepěkný zvyk ze stadionu unikat. To se pod pirátským vedením radnice změnilo a došlo ke kompletní rekonstrukci ledové plochy a celého technického zázemí. Dotace na tuto akci činila 19.562.969,38 Kč.
  2. Rekonstrukce školních dílen na základní škole Úšovice v Mariánských Lázních (Integrovaný regionální operační program) – zkuste se zeptat dětí, které mají dílny, jak to vypadá v těch na základní škole v Úšovicích. Nejmodernější vybavení, kompletně zrekonstruovaná budova a ideální prostředí pro výuku odborných dílen. Těžko bychom mohli realizaci tak velkoryse zvládnout bez dotace, která činila 13 049 085,60 Kč
  3. Rozvoj odborného vzdělávání na základní škole Úšovice a modernizace multimediální učebny na ZŠ Vítězství Mariánské Lázně (místní akční skupina 21) – v loňském roce došlo k modernizaci učeben na základních školách v Úšovicích a v Hamrníkách. Multimediální učebny, učebna přírodopisu včetně odborného vybavení. To vše bylo pořízeno téměř za hubičku. Vše díky našemu úspěchu při žádosti o dotace. Ty činily na rozvoj našich škol 3 600 500 Kč.
  4. Senior taxi (Program „Senior expres“) – nesoustředíme se jen na mnohamilionové dotace. Snažíme se ušetřit městu každou možnou korunu. To se nám podařilo také u rozjezdu Senior taxi, o které se svého času zasloužil pan starosta Petr Třešňák z Pirátské strany. Automobil byl pořízen díky dotaci 250 000 Kč a jsme pyšní na to, že poskytuje služby lidem z Mariánek.
  5. Rekonstrukce objektu dům Chopin – ten největší úspěch jsme ve výčtu nechali na závěr. Město již od loňského roku opravuje dům Chopin na hlavní třídě. Je to historicky velmi důležitá budova a její rekonstrukce byla nutná. Cesta za dotací v tomto případě nebyla vůbec jednoduchá, ale nakonec se zadařilo a polovinu nákladů můžeme tedy sanovat z cizích zdrojů. Dotace na tuto investiční akci činí 41.435.292,60 Kč.

A když je řeč o dotacích, musíme zmínit také MHD s novými trolejbusy a měnírnou. Na pořízení nových trolejbusů a kompletní rekonstrukci měnírny se podařilo Městské dopravě Mariánské Lázně získat na dotacích více než 100 000 000 Kč. Bez nich by již trolejbusy po městě nejezdily.

Také zde hraje město významnou roli. Byť byl žadatelem o dotace dopravní podnik, bez spolupráce s městem by si obměnu vozového parku dovolit rozhodně nemohl. Jde o dotovanou službu a město ročně přispívá na provoz MHD 20 mil. Kč. A právě z těchto peněz se splácí úvěr, který si dopravní podnik bral na proplacení té části nákladů na trolejbusy, které dotace nepokrývala.

Sečteno a podtrženo, zjednodušeno a ověřeno – za poslední 4 roky se pod pirátskou vlajkou podařilo do města Mariánské Lázně stáhnout na dotacích 200 000 000 Kč. V tomto trendu hodláme jednoznačně pokračovat a už vyhlížíme nové dotace na rekonstrukce škol, veřejného osvětlení, budov ve vlastnictví města a na budování nových vodních ploch a krásných parků.

Nejnovější příspěvky…