42. až 47. Rada města: čekání na ovocný sad a mnoho dalšího...

V měsících říjnu a listopadu se konaly další, v pořadí 42. až 47., rady města a z nich Vám přinášíme pravidelný souhrn těch nejdůležitějších tisků. Je opravdu o čem psát.

👉 Komunitní ovocný sad v Mariánských Lázních – podání žádosti o dotaci
👉 Studie proveditelnosti - Rekonstrukce radnice na Obecní dům
👉 Dodatek ke smlouvě o svozu tříděného odpadu a ke smlouvě o SDO
👉 NP Franze Kafky - výpůjčka RKC Domeček
👉 Instalace sochy "Letící dívka"
👉 projekt „Pořízení informační výsledkové tabule do sportovní haly v Mariánských Lázních“ – krajská dotace
👉 Domov pro seniory Mariánské Lázně - modernizace prádelny
👉„Zimní stadion Mariánské Lázně – rekonstrukce chladící desky a technologie chlazení - závěrečný souhrn

Pokračovat ve čtení

34. až 41. Rada města: nový kamerový systém již v roce 2020

V měsíci září a v první polovině října se konalo několik dalších jednání rady města a z nich Vám přinášíme pravidelný souhrn těch nejdůležitějších tisků.

👉 Okružní křižovatka Plzeňská – Polní – Ke Kasárnům, Mariánské Lázně – PD
👉 Fond kultury – 1. kolo 2020
👉 nový nájemce v městském nebytovém prostoru Chebská, č.p. 492 (Lloyd)
👉 stánky na ul. Promenáda města Bad Homburgu mají zelenou i pro příští rok
👉 parkourové hřiště pod správou městských sportovišť
👉 Vybudování městského dohlížecího kamerového systému na území města Mariánské Lázně

Pokračovat ve čtení

8. zastupitelstvo města: rozpočtu se daří, začínáme opravu domu Chopin, další peníze do oprav komunikací…

V pondělí 16.9.2019 jsme na zastupitelstvu města projednávali celkem 34 tisků. Opět máme pro vás spoustu zajímavých informací. Projednávala se informativní zpráva o hospodaření města v 1. pololetí roku 2019, pořízení nové informační výsledkové tabule pro městské sportoviště, rekonstrukce domu Chopin, dodatečné finance na opravy komunikací, vypracování projektových dokumentací na nové zastávky MHD a nové chodníky, aktualizace obecně závazné vyhlášky o odpadech nebo projekt regenerace sídliště Plzeňská.

Více se dočtete v našem reportu.

Pokračovat ve čtení

32. + 33. Rada města: nový orientační systém ve městě bude do konce října

Ve dnech 23. 7. a 6. 8. 2019 se konaly další, v pořadí 32. a 33., rady města a z nich Vám přinášíme pravidelný souhrn těch nejdůležitějších tisků. Asi nejzásadnější pro obyvatele města je informace o pořízení a instalaci směrových značek pro pěší a pro motoristy. Po vyjednávání se zástupci Royal Golf Club Mariánské Lázně z. s. byl na radě města také schválen dodatek k pachtovní smlouvě, díky kterému do městského rozpočtu dorazí další peníze. Chystá se vybudování posledního úseku cyklomagistrály v Mariánských Lázních mezi hotelem Cristal a Chebskou křižovatkou - rada města souhlasila s doporučeným řešením, společnou stezkou pro chodce a cyklisty dle studie od Ing. Jiřího Oboznenka a s jeho rozpracováním v dalších stupních projektové dokumentace. Bylo také dokončeno grantové řízení - ML Vánoční trh 2019. Nakonec se naštěstí podařilo jednoho organizátora k jejich pořádání zlákat, takže o Vánoční trhy v roce 2019 lidé nepřijdou. Město podporuje dlouhou řadu akcí a jednou z nich je také pravidelný Festival jablek, který se bude v letošním roce konat 13. října. Pro aktuální ročník jsme z fondu cestovního ruchu uvolnili finance na doprovodnou hudební produkci v rámci festivalu. A došlo také na souhlas s uzavřením podnájemní smlouvy, jejímž předmětem je podnájem NP v ul. Bezejmenná, č.p. 698. Že nevíte, co si pod tím představit? Myslím, že slovní spojení “čistírna oděvů Apolenna“ bude v tomto případě vševysvětlující. Paní Sýkorová po dlouhém pátrání našla svou nástupkyni, a tak se na podzim bude čistírna znovu otevírat. V tomto případě Nám bylo potěšením s podnájemní smlouvou souhlasit.

👉 pořízení a instalace směrových značek pro pěší a pro motoristy
👉 dodatek k pachtovní smlouvě - Royal Golf Club Mariánské Lázně z. s.
👉 vybudování posledního úseku cyklomagistrály – rozpracování projektové dokumentace
👉 grantové řízení - ML Vánoční trh 2019
👉 Festival jablek – příspěvek z fondu cestovního ruchu
👉 čistírna oděvů Apolenna bude opět otevíra

Pokračovat ve čtení

30. Rada města: další porce oprav silnic odsouhlasena

Dne 9. 7. 2019 se konala další rada města a z ní Vám přinášíme pravidelný souhrn těch nejdůležitějších tisků. Asi nejdůležitější pro obyvatele města je informace o další porci plánovaných oprav a rekonstrukcí místních komunikací. Obdrželi jsme ale také některé další dotace na projekty realizované městem (částečná rekonstrukce domu Chopin, dotace z Programu péče o krajinu, dotace na obnovu Městské knihovny ML). Došlo také na nebytové prostory – u jednoho jsme schvalovali změnu účelu a u druhého jsme, bohužel, obdrželi žádost o ukončení nájmu.

👉 Opravy místních komunikací tryskovou metodou
👉 dotace na projekty realizované městem
👉 NP Hlavní 159 - změna předmětu činnosti
👉 NP Poštovní 56,57 - výpověď nájmu nebytových prostor

Pokračovat ve čtení

Nejčtenější zprávy

 • Revitalizace parků

  Revitalizace parků

  V roce 2019 se dovršilo několikaleté snažení odboru životního prostředí o propojení parků skrze celé území Mariánských Lázní.

 • UNESCO – Rozvoj města

  UNESCO – Rozvoj města

  Mariánské Lázně dlouhodobě usilují o vstup do exkluzivní rodiny UNESCO.

 • Opravy sportovišť

  Opravy sportovišť

  Do městských sportovišť a dětských hřišť jsou každoročně investovány vysoké částky.

 • Opravy chodníků

  Opravy chodníků

  Na opravy chodníků se každoročně vyčleňuje část rozpočtové položky na opravy komunikací.

 • PaRo participativní rozpočet

  PaRo participativní rozpočet

  Participativní rozpočet je dobrým nástrojem pro zapojení občanů do dění ve městě a dává lidem možnost o části investic rozhodovat přímo.

 • Opravy silnic

  Opravy silnic

  Na opravy komunikací - tedy silnic a chodníků - se každoročně investují v Mariánských Lázních nemalé prostředky.

 • Opravy městských staveb

  Opravy městských staveb

  Ve vlastnictví města je v současnosti několik strategických objektů, které vyžadují větší rekonstrukce.

 

Piráti Mariánské Lázně