Reakce na článek: Piráti zazdili veřejné záchody

V bulvárním deníku Karlovarky vyšel článek o posledním zastupitelstvu a tak si dovolíme uvést na správnou míru  jeho jednotlivé části.

Na toaletu si odskočíme do komunitního centra?

Rodinné a komunitní centrum Domeček je významným poskytovatelem možností trávení volného času pro všechny rodiče a jejich děti.

Rádi bychom také uvedli, že to není firma, ale nezisková organizace, podobně jako je třeba klub důchodců, který dostává roční podporu ve výši 400.000 Kč. Jednou ze součástí programového prohlášení naší koalice je i podpora rodin a dětí. Je proto logické, že jsme podpořili komunitní centrum věnující se práci s rodinami a jejich dětmi.

Peníze ve výši 60.000 Kč šly z těchto zdrojů:

  • 10.000 Kč - rozpočtová položka v sociálních službách
  • 30.000 Kč - reprezentativní fond pana starosty
  • 20.000 Kč - snížení položky provozu veřejných záchodků

Zde byla v rozpočtu alokována částka 790.000 Kč. Pevně věříme, že za 770.000 Kč se veřejné záchodky dají provozovat stejně kvalitně jako za 790.000 Kč. V roce 2018 byla tato částka 650.000 Kč, její navýšení tedy i tak považujeme za dostatečné.

Jistě bylo možné i sáhnout do rezervních fondů města, ale raději hledáme provozní úspory než sahat na peníze, které jsou připravené na dotační tituly.

Zase ty trolejbusy

V diskuzi na facebooku je poměrně snadné vytrhávat z kontextu jednotlivé výroky a dosazovat si do nich to, co člověk právě chce.

Pan Jadlovský napsal, že se o dotaci jedná. Neuváděl žádné časové souvislosti, kdy, kde a kdo. Uvedl pouze obecně na dotaz p. Hurajčíka, že tak jedná starosta a jeho podřízení. Pana starostu informovala paní hejtmanka o možnosti znovuotevření dotačního titulu na setkání u příležitosti zahájení vysílání Českého rozhlasu KV.

O dotaci se žádalo v předchozích letech z programu IROP, kdy jsme bohužel neuspěli z důvodu, že jsme nedostali body za poškozené životní prostředí (protože to tu nemáme) a tím pádem jsme zůstali “pod čarou”. Nyní se rýsuje šance, že by tato dotace byla doplněna z fondu Restart či právě navýšením programu IROP a je potřeba vyčkat na tyto změny.

Jistě nesmíme zapomenout ani na roli pana Hurajčíka, který se jako krajský radní pro dopravu stará z titulu své funkce nejen o Mariánské Lázně a snaží se, aby tato dotace byla přidělena i našemu městu. Na toho pan Jadlovský ve svém komentáři zapomněl a na zastupitelstvu se mu za to také omluvil. Jeho činnost na kraji je v tomto směru jistě důležitá.

Jak se starosta Kalina málem připravil o privilegium svolávat zastupitelstvo

Na zastupitelstvu byl opravdu schválen tisk, který určuje termíny zastupitelstev.

Jak pan starosta podotkl, je to tisk převážně informativní neboť svolávat zastupitelstva je v plné kompetenci starosty města a tak tento tisk slouží hlavně zastupitelům, aby si mohli naplánovat svůj čas a být připraveni na konkrétní zastupitelstvo.

Není neobvyklé svolat během prázdnin mimořádné zastupitelstvo jakmile je dost tisků, které musí být řešeny a nesnesou odkladu.

Jsme transparentní a dodržujeme pravidla

Zde je v článku vyslovená lež - sankce se nezrušila, pan Jadlovský svůj návrh o opakovaném hlasování nakonec stáhnul do příštího zastupitelstva, kdy na žádost opozice bude tisk doplněn o další fakta.

Argumentem o kterém se nepovedlo přesvědčit opozici, bylo, že v prosinci hlasovali o odpuštění jinému dlužníkovi souhlasem, ale vůči tomuto tisku byli kritičtí. Rádi bychom zastávali pravidlo měřit všem stejným metrem a mít možnost posoudit vážnost provinění a dle toho poté řešit potenciální potrestání viníka.

Marienbad film festival dodal vyúčtování pozdě. Omluvil se. Akce proběhla, náklady, které byly placeny z dotace opravdu byly reálné. Tento festival byl již 3. ročník a postupně nabírá na významu z hlediska hostů i občanů našeho města.

Vedení města si uvědomuje náročnost budování festivalu od začátku a odspodu a tak nám přišlo vstřícné, odpustit pokutu za pozdní dodání podkladů vzhledem k prvotnímu, formálnímu a ihned napravenému pochybení tak jako v předchozích případech.

Kdyby zde bylo jiné vážnější pochybení, tak by naše vstřícnost taková nebyla, ale upřímně - kdo z vás organizoval větší akci se spoustou promítání, stovkami hostů, financování ze svých zdrojů, městských, krajských a byl schopen uzavřít všechno včas a perfektně? Vyúčtování jsme dostali v pořádku, jen nebyl splněn termín.

Opozice trvala na tom, aby byl Film festival potrestán. Nebudou tím však spíše potrestáni občané a návštěvníci našeho města?

Zdroj článku Karlovarky.cz http://karlovarky.cz/marianske-lazne-pirati-zazdili-verejne-zachody/

Pokud hledáte pravidelný zdroj informací přihlašte se k odběru novinek na našem FB profilu https://www.facebook.com/PiratiML/

Tagy: Mýty a fakta, Karlovarky, Hoax

 

Piráti Mariánské Lázně