Souhlas se zpracováním osobních údajů – newsletter

Uděluji tímto výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů pro:

Správce osobních údajů: Česká pirátská strana, se sídlem Na Moráni 360/3, 128 00 Praha 2 , IČ: 71339698, zapsaný v Rejstříku politických stran a politických hnutí České republiky od 17. 6. 2009.

web: https://www.piratiml.cz/
e-mail: info@piratiml.cz
kontaktní osoba: Lukáš Jadlovský, tel.č.: 608 770 133 (dále jen „správce“).

Vaše osobní údaje se shromažďují a zpracovávají pro účely přímého marketingu (např. zasílání aktuálních informací a akcí)

Vaše osobní údaje budeme na základě přihlášení k odběru newsletteru/novinek zpracovávat v následujícím rozsahu: křestní jméno, e-mailová adresa

Správce bude vaše osobní údaje zpracovávat v souvislosti s přímým marketingem po dobu 5 let od okamžiku elektronické registrace, popř. do doby odvolání tohoto souhlasu. 

Máte právo svůj souhlas související s ochranou údajů kdykoli s budoucí účinností odvolat prostřednictvím emailu na info@piratiml.cz nebo odhlášením přímo v doručeném emailu. 

Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování osobních údajů, které správce zpracovává na základě jiného právního základu, než je Vámi udělený souhlas.

Dále máte právo:

  • Požadovat po nás informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme
  • Požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů
  • Vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit
  • Požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů
  • Můžete kdykoliv podat stížnost týkající se zpracování vašich osobních údajů nebo neplnění povinností správce plynoucích z GDPR k dozorovému úřadu

Dozorovým úřadem je v ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

Poskytnutí souhlasu je dobrovolné. Současně touto cestou dáváte výslovný souhlas k zasílání výše uvedených informací formou přímého marketingu. 

Upozorňujeme, že pokud nám souhlas se zpracováním a správou Vašich osobních údajů neposkytnete, nebudeme Vám moci zasílat newslettery a další výše uvedené informace, k jejichž odběru se registrujete. Je tedy zcela na Vašem svobodném uvážení, zda tyto obchodní informace chcete elektronicky přijímat. 

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé: ECOMAIL.CZ, s.r.o. (provozovatel Ecomail.cz) – Praha 4, ČR