Podpora kultury

Piráti podporují kulturu

…Zahájení lázeňské sezóny, Láznění, Mariánský fest, Festival vína, Lázeňský food festival, festival pouličních umělců Movomal, Mariánský podzim, Jazzové lázně, Minikok, hudba u Lesního pramene… a mnoho dalších akcí v našem krásném městě vzniklo a proběhlo za významné finanční podpory vedení města. Každý rok jdou miliony korun na provoz našeho městského divadla, knihovny a muzea, kde se koná řada představení, výstav a přednášek.

Kultura a její transparentní financování  je jedna z našich priorit. Jsme hrdí na to, že se v Mariánských Lázních podaří každý rok uspořádat přes sto kulturních akcí pro všechny věkové kategorie.

Už na začátku našeho pirátského působení v Mariánských Lázních jsme zavedli jasná pravidla pro rozdělování peněz na kulturní akce. Z předchozího chaotického rozdávání peněz jsme udělali transparentní záležitost.

Město má fond kultury, kde o finanční podporu na kulturní akci může žádat každý obyvatel města a to za přesně daných pravidel. Komise kultury, podléhající radě města, pak podle daných parametrů posuzuje jednotlivé žádosti o podporu a navrhuje rozdělení prostředků. Komise jsme zpřístupnili veřejnosti a jejich termíny naleznete ve veřejném kalendáři města.

Z fondu kultury podporujeme nejen velké hromadné akce, ale také mnoho klubů, komunitních setkání a zájmových spolků. Za všechny jmenujme třeba Marjánek, pěvecký sbor Fontána, pěvecký sbor Cantilo, dětské akce v ZUŠ Fryderyka Chopina, spolek Švihák a další. Jen letos byly z fondu kultury rozděleny 2 mil. korun.

Myslíme i na to, abychom zajistili ve městě dostatek veřejného prostoru pro konání kulturních akcí. Proto jsme velmi hrdí, že se nám podařilo vyjednat odkoupení jedinečného prostoru hudebního divadla u Lesního pramene do majetku města. Na své místo se také vrátí sousoší múz Olbrama Zoubka. Tento prostor může tak znovu sloužit všem obyvatelům pro konání kulturních akcí a jako lákavé zastavení pro turistické návštěvníky města.

Za nedílnou součást města považujeme náš Západočeský symfonický orchestr. Jsme na něj patřičně hrdí a budeme ho nadále podporovat jak to jen půjde.

Kultura dělá město městem

Kulturní akce a zájmové spolky podporují dobrou atmosféru ve městě, umožňují zrelaxování a odpočinek pro jeho obyvatele a v neposlední řadě uchovávají tradice a kulturní dědictví pro naše děti.

Ve vedení města budeme i nadále podporovat kulturní akce, spolky a kluby. Podpoříme  zachování finančních prostředků ve fondu kultury a podpoříme vznik veřejných prostor pro kulturní vyžití.