Podpora rodin s dětmi

Rodiny s dětmi musíme v Mariánkách udržet

Základem rozvoje každého města jsou jeho lidé. Je důležité, aby lidé viděli ve městě nejen svoji budoucnost, ale především budoucnost svých dětí, proto je jednou z našich hlavních priorit zajistit v našem krásném městě optimální prostředí pro kvalitní rodinný život, výchovu dětí a jejich rozvoj.

Uvědomujeme si, že základem jsou kvalitní školky a školy, kvalifikovaní učitelé a cílené investice do vzdělávání. Za osm let našeho působení ve vedení města se nám podařilo získat pro školky a školy miliony korun z dotačních fondů. 

Za tyto peníze jsme vybudovali nové odborné učebny na základních školách a nakoupili množství nového vybavení do škol a školek jako jsou speciální učební pomůcky, interaktivní hry a speciální výukové materiály. Naši učitelé se pravidelně vzdělávají a děti mohou navštěvovat speciální programy zaměřené na předškolní přípravu, řešení poruch učení, doučování, rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti, prevence šikany a další.

V procesu je také projekt na rozšíření počtu tříd ve školách (ZŠ Hamrníky). Uvědomujeme si také potřebu navýšení kapacit družin. Tam kde to kapacitně půjde, zapracujeme na projektech.

Nezapomínáme ani na mimoškolní aktivity našich dětí. Vysokou kvalitou výuky se pyšní Základní umělecká škola Fryderyka Chopina. Velké množství aktivit nabízí Městský dům dětí a mládeže Dráček a ve městě také funguje spousta sportovní klubů a dalších zájmových sdružení. Abychom děti zvedli od počítačů, vybudovali jsme a plánujeme vybudovat další venkovní aktivity jako parkourové hřiště (které dokonce již stojí), skatepark, inline dráha v Hamrnické zóně klidu, či rozšíření herních prvků na přírodním hřišti Prelát, což bude hotovo do konce tohoto roku.

Mladým rodinám chceme vyjít vstříc i v oblasti dostupného bydlení. K tomu teď připravujeme projekt na přestavbu Taorminy na velký bytový dům. A v procesu je také příprava více než 60 pozemků pro stavbu rodinných domů.

Myslíme též na bezpečnost dětí při pohybu městem. Proto je již v přípravě výběrové řízení na nový kamerový systém, díky kterému bude v Mariánkách zase o něco bezpečněji. A rodiče malých dětí mohou být zase o něco klidnější.

Odvedené práce je dost a plánů pro další období máme spoustu. Dech nedochází a chuť pracovat pro město zůstává.