Podpora Seniorů

Podporujeme důstojné stáří

Spolek Senioři ČR Mariánské Lázně představuje spolu se zahrádkáři dvě největší sdružení ve městě. Jde o velkou a dobře organizovanou společnost aktivních lidí, kterým vládne rukou spravedlivou pan Lokajíček. Díky týmu schopných organizátorů pana Lokajíčka podnikají senioři každý rok řadu výletů, exkurzí a akcí. To vše za finančního přispění a podpory města Mariánské Lázně.

Samozřejmostí našeho města je tak podpora klubu ve formě zápůjčky nebytového prostoru v městském domě na Hlavní 314, kde mají svůj hlavní stan a klubovnu.

Letos město  organizaci pomohlo podat úspěšnou žádost o mimořádnou dotaci od Karlovarského kraje. Starosta města a pirátský lídr Martin Kalina následně přesvědčil dostatečný počet krajských radních, aby tuto žádost podpořili.

V době COVIDu pomáhalo město pod vedením Pirátů všem seniorům, nejen těm sdruženým v mariánskolázeňské organizaci. Zřídili jsme službu dovážení nákupů domů pro seniory a občany v karanténě. Zájemci mohli nahlásit své požadavky a následující den mu úředníci MěÚ nákup přivezli až domů. Všem úředníkům a dobrovolníkům, kteří se do této služby zapojili, patří velký dík a obdiv.

Samostatnou kapitolu v rámci péče a pomoci seniorům z ORP Mariánské Lázně zahrnuje  provozování městského domova s pečovatelskou službou a domova pro seniory (jde o jednu organizaci, DPS). Ta pečuje o více než 100 klientů přímo v domově v Úšovicích. Dalším stovkám klientů poskytuje pomoc ve formě terénní péče. Pečovatelky dojíždějí přímo domů ke klientům a pomáhají jim v každodenním životě.

Nemůžeme opomenout ani senior taxi, které nechal zřídit pirátský starosta Ing. Petr Třešňák. Své ceněné služby poskytuje občanům města již několik let. Na objednávku odveze klienta za nákupem, k lékaři, na vyšetření, nebo třeba na úřad.