Opravy chodníků

Na opravy chodníků se každoročně vyčleňuje část rozpočtové položky na opravy komunikací.

V roce 2018 šlo například o 11,5 mil Kč, z čehož bylo na opravy chodníků využito zhruba 2 mil. Kč.

V roce 2019 byla tato částka původně navýšena na 12 mil., ale po zjištění, že byl po delším čase vyhlášen dotační titul na opravy silnic pro obce nad 10 000 obyvatel, kde se dají zadat projekty do celkové výše až 15 mil, vedení města tento postup přehodnotilo.

Bude tedy žádáno o maximální dotaci, která činí 50% ze zmíněných 15 mil. Město tedy bude do oprav silnic investovat 15 mil Kč (7,5 mil. z městského rozpočtu) a do oprav chodníků plánujeme investovat v roce 2019 celkem 5 milionů korun.

Chodníky (i silnice) vhodné k rekonstrukci vytipovává společnost TDS ve spolupráci s odborem investic a dotací. Svá doporučení mohou občané samozřejmě na TDS kdykoli posílat.

Nejčtenější zprávy

 

Piráti Mariánské Lázně