Opravy městských staveb

Ve vlastnictví města je v současnosti několik strategických objektů, které vyžadují větší rekonstrukce.

Radnice města

V minulém volebním období byl zjištěn závažný stav budovy radnice, kdy tato je napadena dřevokaznou houbou a budova musela být postupně vystěhována. Pracuje se na projektu její rekonstrukce a odhadované náklady jsou ve výši přibližně 250 mil.

Dům Chopin

Dalším objektem ve vlastnictví města, který vyžaduje v nejbližší době velkou rekonstrukci, je dům Chopin. Plán rekonstrukce za zhruba 50 mil. korun byl již připraven, nicméně jsme neobdrželi dotaci, o kterou bylo na tuto rekonstrukci žádáno. Projektová dokumentace byla dotačnímu titulu uspůsobena a v případě financování z vlastních zdrojů musí být přepracována tak, aby byl umožněn také provoz komerčních prostor, což nebylo v dotačním titulu přípustné.

Vila Lil

Dále je nutné provést rekonstrukci LiLu. Historie této budovy je dlouhá. Z posledních let je třeba zmínit, že LiL byl pronajat s předkupním právem nájemci, který se zavázal v dohodnutém časovém období do budovy investovat ročně určitou částku do oprav. Tyto investice ale nebyly realizovány a tak byla smlouva vypovězena. Správnost tohoto kroku byla později potvrzena také soudem. V současnosti bude do budovy investováno 1,4 mil. Kč na obkopání základů a zabránění vlhnutí. Město nadále hledá nového strategického partnera, který by budovu LiLu zrekonstruoval výměnou například za dlouhodobý zvýhodněný nájem.

Taormina

Posledním objektem je budova Taorminy. Již v minulém volebním období byla snaha o její rekonstrukci podpořenou z dotačního titulu na sociální bydlení. Bohužel parametry titulu byly zcela nevyhovující a nebylo by výhodné se o dotaci pokoušet. Z celkových nákladů zhruba 50 mil. by dotace pokryla 9 mil. V současné době se na KV kraji připravují strategické investice, které by měly být podpořeny dotacemi z programu RE:START pro strukturálně postižené regiony. Jedním z uvažovaných dotačních titulů bude možnost rekonstrukce stávajících budov a jejeich přestavba na bytové domy. Tento dotační titul by byl pro Taorminu ideální.

Celkové předpokládané náklady na všechny tyto rekonstrukce jsou tedy zhruba ve výši 400 mil. Kč.

Nejčtenější zprávy

 

Piráti Mariánské Lázně