Opravy silnic

Na opravy komunikací - tedy silnic a chodníků - se každoročně investují v Mariánských Lázních nemalé prostředky.

Například v roce 2018 šlo o 11 500 000 Kč.

Na rok 2019 bylo původně počítáno s navýšením dokonce na 12 000 000.

Po zjištění, že po poměrně dlouhé době bude opět vypsán dotační titul na opravy silnic pro obce s počtem obyvatel nad 10 000 jsme tento krok přehodnotili a vyvýjíme maximální snahu o tuto dotaci úspěšně požádat. Šlo by o opravy silnic za 15 000 000 Kč, přičemž dotace tvoří 50% uznatelných nákladů.

Vedle toho se rada města shodla na tom, že dalších 5 000 000 Kč by mělo jít v roce 2019 do oprav chodníků. Na ty se řečený dotační titul nevztahuje.

Vedle toho chystáme také dokončení propojky Chebské a Husovy ulice za obchodním domem Tesco nebo dokončení cesty do průmyslové zóny.

Nejčtenější zprávy

 

Piráti Mariánské Lázně