Opravy sportovišť

Do městských sportovišť a dětských hřišť jsou každoročně investovány vysoké částky.

Nabídka sportovního vyžití je na město odpovídající velikosti v Mariánských Lázních opravdu neuvěřitelná.

Jen letos (2019) jsou v rozpočtu města plánovány investice do rekonstrukcí, oprav a výstaveb nových sportovišť ve výši 33 500 000 Kč.

Zímní stadion

Zdaleka největší akcí bude rekonstrukce chladící plochy a zázemí na městském zimním stadionu, z velké části pořízená z dotačního titulu.

Bazén

Chystá se ale například také rozšíření městského bazénu o venkovní sluneční louku a investováno bude též do nového systému uzamykání skřínek v šatnách.

Areál Viktoria

Stále rozšiřována je také nabídka workoutových cvičebních strojů v areálu viktorie, kde pomalu roste místo pro protahování a trénování těla.

Skatepark a parkour

V revitalizovaných hamrnických kasárnách budou v roce 2019 postavena 2 nová sportoviště. Vznikne zde nový skatepark, který nahradí původní, v minulosti umístěný za ZŠ v Úšovicích. Vedle skateparku budeme stavět také hřiště na parkour. Oba projekty byly po celou dobu konzultovány a vypracovávány ve spolupráci s místními komunitami skejťáků a parkouristů. Město dodalo pozemky a finance a samotná hřiště si navrhli uživatelé.

Díky za aktivitu

Vážíme si zájmu mladých lidí o své město a oceňujeme jejich proaktivitu. Nebojí se kontaktovat své zastupitele s návrhy a sami se aktivně zapojit do jejich realizace. Jde o ukázkovou, kvalitní spolupráci občanů s jejich volenými zástupci.

Nejčtenější zprávy

 

Piráti Mariánské Lázně