Volební program

Pojďte s námi společně rozvíjet budoucnost Mariánských Lázní. Přečtěte si přehledný seznam pirátských priorit pro Mariánské Lázně a podpořte ho ve volbách.

z

Otevřenost

Přes tlaky na nás vyvíjené chceme zachovat maximální otevřenost radnice občanům města.

 • Zachováme Zpravodaj města jako necenzurovaný informační kanál pro občany a jejich názory.
 • Zachováme přímé přenosy ze zastupitelstva na youtube.com.
 • Zachováme účast veřejnosti na jednání odborných komisí rady města a umožníme tak kontrolu práce členů komise veřejností.
 • Zachováme otevřené účty, na kterých mohou občané kontrolovat hospodaření. 
 • Otevřený rozpočet nadále zůstane na stránkách města.
 • Budeme v maximální míře využívat platformu mobilního rozhlasu o informování o dění ve městě

Motto: Vedení města se může tvářit jako že město vede, ale ve skutečnosti je mu vedení pouze svěřeno do rukou občany.

Rozvoj lázeňství a cestovního ruchu

 • Nadále budeme podporovat cestovní ruch, který živí velkou část lidí z Mariánek. Postupný nárůst turismu přinese nové pracovní příležitosti.
 • Podnikneme všechny kroky k tomu, abychom pravidelně obhajovali naše členství v organizaci UNESCO. 
 • Budeme usilovat o výstavbu odstavných parkovišť na kraji města a odlehčíme tak samotnému centru. To bude se záchytnými parkovišti propojeno MHD. Plochy máme vytipované.
 • Dotáhneme do konce snahu o přiznání statutu klimatických lázní. Z našeho města se tak stane unikát v rámci celé ČR.
 • Budeme spolupracovat s balneologickým institutem a podporovat jeho rozvoj – sdílet balneologickou knihovnu a podporovat výzkumy účinků léčivých pramenů je pro nás zásadní.

Školství

 • Absolutní prioritou je zachování všech současných škol v Mariánských Lázních. Budeme stále aktivní při komunikace s Karlovarským krajem ohledně zachování místních středních škol – gymnázia, obchodní akademie i hotelové školy.
 • Budeme podporovat rozvoj základních škol, aby nejlépe připravily děti na studium na středních školách i další úskalí života.
 • Budeme investovat do rozvoje škol. Připravujeme velký projekt na modernizace učeben a rozšíření jejich počtu.  
 • Navýšíme kapacitu družin.
 • Budeme nadále podporovat Dobrovolný svazek obcí Mariánskolázeňsko a jejich spolupráci se školami. Za poslední 4 roky díky DSO získaly mariánskolázeňské školy několik mil. Kč.

Doprava, MHD a chytrá řešení pro město

 • Trolejbusy jsme udrželi! Podpoříme další nákup menších elektrobusů.
 • Rozšíříme možnosti využití karty Mariánka i na další zařízení města (bazén, sportoviště, knihovna).
 • Připravujeme projekt na revitalizaci dopravní obslužnosti MHD  v Úšovicích. Zastávky budou bezbariérové a s novými přístřešky.
 • Budeme rozvíjet cyklostezky. Vybudujeme veřejné stojany na nabíjení elektrokol.
 • Zachováme možnost o rezidentní a abonentní karty žádat i online.
 • Na centrálním parkovišti vybudujeme záchytné nádrže na dešťovou vodu. Ušetříme za stočné a hasiči s TDS budou mít kde brát.
 • Postupujeme v digitalizaci. Úřad napojíme na portál občana a lidé si budou moci vyřídit většinu záležitostí online.
 • MHD pro seniory nad 70 let zdarma.

Investice a dotace

 • Garantujeme ročně minimálně 10 000 000 Kč do oprav chodníků a silnic.
 • Budeme pokračovat ve spolupráci s Karlovarským krajem na rekonstrukcích silnic na Plzeňské a Hlavní. Vybudujeme společně s KV krajem kruhový objezd na Černém mostu.
 • Vybudujeme parkoviště  u nemocnice.
 • Na velké investiční akce budeme čerpat dotace – rekonstrukce budovy radnice, rekonstrukce Taorminy, nové veřejné osvětlení, odbahnění Knížecího rybníku.
 • Objekt Taormina chceme přestavět na malometrážní byty – tzv. startovací. Na projektové dokumentaci již pracujeme.  
 • Budeme pokračovat v opravě budovy Městského úřadu.
 • Nové veřejné osvětlení bude inteligentní. Ušetříme výdaje na energie a zmenšíme světelný smog.
 • Budeme rozvíjet další plochy pro individuální bydlení a výstavbu – lokality u Pily a v ulici Ke Kasárnům. 
 • Areál bývalých Hamrnických kasáren budeme dále rozvíjet, vybudujeme skatepark a in line dráhu.
 • Budeme investovat do energetické soběstačnosti veřejných budov – instalace solárních panelů.

Finance

 • Naším cílem je zachování vyrovnaných běžných rozpočtů. Případné schodky jsou přijatelné pouze jako důležité investiční akce! Nebudeme zbytečně zadlužovat město.
 • Město je bez dluhů. Odpovědná fiskální politika je pro nás základem fungování zdravého města.
 • Prosadili jsme navýšení turistických ubytovacích poplatků na maximální možnou mez. To přineslo do městského rozpočtu další miliony Kč, které bude možné využít na rozvoj infrastruktury města – silnic, parků, …
 • Současná výše příspěvků do fondu sportu a kultury je pro nás minimální hranicí. Budeme nadále podporovat Západočeský symfonický orchestr.

Zdravotnictví

 • Zachováme pohotovost v Mariánských Lázních a budeme hledat další možnosti spolupráce. Ročně odbaví pohotovost v mariánskolázeňské nemocnici přes 6000 pacientů!
 • Budeme usilovat o využití zbývající části areálu u nemocnice  – nabídka možnosti výstavby sociálních projektů případným investorům (pečovatelské domy, alzheimer centra, lázeňská zařízení). Studii máme hotovou.
 • Vytvoříme podmínky pro příchod nových praktických lékařů a zubařů do Mariánek.

Sociální a rodinná oblast a bezpečnost

 • Dobudujeme městský kamerový systém.
 • Na nejfrekventovanějších místech s častým výskytem nehod osadíme radary měřící rychlost vozidel. 
 • Budeme pokračovat v investicích v DPS (dům s pečovatelskou službou).
 • Navýšili jsme položku rozpočtu na příspěvky pro sociální služby. Toto navýšení zachováme. Podpora sociálních služeb je pro nás důležitým faktorem v rozvoji města.
 • Budeme preferovat rozvoj mobilních pečovatelských služeb na území města s důrazem na důstojné stáří v rodinném prostředí.
 • Městská policie musí být chápána jako složka preventivní, ne represivní. Nemáme však pochopení s vandaly, kteří ničí naše krásné město!

Váš podíl na rozhodování o městě

Vy navrhujete! Vy podporujete! Vy rozhodujete!

 • Jsme zastánci co největšího občanského zapojení. U  rozhodnutí o životě v našem městě se chceme opřít o váš názor.
 • Prosadili jsme participativní rozpočet a plánujeme zvyšovat množství peněz, o kterých rozhodujete vy sami.
 • Budeme pravidelně využívat platformu mobilního rozhlasu k pořádání anket, ve kterých budou o dění ve městě rozhodovat sami občané (viz. např. repertoár zpívající fontány nebo oprava zdi na Plzeňské).
 • Budeme pokračovat v pořádání veřejných fór, ze kterých získává vedení města poznatky o tom, co ve městě chtějí sami občané.

Chceme slyšet Váš hlas a znát Váš názor.